Skip links

Informe i conclusions del mercat del VO, primer trimestre del 2022 a Catalunya

Des de Fecavem, el seu Portaveu Joan Blancafort analitza els resultats de les matriculacions del VO en el primer trimestre del 2022.

El mercat automobilístic pateix, com altres sectors d’activitat, la profunditat de la crisi produïda bàsicament per la manca de components, en especialsels microxips. La invasió d’Ucraïna per part de Rússia, ha generat encara més incertesa i volatilitat al mercat, la pujada dels carburants i subministres, la vaga del transport i una pujada de l’IPC rècord són els ingredients per una crisi sobtada perfecta.

Diferències amb els vehicles nous

Les transferències mantenen un ritme creixent, mentre les matriculacions s’enfonsen amb una davallada propera al 30% aquest darrer mes de març. L’evolució dels dos mercats segueixen línies divergents i això es tradueix en una proporció de 3,1 turismes transferits per cada 1 de nou. És una dada que posa de relleu el pes que pren en el sector de l’automoció el vehicle usat en els darrers temps.

La meitat de les operacions són de vehicles de 10 o més anys d’antiguitat. Això no és positiu i provoca que l’envelliment del parc continuï en la mateixa línia amb els conseqüents problemes per a la seguretat vial i les emissions mediambientals.

Parc mòbil de 13,5 anys de mitjana

Des de la nostra Patronal Fecavem, continuem reivindicant un pla d’ajudes que estimuli el mercat i renovi el parc mòbil. L’any 2021 ens vam situar en una mitjana d’edat del parc mòbil de 13,5 anys.

A Catalunya, rebem amb satisfacció la congelació de les tarifes de l’Impost sobre les emissions de CO2 arran, sobretot, de tres factors: per una banda, l’economia no acaba de superar el problema derivat de la COVID-19;  l’elevada inflació i la inestabilitat a l’Europa de l’est.

El mercat comercial que representen els furgons està travessant un moment de dificultat. No es renoven prou per la manca de poder adquisitiu dels potencials compradors.

Les motoritzacions de combustió mantenen el lideratge absolut sumant un 93,57% de les operacions i els turismes de més de deu anys representen 55 de cada 100. La tendència és que s’incorporin vehicles amb motoritzacions alternatives però la seva entrada en el mercat és més lenta del que seria desitjable. Són dades que posen de manifest que el vehicle usat té molt camí per endavant i que si aquestes dades han de canviar, cal un revulsiu i una pla específic conjunt entre l’Administració i el sector.

Els preus dels vehicles d’ocasió es disparen, a la vista de l’informe de Coches.net. L’escassetat de vehicles d’ocasió l’allunya del que ha representat fa anys, com és el de ser un mercat de l’oportunitat i accessible a totes les butxaques.

Pugen lleugerament un 0,95% les transferències de turismes

A Catalunya, les vendes d’automòbils de turismes d’ocasió creixen i mantenen la tendència d’alça, impulsats per les operacions formalitzades a la província de Barcelona, que creixen un 4,55%.

En el darrer mes de març, a Catalunya augmenten un 0,95%, arribant als 26.680 turismes. En la comparativa del mes de març de l’any 2022 respecte la de l’any 2020, creixen un 48,92%. Per interpretar aquesta diferència, hem de recordar que el març de l’exercici 2020 és quan va iniciar-se el confinament als domicilis, que va aturar l’activitat comercial.

Si fem aquesta mateixa comparativa amb les matriculacions de turismes nous, ens trobem que s’han venut prop de 8.000 turismes i s’ha registrat una baixada del -28,6% interanual. Per tant, el mercat del nou queda molt més perjudicat per la situació de crisi actual que l’usat VO.

Al mes de febrer corresponen 26.680 turismes usats, amb una pujada percentual del 0,95%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 18.160, Girona 3.103, Lleida 1.908 i Tarragona 3.509. El mercat de Barcelona puja un 4,55% i compensa les baixades de la resta de províncies catalanes, on el volum de transferències cau. La província de Barcelona és el mercat on s’han produït més transferències i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt.  

L’acumulat del primer trimestre marca una pujada del 9,46%

En l’acumulat de l’any 2022 corresponen 70.701 turismes usats, amb una pujada percentual del 9,46%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 48.377, Girona 8.208, Lleida 5.709 i Tarragona 9.037. El mercat de Barcelona puja un 13,61%. La província de Barcelona és el mercat on s’han produït més transferències i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt.  

Les matriculacions de furgons baixen un 6,80% i canvia la tendència creixent de febrer

A Catalunya, en el mes de març, el mercat ha baixat un 6,80% amb un total de 2.784 furgons. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -4,41% el mes de març i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 65%. El mercat pateix la falta de vehicles, malgrat la rellevància que té el final de la moratòria que afecta als vehicles comercials sense distintiu ambiental a la Zona de Baixes Emissions, ZBE.

L’acumulat del trimestre marca una lleugera baixada de l’1,35% en les vendes de furgons a Catalunya

En l’acumulat de l’any 2022, corresponen 7.028 furgons usats, amb una baixada percentual de l’1,35%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 4.557, Girona 947, Lleida 612 i Tarragona 912. El mercat de Barcelona baixa un 0,26%.

La província de Barcelona és el mercat on s’han produït més transferències i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt.  

Repunten les vendes de turismes de més de 10 anys d’antiguitat

El tram de turismes de més de 10 anys se situa en el 55,75% de les transferències. Dels 70.701 turismes transferits en el primer trimestre, un total de 39.418 tenen 10 o més anys.

Percentualment, aquesta xifra rebaixa la de l’any 2021, que va ser del 59,14%, però la tendència desitjada és que es quedi per sota del 50%. Durant l’any 2020 es va situar en un 53,81%, però el fet que pugi resulta preocupant perquè la circulació de vehicles de major antiguitat provoca més emissions ambientals i rebaixa la seguretat vial. El tram de turismes de menys d’un any se situa en un 10,62% aquest 2022. A l’any 2021 va ser del 7,39%.

A l’any 2022, les transferències de vehicles amb menys d’un any representen 7.506 turismes, mentre que a l’any anterior va ser de 4.776 unitats. El tram d’edat entre els 0 a 4 anys sumen un total del 31,3% (2020 va ser de 29,4%) de les transferències i els trams d’edat entre els 5 als 9 anys representen el restant 13%, un 11% l’any 2021.

La manca de vehicles nous consolida la tendència creixent del VO

A Catalunya s’han transferit 3,1 turismes usats per 1 de nou. En l’exercici 2.021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,5 i a l’exercici 2020 va ser de 2,4.  La situació de pandèmia i la manca de vehicles nous condiciona l’evolució de la venda d’automòbils nous i usats. Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,8. L’any 2021 i 2020, aquesta relació va ser de 2,2. 

Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i és on el mercat d’usats supera clarament el nou. La província on la relació és més favorable pels vehicles usat és Lleida, amb una relació de 4,7 automòbils de turisme transferits per cada un de nou.

El Seat Ibiza lidera les transferències de febrer

Aquest darrer mes de març, els models de turismes més venuts són el Volkswagen Golf amb 1.047 unitats, Seat Ibiza amb 1.000 i el Seat León amb 848 unitats.

El model Fiat Ducato lidera de nou el mercat de furgons català del mes de març.

Aquest darrer mes de març, els models de furgons més venuts són Fiat Ducato amb 253 unitats, Ford Transit amb 203 i Volkswagen Transporter amb 177.

El motor de combustió manté la seva força

En el quadre resum de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de dièsel amb un 47,32% i el de gasolina, amb un 46,25% en l’acumulat del 2022. El vehicle dièsel a l’any 2021 representava el 49,69% i el 2020 el 51,91%. Per tant, encara manté una important presència en el mercat de l’usat.

El vehicle amb motor elèctric (BEV) representa un 0,90% acumulat, encara que el seu creixement s’evidencia si es comparen les dades dels exercicis 2021 i 2020, que van ser del 0,63% i el 0,31% respectivament.

En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina tanquen l’exercici sumant el 6,4%. Aquest percentatge l’any 2021 va ser del 5,3% i el 2020 del 3,2%. Es posa de manifest que es van incorporant al mercat d’usat, en una línia ascendent. La pujada però, queda relantitzada perquè la falta de semiconductors frena la incorporació de vehicle nou i això es trasllada al mercat de l’usat.

Projecció de transferències per a l’exercici 2022

En les nostres comunicacions anteriors vam fer el nostre pronòstic de matriculacions i que arribat al primer trimestre, revisem. El mercat de turismes usats català està per sobre les previsions inicials. La projecció percentual prevista era del 5,7% i estem actualment al 9,5%. La ratio entre turisme nou i usat és del 3,1, molt superior al 2,5 previst. Per tant, el mercat de l’usat està per sobre de les previsions inicials. Això no passa amb els furgons, on ha baixat un 1,35% i havíem projectat una pujada del 6,5%. Les projeccions en el vehicle nou no s’assoleixen i presenten unes xifres per sota de les previstes.

El preu mitjà del vehicle d’ocasió continua pujant

Segons dades del #barometrocoches.net, el mes de març se situa en 20.757€, una variació interanual del 18,2% i un 2,7% respecte el trimestre anterior. Catalunya té el preu mitjà més elevat de tota la Península Ibèrica.

Coches.net ha elaborat una comparativa amb l’exercici 2015, on el preu mitjà es situava en 12.976€. La tendència a l’alça del preu mitjà d’oferta del turisme d’ocasió manté una pujada continuada i constant. D’aquesta manera, des del 2015 fins ara porta una pujada acumulada percentual del 47,7%, des del 2016 d’un 39,3% -dades que figuren en el quadre inferior de variacions de preu mitjà- i finalment, respecte a l’any 2020, la pujada percentual s’estima en un 19,9%.

Vols saber més? Contacta amb nosaltres!

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa els comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix el Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades.

Aquest informe es confecciona des del Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats. Saber més: www.gremidelmotor.org

Podeu contactar amb nosaltres per telèfon al 93 415 06 95 i per correu info@fecavem.cat. També podeu demanar rebre aquest informe mensual per qualsevol d’aquests mitjans.

Fonts i mètode d’elaboració

Informació subministrada per MSI www.msiberia.org per a Fecavem procedent de la Direcció General de Trànsit. Hem incorporat informació facilitada per Coches.net, a través del seu #barometrocoches.net. Els gràfics que figuren en aquest informe estan publicats a https://fecavem.com/dades-sectorials/, des de l’apartat NOTÍCIES-DADES SECTORIALS.