Skip links

Informe, matriculacions novembre 2022: “Catalunya, per sota la mitjana espanyola”

Valoració de conjuntura

En turismes, continuem en el camí de creixement, tancant novembre amb un 5%, menys que la mitjana del conjunt de l’Estat espanyol. Essent una dada positiva, no és menys cert que la presència de Catalunya en els canals de lloguer i empresa és cada vegada menor i són canals de comercialització on tenim menor presència gradualment.

L’evolució econòmica general marcada per l’alta inflació, l’increment dels subministres i uns costos financers creixents frenen el creixement natural del mercat i el consum de les famílies. I és que continuem amb un ritme d’envelliment sostingut del parc mòbil que sembla no tenir aturador. En paral·lel, la dificultat de trobar microxips es trasllada a les plantes de producció, amb uns ritmes de treball menors als de l’etapa prepandèmia. I els vehicles, per un conjunt de factors, tendeixen a pujar el preu de venda i posa una mica més difícil la compra als consumidors i les empreses.

La penetració en el mercat dels turismes elèctrics purs sense emissions i híbrids endollables continua avançant. Els compradors d’aquests vehicles gaudeixen de les ajudes a la compra amb el Moves III, que resulta un interessant incentiu, però presenta febleses com ara: tot i amb l’ajut són més cars els de compra que un de combustió, o bé que el pagament de les ajudes supera moltes vegades l’any a comptar des de la seva concessió.

El comportament de les matriculacions millora el novembre

El comportament de les matriculacions de turismes ha millorat aquest darrer mes respecte l’any anterior 2021 i això és positiu. Però cal posar aquest indicador en el seu context. Continuem amb problemes de disposició i oferta de vehicles. Hi ha concessionaris amb llistes d’espera i això frena les dades de matriculacions.

El canal particular català queda lleugerament per sota en la comparativa interanual

El canal particular a Catalunya registra una pujada del 5,9% mentre que a nivell nacional, queda en un +2,5 positiu.

Catalunya i Espanya segueixen camins diferents

A Catalunya es matriculen menys flotes i consegüentment, aquest indicador baixa. El canal de lloguer registra un número de matriculacions del 4% respecte al de tot l’Estat, que és d’un 8%. Així doncs, Catalunya i Espanya estan sotmesos als mateixos condicionants geoestratègics i de conjuntura, però ens afecten de manera diversa. El mercat espanyol de turismes ha experimentat una milloria del 10,3%, que atribuïm a la matriculació de vehicles de flota d’empresa. Però aquest indicador no afecta per igual als diferents territoris espanyols i es beneficien especialment aquells on es matriculen les flotes. El motiu és prou conegut: un impost sobre les emissions que ha deslocalitzat molts gestors de flotes i ens trobem que el pes de les matriculacions a Catalunya ha perdut del 15,7% que tenia l’any 2014 al 12,5% actual

Els vehicles comercials continuen amb unes matriculacions a la baixa, per sota dels dos dígits

Aquest quadre informa que les matriculacions d’automòbils de turisme pugen 9.822 unitats, un 5% més que en el mateix mes de l’any anterior 2021 com hem comentat abas. Així doncs, els vehicles de dues rodes pugen un 9,7% i les furgonetes i furgons baixen un 28,1% aquest mes de novembre. En l’acumulat de l’any, les matriculacions de turismes acumulen una baixada del 6,6%, els vehicles de dues rodes mantenen una pujada del 5,6% i les furgonetes i furgons baixen un 32,5% en el que portem d’any.

La caiguda de turismes nous es percep a Barcelona, baixen un 0,4%

Les matriculacions d’automòbils de turisme i tot terrenys a Catalunya es xifren en 9.822 unitats, un 5% més que en el mateix període de l’any anterior i més que el passat octubre, que va ser del 3,8%.  Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -0,4%. El pes de la província de Barcelona en el mercat català es concreta en el 71,93% i per tant cal tenir en compte aquesta dada. A la resta, en positiu: Girona puja un 20,3%, Lleida el percentatge interanual és del 21,3% i Tarragona també s’alça fins el 24,4%.

Girona i Tarragona presenta un balanç positiu interanual

A Catalunya, l’acumulat anual es xifra en 92.534 unitats matriculades, un -6,7% respecte el mateix període de l’any anterior 2021. Novament, per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -10,3% en l’acumulat d’any. Girona es concreta en un +4%, Lleida queda per sota en un -4,1% i Tarragona manté un acumulat positiu d’un 9,6%. Mentre que els indicadors de Barcelona i Lleida mantenen un comportament negatiu, Girona i Tarragona presenten un de positiu.

El mercat català d’empresa i lloguer es continua desinflant

En la comparativa amb el conjunt del mercat espanyol, el mes de novembre a Catalunya puja per sota. Concretament, Espanya puja un 10,3% i Catalunya només es queda en un 5%. El canal particular, és a dir, canal preferent dels concessionaris, a Catalunya puja un 5,9% i a tota Espanya puja menys, un 2,5%. A Catalunya, el pes del canal particular sobre el total mercat es xifra en un 69% im en canvi, en el conjunt espanyol, un 49%. El mercat de particulars català representa un 19,1% del total espanyol.

El canal empresa representa un 27% a Catalunya i baixa un -2,2% respecte l’any anterior. Al conjunt espanyol, el canal empresa representa un 43%, però en comparació amb l’any anterior, puja un 10,1%. El canal empresa català representa un pes cada vegada menor i ja se situa en el pobre 8,3% del total, una xifra absolutament condicionada per la pressió fiscal derivada de l’Impost sobre el CO2.

El canal rentacar o lloguer representa un 4% a Catalunya. Mentre que el canal de lloguer estatal representa un 8% de les matriculacions i puja un 79,7% interanual, en el conjunt de l’Estat té un pes i rellevància que a Catalunya no té.

La compra de turismes ha canviat per l’impacte de l’impost CO2

Aquest quadre presenta l’evolució del pes dels canals a Catalunya respecte el total espanyol. En l’any 2014, el canal lloguer representava un 4,3% i en el que portem d’exercici 2022, un minso 3,7%. Una altra comparativa: en l’any 2014 representava un 20,6% el canal empresa i ara només representa un 8.4%. En els nou anys comparats, pràcticament una dècada, la pèrdua de pes d’aquest canal és alarmantment significativa. I finalment, el canal particular creix a Catalunya fins a arribar al 18,9%, en un entorn on aquest va perdent pes específic perquè molts compradors financen la seva compra amb fórmules com el renting, els contractes de subscripció, lísing.

El mercat de la motocicleta a Catalunya es recupera i puja un 9,9%

Aquest mes de novembre a Catalunya, la variació interanual és del 9,9%; Barcelona presenta una pujada del 8,4% i 3.031 unitats; Girona puja un 35,3% i 337 unitats; Lleida puja un 6,3% i 101 unitats; Tarragona matricula 278 unitats i té una variació interanual del 3,3%.

En l’acumulat de l’any, el mercat de la motocicleta tancarà previsiblement amb més vendes

En l’acumulat, a Catalunya la variació interanual és del +3,2% i 39.001 unitats matriculades. Barcelona presenta una variació interanual del 2,3% en l’acumulat. Girona se situa en un +3,2%, Lleida un -0,2% i Tarragona un 13,3%. La dificultat de disposar de producte és un dels factors bàsics en l’evolució de les vendes de motocicletes, en el decurs d’aquest any 2022.

Les noves motoritzacions de turismes queden lleugerament per sota les de motor de combustió, un 47,8%

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme acumulat a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 42,06%. El dièsel se situa en un 9,05%. Els vehicles híbrids amb gasolina representen un 20,13%. Els elèctrics purs (BEV) sumen un 5,95%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina representen un 48,9%. Novament, una igualtat pràcticament empatada que només passa a Catalunya.

Els vehicles pesats segueixen usant dièsel i els lleugers les alternatives

En el quadre anterior, posem de manifest que els turismes incorporen noves motoritzacions. Però aquest anàlisi no es pot extrapolar a altres tipus de vehicles. El combustible per excel·lència en la motocicleta és la gasolina, amb un 91%. Les furgonetes s’obren a noves motoritzacions alternatives com succeeix en els turismes. El pes de l’elèctric és evident en ciclomotors amb un 55,32%, solució que adopten moltes empreses del motosharing. La presència del motor dièsel en els vehicles pesats i furgons és absoluta.

Toyota Yaris Cross lidera les vendes de turismes nous i Honda Sh 125 torna al lideratge en motos

El turisme més venut en el mes de novembre de 2022 a Catalunya és el Toyota Yaris amb 434 unitats, seguit del Dacia Sandero amb 300 unitats i el Seat Arona amb 266 unitats. En motocicletes, Honda SH 125I lidera amb 387 unitats i en furgonetes, el model més venut és Citroën Berlingo amb 93 unitats.

Els tot terrenys (SUV) guanyen quota de mercat a Catalunya

El quadre adjunt posa de manifest que els turismes perden pes en el mercat respecte al SUV. En l’any 2020 representaven un 64%, el 2021 baixen a un 62% i ara se situen en un 56,70%. D’aquesta manera, els SUV representen un 35% el 2020, un 38% el 2021 i un 43,3% el 2022.

Autors de la nota informativa

Fecavem és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. El Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes.