Skip links

Informe matriculacions de juny

Anàlisi i gràfics

Es manté la pujada generalitzada en la venda de vehicles de motor i que de moment supera les nostres previsions inicials en tot el mercat d’automoció català en el que portem d’any .

Referent a les vendes de turismes nous a Catalunya, tanquem Juny amb un important increment en positiu, que frega el 20%. I l’acumulat anual també el frega. Estem lluny dels nivells pre-pandèmia, però la dada és positiva.

Aquest mes, a Barcelona s’ha incrementat el volum de matriculacions de manera notable, un 24,7%. Els canals empresa i lloguer presenten també pujades importants.

El canal particular català puja per sobre de l’espanyol i aquest mes ha representat un 19,2% de les operacions a nivell estatal. Les flotes d’empresa i lloguer catalanes tenen un pes molt menor respecte al conjunt estatal. Hem constatat que s’ha frenat la pèrdua de pes de Catalunya respecte el conjunt estatal, derivada de l’alta fiscalitat catalana.

El sector de la motocicleta continua en línia ascendent amb una pujada mensual del 11,7% i en còmput anual, es situa per en un 10,2%. El sector de la moto es situa per sobre dels indicadors pre-pandèmia i el registre d’aquest mes de juny, és el millor dels darrers 8 anys. La matriculació de ciclomotors continua baixant i només es recupera quan les empreses que ofereixen serveis de sharing matriculen.

El vehicle comercial i industrial també millora de forma generalitzada en la matriculació de derivats, pesats i busos.

Estem per sobre de les previsions anuals que vam fer per a Catalunya i les valoracions que han fet les associacions més representatives a nivell nacional del sector d’automoció, també fan referència a aquests bons indicadors en el conjunt de l’estat espanyol.

Valorem molt positivament la iniciativa del govern espanyol d’addicional al plan moves III, una deducció per IRPF del 15% per als particulars. Un important al·licient que pot ajudar a decidir-se per al vehicle electrificat.

El nostre anàlisi

Es manté la pujada un mes més en tot el mercat d’automoció català

En el mes de Juny es manté un mes més el signe positiu en les matriculacions de vehicles de motor a Catalunya amb una lleugera pujada generalitzada. El mercat dels turismes puja de manera important amb un 19,8%, el mercat de les dues rodes i quads puja un 0,1%; el dels vehicles comercials lleugers un 43%; els vehicles industrials pugen un important 57%% i els busos pugen un 173%.

Es consolida la pujada generalitzada en tot el mercat d’automoció català, en el que portem de semestre

En el primer semestre es manté una tònica positiva en les matriculacions de vehicles de motor a Catalunya amb una pujada generalitzada.

El mercat dels turismes puja de manera important amb un 19,3%, el mercat de les dues rodes i quads puja un 3,7%; el dels vehicles comercials lleugers un 15,2% i els vehicles industrials pugen un 41%.

En la comparativa de matriculacions d’automòbils de turisme de Catalunya amb la mitjana estatal i per províncies, Catalunya es situa per sobre de la mitjana nacional

En el mes de juny, les matriculacions d’automòbils de turisme i tot terrenys a Catalunya es xifren en 11.546 unitats, un 19,8% més que en el mateix període de l’any anterior.  Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 24,7%. Girona puja un 18,1%, Lleida el percentatge interanual és del 11,5% i Tarragona baixa un -3,5%. El pes de la província de Barcelona en el mercat català es concreta en el 75,8%.

Aquest mes, el pes de Catalunya en el total espanyol es un 11,4%, per sobre del pes de l’any 2022, que va ser del 10,8%. En l’acumulat semestral, Barcelona reflecteix respecte a l’any anterior un 19,9%. Girona puja un 16%, Lleida un 18,3% i Tarragona un 19,3%.  Catalunya puja en total un 19,3%, però la mitjana espanyola es xifra en una pujada del 23,8%. Aquest primer semestre, el pes de Catalunya en el total espanyol és un 11,9%, per sota del pes de l’any 2022, que va ser del 12,7%.

Per canals, tots els indicadors de matriculacions a Catalunya queden per sota de la mitjana espanyola en còmput mensual

Analitzem a continuació aquest quadre per canals amb dades de Catalunya i España, referit el mes de Juny.

El canal particular català puja un 13,1% i l’espanyol un 5,3%. Tot i reflectir comportaments similars, el mercat català està per sobre de l’espanyol. El canal particular català representa un 19,2% de l’estatal.

El canal empresa català puja un 29,8%. En canvi, a nivell nacional puja un 5,4%. Catalunya representa un 9,4% de la mitjana en aquest canal.

El canal de lloguer-rentacar puja un 66,5% a Catalunya contra la pujada del 19% de mitjana estatal. Catalunya té un pes del 2,4% respecte el conjunt estatal.

Per canals, el canal particular català supera l’estatal i els canals empresa i lloguer queden per sota

Analitzem a continuació aquest quadre per canals amb dades de Catalunya i España, en el que portem d’any. El canal particular català puja un 16,4% i l’espanyol un 16,8%. El canal particular català representa un 19,3% de l’estatal.

El canal empresa català puja un 20,2%. En canvi, a nivell nacional puja un 21,4%. Catalunya representa un 8,8% de la mitjana en aquest canal. El canal de lloguer-rentacar puja un 73,7% a Catalunya contra el 78,4% de mitjana estatal. Catalunya té un pes molt petit, concretament 2,7 de cada 100 unitats es matriculen a Catalunya. El canal rentacar matricula molt poc a Catalunya.

El pes del rènting i el mercat català

El rènting o lloguer a llarg termini és una formula de finançament molt estesa i té una presència molt significativa en les matriculacions de moltes classes de vehicles en el conjunt de l’Estat.  El renting manté un creixement continuat com a fórmula de finançament: de fet al conjunt d’España s’ha matriculat un 44% més que en el mateix període de l’any 2022, però té un reflex residual en les matriculacions a Catalunya.

Segons dades publicades per Asociación Española de renting, el pes de les operacions de rènting sobre el conjunt estatal frega el 27%. La majoria d’operadors de flota del sector concentren les matriculacions a Madrid, encara que els vehicles es lliuren on s’acorda amb el llogater.

Les operacions de rènting no figuren en les dades de matriculacions de Catalunya que facilitem en aquest informe, però certament són operacions comercials que també es formalitzen en els concessionaris del nostre territori.

Les matriculacions de vehicles a Catalunya evolucionen millor del que havíem previst inicialment

A començaments d’any vam publicar els nostres pronòstics de cara a l’exercici 2.023 i vam pronosticar 112.184 matriculacions de turisme, un +10% interanual. Al mes de Juny ens situem per sobre de la previsió, en un 19,3%.

En el sector de les dues rodes vam preveure 46.577 unitats i una pujada del 3% interanual i anem per sota, perquè les matriculacions es situen lleugerament per sobre, en un 3,6%. Aquest indicador ve molt condicionat per la matriculacions de ciclomotors per ús com a vehicles compartits. Aquest mes no s’han formalitzat i això es reflecteix en l’indicador.

Els vehicles comercials lleugers vam preveure 14.454 unitats i una pujada del 7% interanual i anem per sobre, perquè les matriculacions han pujat un 15,4%.

Els vehicles comercials pesats vam preveure 3.847 unitats i una pujada del 4% interanual i anem per sobre, perquè les matriculacions han pujat un 41,7%.

Aquest darrer mes, el mercat de la motocicleta puja un 15,7%

Aquest mes de Juny a Catalunya, la variació interanual és del 7,7%. Barcelona presenta una pujada del 11,7% i 3.631 unitats. Girona baixa un -6,9% i 583 unitats. Lleida puja un 6,5% i 132 unitats. I Tarragona matricula 440 unitats i té una variació interanual del -0,2%.

Aquest darrer tancament semestral, el mercat de la motocicleta tanca en positiu, amb una pujada del 9,7%

La variació interanual a Catalunya és del 9,7%. Barcelona presenta una pujada del  10,2% i 18.693 unitats. Girona puja un 13,7% i 2.737 unitats. Lleida puja un 4,5% i 655 unitats. I Tarragona matricula 1.951 unitats i té una variació interanual del 2%.

En l’acumulat de l’any 2023, els turismes amb motor alternatius i electrificats tornen a quedar per sota del 50% de les matriculacions

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme acumulat a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 42,03%. El dièsel es situa en 8,14%. Sumats, els motors de combustió purs queden en un 50,17% de les matriculacions.

Els vehicles híbrids amb gasolina representen un 16,96%. Els elèctrics purs (BEV) sumen un 6,74%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina representen un 49,83%.

Significatiu canvi de tendència en les motoritzacions dels turismes al llarg dels darrers 12 anys

Com es pot comprovar en el gràfic anterior, les motoritzacions alternatives evolucionen a un ritme creixent. A l’any 2012 dominaven dièsel i gasolina i actualment hi ha un ampli ventall d’opcions de compra i una tendència manifesta de canvi de sistemes de propulsió.

Motoritzacions: cada tipus de vehicle segueix un comportament diferenciat

El combustible per excel·lència en la motocicleta és la gasolina, amb un 95,7%. El motor elèctric perd força en els ciclomotors perquè qui els matricula són empreses de carsharing. La presència del motor dièsel en els comercials lleugers va minvant poc a poc i s’obre a noves motoritzacions alternatives. El vehicle industrial pesat manté la seva aposta exclusiva pel dièsel. El sector del bus presenta una àmplia gamma de motoritzacions, liderada pel motor de gasolina amb un 50,62%.

La llista de matriculacions la lideren Dacia Sandero en turismes nous, Honda Sh125 i en la matriculació de motocicletes i Fiat Ducato en els vehicles comercials lleugers

El turisme més venut en el mes de Juny a Catalunya és Dacia Sandero amb 369 unitats, seguit del Toyota Yaris Cross amb 365 unitats i el Peugeot 2008 amb 294 unitats

En motocicletes, Honda SH 125i recupera posicions en la classificació amb 331 unitats i en furgonetes, el model més venut és Fiat Ducato amb 121 unitats.

Autors de la nota informativa

Fecavem és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos Junyals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades.

El Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats.