Skip links

Informe de matriculacions, desembre 2023: “Hem superat les expectatives inicials”

Valoració del portaveu de Fecavem, Joan Blancafort

És positiu haver superat les previsions inicials. Quan vam començar l’any vam marcar unes expectatives altes i finalment s’han superat, circumstància que hem de valorar positivament. Hem de tenir en compte que ens mantenim molt per sota dels indicadors precovid i ens queda molt camí a recórrer.

Per canals, el mercat de turismes català ha tingut un comportament destacable. En el canal particular hem assolit el 15% d’increment. És una bona dada. Els canals empresa i rentacar també marquen uns indicadors positius i reverteixen la tendència de pèrdua de pes en les matriculacions catalanes versus les de l’estat espanyol dels darrers 10 anys.

La motocicleta tanca amb un increment del 12,2%, una dada també a destacar. S’ha recuperat la venda de motocicletes, mentre que els ciclomotors segueixem una línia de caiguda sostinguda en el temps. Actualment és un mercat que només té rellevància quan es matriculen ciclomotors elèctrics per ús compartit. En els darrers anys, però això no s’està produint.

En l’aspecte de motoritzacions hem de remarcar que el MOVES ha servit per obrir mercat. A l’any 2020, els turismes elèctrics i híbrids endollables no arribàvem al 5% del total mercat i ara han assolit una quota que frega el 14%.

Destacaria també que ha perdut força el SUV respecte als turismes. En anys anteriors presentava una trajectòria en la que el SUV creixia de forma continuada i això no ha passat aquest any 2023.

També resulta remarcable la proliferació de la motorització híbrida. L’any 2023 sumen un 44% quan fa dos anys era del 29%. Un increment remarcable que posa de relleu l’existència d’una àmplia oferta de models de turismes i l’acceptació per part dels compradors.

El vehicle comercial també ha capgirat la tendència negativa d’anys anteriors. Hem de subratllar que el paper de la hibridació o l’electrificació dels industrials pesats és irrellevant.

El lideratge de models de turisme s’alterna. Tanquem a Catalunya aquest mes amb un nou líder: el Fiat 500. Certament, la majoria de matriculacions són del canal professional, però si una dada ens ha sorprès, és la del ball de lideratges de models aquest 2023.

Les emissions de diòxid de carboni continua baixant de forma continuada en els darrers anys. Els fabricants posen al mercat vehicles cada vegada més eficients. Els anys vinents, les emissions dels vehicles baixaran substancialment, si aquesta sèrie històrica de dades es manté.

Acabem fent referència a la importància d’un pla Moves eficient. La gestió dels ajuts presenta problemes importants i els pagaments porten una important demora. Hem detectat en els darrers mesos un estancament de compra d’electrics i híbrids endollables. És necessari des del nostre punt de vista revisar les ajudes MOVES o reformular-les en forma d’ajuts directes.

Valoració del portaveu de Fecavem, Joan Blancafort

Tanquem el darrer mes de l’any amb un bon comportament generalitzat del mercat de vehicles a motor de Catalunya

El mes de Desembre presenta una pujada en els mercats d’automòbils de turisme, dues rodes, vehicles comercials lleugers, però el vehicle industrial pesat i els busos tanquen a la baixa.

En còmput anual, tanquem amb indicadors positius en tots els mercats d’automoció, amb tendències diferents.

Hem superat les previsions inicials de primers d’any, una dada molt destacable en positiu.

En la comparativa de matriculacions d’automòbils de turisme de Catalunya amb la mitjana estatal i per províncies, Catalunya es situa per sota de la mitjana nacional còmput anual.

En la comparativa per canals del mes de Desembre, tots els canals presenten un bon comportament.

En l’acumulat anual per canals, tanquem amb pujades generalitzades a tots els canals.

Les matriculacions de vehicles de rènting tenen poca presència a Catalunya, a pesar que en el conjunt de l’Estat mantenen una continuada tendència de creixement, que ja representa un 27% dels vehicles matriculats.

Aquest mes de Desembre i en un mes tradicionalment baix en volum de matriculacions, el mercat de la motocicleta ralentitza el seu dinamisme i puja un 2,1%. Per províncies, només puja Barcelona.

Aquest darrer tancament, el mercat de la motocicleta tanca en positiu, amb una pujada del 12,2%.

Dièsel i benzina sumen el 44,4% de les matriculacions el mes de Desembre. El restant 54,6% representen les motoritzacions alternatives.

En una perspectiva a deu anys i més anys, el canvi de tendència en les motoritzacions dels turismes al llarg dels darrers 12 anys és evident. La pèrdua de pes de les motoritzacions de combustió és una realitat.

Una comparativa dels mercats posa de relleu diferents ritmes en la introducció de la motorització elèctrica. La presència en les dues rodes continua sent petita, en el vehicle comercial lleuger i els busos es situa en l’entorn del 5-6%

Fiat 500 lidera per la llista de matriculacions en turismes nous a Catalunya. Honda SH125 en motocicletes, lidera la matriculació de motocicletes i BMW 1300 GS arriba a la segona posició. Citroen Berlingo pren el lideratge en els vehicles comercials lleugers.

La reducció de la mitjana d’emissions dels automòbils de turisme en els darrers 20 anys es manté constant en els darrers mesos i es situa en una mitjana de 113.

Els darrers indicadors del MOVES a Catalunya posa de relleu una important demora en els pagaments de les ajudes.

Tanquem el darrer mes de l’any amb un bon comportament generalitzat del mercat de vehicles a motor de Catalunya

A Catalunya, en el mes de desembre, s’han matriculat 10.763 automòbils de turisme, un 19,4% més que en el mateix mes de l’any anterior. S’han matriculat 2.794 vehicles de dues rodes, un 1,5% més. I 1.755 vehicles comercials lleugers, un 34,8% més, una dada remarcable molt per sobre dels mesos anteriors.

En l’acumulat anual, s’han matriculat 118.475 automòbils de turisme, un 16,7% més en el mateix període de l’any anterior. Tanquem l’any fregant les cent vint mil unitats. S’han matriculat 48.900 vehicles de dues rodes, un 7,9% més. I 15.997 vehicles comercials lleugers, un 19,4% més.

El gràfic inferior presenta les dades dels darrers 5 mesos i posa de manifest el bon comportament mensual dels tres mercats principals de l’automoció.

El mes de desembre presenta una pujada en els mercats d’automòbils de turisme, dues rodes, vehicles comercials lleugers, però el vehicle industrial pesat i els busos tanquen a la baixa.

En el mes de Desembre mantenim l’impuls les matriculacions de vehicles de motor a Catalunya, en el seu conjunt. El mercat dels turismes puja un 19,3%, el mercat de les dues rodes (motocicletes i ciclomotors) i quads puja un 1,3%; el vehicles comercials lleugers pugen un 34,8%; els vehicles industrials baixen un 13,8% i els busos baixen un 13,2%, en contrasta amb la pujada de novembre del 316%.

En còmput anual, tanquem amb indicadors positius en tots els mercats d’automoció, amb tendències diferents.

El mercat dels turismes puja un 16,6%, el mercat de les dues rodes (motocicletes i ciclomotors) i quads puja un 7,7%; el vehicles comercials lleugers pugen un 19,3% i els vehicles industrials pugen un 8,3%.

Hem superat les previsions inicials de primers d’any, una dada molt destacable en positiu.

A començaments d’any vam publicar els nostres pronòstics de cara a l’exercici 2.023 i vam pronosticar 112.184 matriculacions de turisme, un +10% interanual. Tanquem l’exercici per sobre de la previsió, amb 118.475 unitats, un 16,7% per sobre.

En el sector de les dues rodes vam preveure 46.577 unitats i una pujada del 3% interanual i anem per sobre, perquè les matriculacions es situen lleugerament en un 7,9% . Aquest indicador ve molt condicionat per la matriculacions de ciclomotors per ús com a vehicles compartits.

Els vehicles comercials lleugers vam preveure 14.454 unitats i una pujada del 7% interanual i anem per sobre, perquè les matriculacions han pujat un 19,4%.

Els vehicles comercials pesats vam preveure 3.847 unitats i una pujada del 4% interanual i anem per sobre, perquè les matriculacions han pujat un 8,4%.

En la comparativa de matriculacions d’automòbils de turisme de Catalunya amb la mitjana estatal i per províncies, Catalunya es situa per sota de la mitjana nacional còmputanual

En el mes de desembre, les matriculacions d’automòbils de turisme i tot terrenys a Catalunya es xifren en 10.763 unitats, un 19,3% més que en el mateix període de l’any anterior.  Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 24,4%. Girona es situa en un 20,2%, Lleida el percentatge en còmput anual és del 8,4% i Tarragona es situa en un -5,1%.

Aquest mes, el pes de Catalunya en el total espanyol es un 13,2, per sobre del pes de l’any 2022, que va ser del 12,2%. En l’acumulat anual, Barcelona reflecteix respecte a l’any anterior un +18%. Girona puja un 12,9%, Lleida un 13,6% i Tarragona un 12,1%.  Catalunya puja en total un 16,6% igualant la mitjana espanyola del 16,6. En l’acumulat, el pes de Catalunya en el total espanyol és un 12,5%, igualant el pes del 2022.

En la comparativa per canals del mes de desembre, tots els canals presenten un bon comportament

Analitzem a continuació aquest quadre per canals amb dades de Catalunya, referit el mes de desembre. El canal particular català puja un 7,7%. El canal empresa català puja un 42,5%. El canal de lloguer-rentacar cau un 85,4% i es situa en un pes del 7% respecte el conjunt estatal. Analitzem a continuació aquest quadre per canals amb dades de Catalunya i España, referit el mes de desembre.

El canal particular català puja un 7,7% i l’espanyol un 8,1%. Tot i reflectir comportaments similars, el mercat espanyol està per sota del català. El canal particular català representa un 18,2% de l’estatal. El canal empresa català puja un 42,5%. En canvi, a nivell nacional puja un 12,6%. Catalunya representa un 8,2% del pes nacional. El canal de lloguer-rentacar puja un 85,4% a Catalunya contra el 9,7% de mitjana estatal. Catalunya té un pes del 10,9% respecte el conjunt estatal.

En l’acumulat anual per canals, tanquem amb pujades generalitzades a tots els canals

Analitzem a continuació aquest quadre per canals amb dades de Catalunya, referit al tancament d’any.

Analitzem a continuació aquest quadre per canals amb dades de Catalunya i España, referit al tancament d’exercici.

El canal particular català puja un 15,1% i l’espanyol un 14,5%. Tot i reflectir comportaments similars, el mercat espanyol està per sota del català. El canal particular català representa un 18,9% de l’estatal.

El canal empresa català puja un 19,4%. En canvi, a nivell nacional puja un 13,1%. Catalunya representa un 8,7% del pes nacional. El canal de lloguer-rentacar puja un 23,8% a Catalunya contra el 37,5% de mitjana estatal. Catalunya té un pes del 3,5% respecte el conjunt estatal.

Les matriculacions de vehicles de rènting tenen poca presència a Catalunya, a pesar que en el conjunt de l’Estat mantenen una continuada tendència de creixement, que ja representa un 27% dels vehicles matriculats

El rènting o lloguer a llarg termini és una formula de finançament molt estesa i té una presència molt significativa en les matriculacions de moltes classes de vehicles en el conjunt de l’Estat.  El renting manté un creixement continuat com a fórmula de finançament: de fet al conjunt d’España s’ha matriculat un 44% més que en el mateix període de l’any 2022, però té un reflex residual en les matriculacions a Catalunya.

Segons dades publicades per Asociación Española de renting, el pes de les operacions de rènting sobre el conjunt estatal és del 27%. La majoria d’operadors de flota del sector concentren les matriculacions a Madrid, encara que els vehicles es lliuren on s’acorda amb el llogater.

Les operacions de rènting no figuren en les dades de matriculacions de Catalunya que facilitem en aquest informe, però certament són operacions comercials que també es formalitzen en els concessionaris del nostre territori.

Aquest mes de Desembre i en un mes tradicionalment baix en volum de matriculacions, el mercat de la motocicleta ralentitza el seu dinamisme i puja un 2,1%. Per províncies, només puja Barcelona.

Aquest mes de desembre a Catalunya, la variació interanual és del 2,1%. Barcelona presenta una pujada del 3,7% i 2.153 unitats. Girona baixa un 8,2% i 223 unitats. Lleida manté 74 unitats. I Tarragona matricula 204 unitats i té una variació interanual del -0,5%.

Aquest darrer tancament, el mercat de la motocicleta tanca en positiu, amb una pujada del 12,2%

La variació interanual a Catalunya és del 12,2%. Barcelona presenta una pujada del  12,1%. Girona puja un 16,1%. Lleida puja un 10,2%. I Tarragona té una variació interanual del 8,8%.

Dièsel i benzina sumen el 44,4% de les matriculacions el mes de desembre. El restant 54,6% representen les motoritzacions alternatives

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme acumulat a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 36.28%. El dièsel es situa en 8,16%. Sumats, els motors de combustió purs queden en un 44,4% de les matriculacions.

Els vehicles híbrids amb gasolina representen un 17,45%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina representen un 55,6%.

Els gràfics de rodes anteriors presenten el canvi de motoritzacions de l’any actual, comparat amb els dos anteriors.

En una perspectiva a deu anys i més anys, el canvi de tendència en les motoritzacions dels turismes al llarg dels darrers 12 anys és evident. La pèrdua de pes de les motoritzacions de combustió és una realitat

Com es pot comprovar en el gràfic anterior, les motoritzacions alternatives evolucionen a un ritme creixent. A l’any 2012 dominaven dièsel i gasolina i actualment hi ha un ampli ventall d’opcions de compra i una tendència manifesta de canvi de sistemes de propulsió.

Una comparativa dels mercats posa de relleu diferents ritmes en la introducció de la motorització elèctrica. La presència en les dues rodes continua sent petita, en el vehicle comercial lleuger i els busos es situa en l’entorn del 5-6%

El combustible per excel·lència en la motocicleta és la gasolina, amb un 96,2%. El motor elèctric perd força en els ciclomotors perquè qui els matricula són empreses de carsharing. La presència del motor dièsel en els comercials lleugers puja lleugerament. El vehicle industrial pesat manté la seva aposta exclusiva pel dièsel. El sector del bus presenta una àmplia gamma de motoritzacions, liderada pel motor de gasolina amb un 50%.

Fiat 500 lidera per la llista de matriculacions en turismes nous a Catalunya. Honda SH125 en motocicletes, lidera la matriculació de motocicletes i BMW 1300 GS arriba a la segona posició. Citroen Berlingo pren el lideratge en els vehicles comercials lleugers

El turisme més venut en el mes de Desembre a Catalunya és Fiat 500 amb 570 unitats, seguit del Dacia Sanderio amb 380 unitats i Mg ZS 376 unitats.

La reducció de la mitjana d’emissions dels automòbils de turisme en els darrers 20 anys es manté constant en els darrers mesos i es situa en una mitjana de 113

En la taula adjunta es presenta la mitjana d’emissions dels automòbils de turisme, a España, dels anys 2003 al 2023, amb el detall mensual de l’exercici actual. La mitjana es calcula per grams de diòxid de carboni per quilòmetre, que és precisament el paràmetre que s’usa per calcular la quota de l’Impost de Matriculació (o Impost sobre determinats mitjans de transport (IEDMT). Fins a l’any 2017, el protocol europeu de càlcul va ser el NEDC i a partir del 2018 el WLTP, més rigorós i que va suposar un increment de la mitjana.

Tot i així, en 20 anys, la mitjana s’ha reduït substancialment: a l’any 2004, la mitjana va ser 187 gr. Co2/km i en el mes de Desembre ja es situa en 113 gr. Co2/km. Una dada que evidencia l’esforç dels fabricants per complir la rigorosa normativa d’emissions europea i una creixent sensibilització ambiental del comprador.

Els darrers indicadors del MOVES a Catalunya posa de relleu una important demora en els pagaments de les ajudes

Arribem a finals d’any amb els fons destinats a l’adquisició de vehicles elèctrics i híbrids endollables i els destinats a les infraestructures de recàrrega, pràcticament esgotats. Sense cap mena de dubte, que un pla que es va iniciar en el primer semestre del 2021 i que ha mantingut la seva vigència fins el darrer dia de l’any del 23, hagi superat el 96% de les sol·licituds, és  un dada remarcable.

També en els darrers mesos s’han accelerat les resolucions d’atorgament, que es situen en la franja del 70% de compromeses. En els darrers mesos, les resolucions es van produint. Però malauradament, el pagament porta una demora important. En l’adquisició de vehicles només s’ha pagat un 7,28% de les ajudes sol·licitades destinades a vehicles i un 3,82% les destinades a la recàrrega. Alertem que en aquest darrer mes no s’ha produït cap pagament en les ajudes destinades a la compra i en almenys tres mesos en el cas de les ajudes destinades a les infraestructures de recàrrega.

La pròrroga del pla era una necessitat però la seva formulació genera colls d’ampolla i no arriben al beneficiari com hauria de ser.

Autors de la nota informativa

Fecavem és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos Agostals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades.

El Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats.