Skip links

El Gremi del Motor de Barcelona impulsa al·legacions contra el Pla Director Urbanístic de l’AMB

La planificació urbanística és, per la seva naturalesa, un tema complex perquè abasta temes com el clavegueram, els espais públics o l’enllumenat i també la mobilitat, a títol d’exemple. I ho fa amb el propòsit d’ordenar-les i traçar el camí cap allà on hem d’anar. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està precisament ara revisant la planificació vigent des de la dècada dels 70-80, dissenyant la metròpoli Barcelona del futur, elaborant el Pla Director Metropolità Urbanístic de Barcelona, conegut amb les sigles PDUM i que té el caràcter de troncal perquè d’aquest pla es derivaran els municipals.

D’entre totes les qüestions que aborda, volem destacar l’afirmació que el PDUM facilita que els desplaçaments es facin a peu o bicicleta i el 30% en transport públic i el quadre detalla com ho farà, que és reduint a la meitat l’ús del vehicle privat, quantificant la reducció en 1,5 milions de desplaçaments diaris. 

Aquest quadre dona forma a una filosofia de socialitzar el transport i reduir la funcionalitat del vehicle privat, afectant a un important entramat d’empreses i treballadors, que també estan fent ingents esforços per adaptar-se als nous temps:

Des del Gremi del Motor i la Mobilitat de Barcelona, com a entitat que agrupa empreses que ofereixen principalment solucions de mobilitat privada, hem optat per presentar al·legacions i advertir a l’entramat empresarial de l’impacte en les seves respectives activitats econòmiques. Les implicacions són molt grans perquè condiciona a tot el sector de l’automoció/mobilitat que el seu producte és el vehicle privat, com en el conjunt d’activitats econòmiques i professionals vinculades al comerç i la distribució de serveis, a la logística, a la gestió administrativa o l’activitat industrial.

A les al·legacions s’han sumat nombrosos col·lectius d’empreses i professionals, preocupats per l’impacte que tindrà l’ordenació de la mobilitat en el seu dia a dia i en la seva viabilitat empresarial.