Skip links

Informe de les matriculacions, juny 2024

A grans trets, el mes de juny a Catalunya tanca amb la constatació d’una desacceleració de les matriculacions en el primer semestre del 2024. Les darreres matriculacions tanquen amb un descens de turismes i motos, comparat amb l’any 2023. D’una banda, els turismes tanquen amb 11.546 matriculacions, un -6,7% menys que el juny del 2023. I, de l’altra, les motos registren 4.586 matriculacions, un -4% negatiu també. Us enllacem amb l’Informe del Secretari General i Portaveu de Fecavem, Joan Blancafort. També us recordem que el President de Fecavem, Jaume Roura, analitza el per què d’aquest semestre en la seva darrera editorial.

Automòbils de turisme 

Les matriculacions a Catalunya baixen un -6,7% amb 10.776 unitats en el mes de juny. En els primers sis mesos, el mercat presenta oscil·lacions fins que finalment en còmput semestral tanquem amb una baixada del 3,5%, amb 57.693 unitats.

Els canals més dinàmics són el d’empresa, amb un increment del 17,1% i 1.539 unitats, així com el de lloguer o rentacar, amb un 50,7% i 883 unitats. Els canals particular, renting i automatriculacions (tàctiques) baixen. A nivell estatal, les matriculacions pugen un 2,3%, 103.267 unitats, impulsades pels canals empresa, amb un 8,2% i 9.157 unitats i rentacar amb un 15,5% i 28.425 unitats.

El pes de Catalunya en el conjunt nacional es situa en el 10,4% amb 10.776 unitats. Queda ja molt lluny del 15,5% de pes que teníem l’any 2014, abans de l’anunci de l’Impost català sobre les emissions de CO2. 

El mercat de particulars a Catalunya queda per sota del nacional, un -10,8%, un total de 6.595 unitats,  versus al -2,7% nacional, un total de 38.473 unitats.

Amb tot això, tanquem el semestre amb una baixada de les matriculacions d’automòbils de turisme d’un -3,5%, que corresponen a 57.693 unitats.

En el tancament del semestre, el mercat català gira en un context en el que el gruix de matriculacions corresponen al canal particular en un 68% i un 13,8% al d’empreses. Els canals rentacar, renting i tàctiques tanquen el semestre amb indicadors clarament a la baixa per sota dels dos dígits. El pes de Catalunya en el conjunt nacional es situa en el 10,7% en el semestre. En el total espanyol, el canal rentacar puja un 37,9% i explica per si sol la pujada del 6%, respecte a la baixada del 3,5% de Catalunya.

Vehicles comercials

El mercat català suma 1.407 unitats, un -13,4% mensual, mentre el mercat estatal suma 16.419 unitats, un 6,8%. El pes de Catalunya en el conjunt del mercat nacional és del 8,5%. 

En el que portem d’acumulat de l’any, el mercat català suma 8.587 unitats, un 5,9%, mentre el mercat estatal suma 85.641 unitats, un +18,1%.

Vehicles de dues rodes

El mercat català suma 4.794 unitats, un -4,5% mensual, mentre el mercat estatal suma 21.861 unitats, un -3.5%. El pes de Catalunya en el conjunt del mercat de VO nacional és del 22%. 

En el que portem d’acumulat de l’any, el mercat català suma 25.733 unitats, un +2,8%, mentre el mercat estatal suma 112.513 unitats, un +2,8%.

Evolució del mercat català de turismes per motoritzacions

Per sistemes de propulsió, les motoritzacions alternatives suposen el 57,03% de les matriculacions en el que portem de semestre, comparats amb els automòbils de combustió purs, que representen un 42,97%. Benzina representa un 36,59% i dièsel un 6,38%. La hibridació convencional, la suma de la hibridació lleugera mild hybrid (9.902) i la no endollable (11.196) sumen el 37,43%. El motor elèctric pur suposa un 7,55% de les matriculacions, amb 4.353 en el que portem de semestre, amb un increment del 7,55%.

En còmput semestral, la propulsió elèctrica modera el seu creixement en un 8%, si el comparem amb els increments percentuals dels exercicis 2021 a 2023. 

Tanquem un primer semestre per sota de les previsions inicials

Tancament semestral versus previsió inicial 2024Real 1er semestrePrevisió 2024
ESPAÑACATALUNYAESPAÑACATALUNYA
Automòbils de turisme2,30%-6,70%3,50%1,50%
Vehicles comercials6,80%-13,40%14,80%22,80%
2 rodes-3,50%-4,50%13,62%2,10%

A començaments d’any, FECAVEM de la mà de MSI Estudios de mercado, va preveure increments de matriculacions en els tres mercats principals, com figura en el quadre anterior. Els indicadors del primer semestre mostren una desviació a la baixa, accentuada en el mercat català. Per assolir els objectius previstos, calen impulsar mesures de reactivació del mercat, sobre tot si partim de la premissa que en el seu conjunt, el parc mòbil continua envellint, superant l’any 2023, la mitjana de 14 anys per primera vegada.

Valoració de les dades

A Catalunya, tanquem el semestre amb menys matriculacions que el semestre del 2023, un indicador preocupant per a les empreses del sector. 

No hauria de ser així i que les matriculacions baixin, si considerem que el parc mòbil de vehicles de motor continua creixent, significa que en conjunt hi ha més vehicles. També que el cens de conductors estatal augmenta. Finalment, que la intensitat del trànsit a Catalunya és més gran. Aquests indicadors tenen el seu contrapès: la mitjana d’antiguitat del parc mòbil supera per primera vegada els 14 anys, per la qual cosa podem concloure que hi ha més vehicles i cada cop tenen una mitjana d’antiguitat més gran. La mitjana d’edat d’accés al carnet creix i cada cop s’adopten mesures més restrictives a l’ús del vehicle privat en zones urbanes.

Fecavem reivindica una major col·laboració públic-privada i l’impuls de mesures contundents i efectives per renovar el parc mòbil de vehicles, en compliment de les normatives europees que marquen uns objectius d’electrificació que a Catalunya, concretament, doncs no s’estan complint. 

És benvinguda la pròrroga del Plan Moves III, però no es contempla la seva transformació en un ajut directe i que l’ajuda fos efectiva en el mateix moment de la compra.  

La nostra mà estesa al nou Govern de la Generalitat per poder assolir els objectius mediambientals i d’electrificació compromesos en el marc de la UE, posant com a referència algunes comunitats espanyoles com la gallega o municipis com Madrid, que sí han impulsat plans d’ajuts a la compra als híbrids convencionals,  i la renovació del parc.