Skip links

Informe del mercat d’automòbils usats (VO), juny 2024

Automòbils de turisme 

El mercat català suma 20.865 unitats, un -10,8% mensual, mentre el mercat estatal suma 155.383, un -7,9%. El pes de Catalunya en el conjunt del mercat de VO nacional és del -18,2%. El pes en les matriculacions és del 13,4%.

En el que portem d’acumulat de l’any, el mercat català suma 140.563 unitats, un +5,2%, mentre el mercat estatal suma 1.015.612, un + 7,2%. Malgrat la bona tendència del global, el darrer mes és negatiu i segueix la línia de les matriculacions de VN.

Destaquem els següents aspectes del mercat català del mes de juny, per franges d’edat, les operacions de vehicles entre 6 i 10 anys pugen un 17,5%. S’incrementa doncs, la seva demanda. I les operacions dels turismes de més de 10 anys superen el 50%, un indicador que posa de relleu l’envelliment del parc.

El mercat del VO de turismes segueix la dinàmica de de les matriculacions. Les matriculacions han baixat un -6,7% i el mercat del VO un -7,9%.

Vehicles comercials lleugers

El mercat català suma 3.316 unitats, un -8,2% mensual, mentre el mercat estatal suma 26.572, un -6,9%. El pes de Catalunya en el conjunt del mercat de VO nacional és del 12,4%. 

En el que portem d’acumulat de l’any, el mercat català suma 22.968 unitats, un +10,9%, mentre el mercat estatal suma 174.504, un + 8,7%.

Vehicles de dues rodes

El mercat català suma 7.754 unitats, un -11,1% mensual, mentre el mercat estatal suma 35.646 unitats, un -10,21%. El pes de Catalunya en el conjunt del mercat de VO nacional és del 21,7%. 

En el que portem d’acumulat de l’any, el mercat català suma 48.247 unitats, un +3,7%, mentre el mercat estatal suma 215.343, un +1,89%.

Gasolina i dièsel suposen el 90% del mercat del VO català

En aquest semestre, el 90% de les adquisicions són de vehicles dièsel (44,09%) i benzina (45,86), si prenem com a referència totes les franques d’edat. 

En canvi, si analitzem la franja d’edat de 0-3 anys, s’apropa molt als indicadors de matriculacions de vehicles nous. Concretament, un 52,32% són benzina, dièsel un 14,65% i els híbrids benzina suposen el 10,33%. 

Un 52% de les adquisicions d’automòbils de turisme són de més de 10 anys

Un 52% de les adquisicions de vehicles corresponen a vehicles de més de 10 anys i si ens centrem en aquells de més de 15 anys, representen un 38%. Un 22% corresponen a turismes de fins a tres anys, un 11% entre quatre i cinc anys, un 15% entre 6 i 10 anys i un 14% entre 10 i 15 anys.

Valoració de les dades

Els indicadors de matriculacions i mercat VO marquen aquest mes de juny una baixada d’operacions. En el semestre, tanquem amb un increment del 5,2%, que hem de valorar positivament. 

La falta de dinamisme del mercat català posa de relleu que necessita un estímul i una alternativa que promou el sector de la distribució encapçalades per Faconauto i Fecavem, són els plans de incentiu a la compra que operen a Galícia i Cantàbria. 

És preocupant que un 38% de les adquisicions sigui de turismes de més de 15 anys. Per resoldre-ho, urgeix incentivar la renovació del parc retirant per desballestar les unitats de major antiguitat per unes de noves o seminoves de fins a tres anys. En les dades que aportem en el nostre estudi, es posa de manifest que en la franja fins a tres anys, les motoritzacions alternatives representen una part força important. 

El mercat del VO es constitueix com una opció de compra per a molts compradors, en tractar-se d’una alternativa que s’adapta a les seves necessitats de mobilitat com als  recursos que vol destinar a la compra del seu vehicle.