Skip links

Informe de mercat del vehicle d’ocasió (VO), juny a Catalunya

Informe de mercat dels vehicles d’ocasió, a Catalunya el juny del 2022. Un resum informatiu que afecta als turismes i vehicles comercials. Avís: tots els quadres que figuren en aquest informe estan disponibles:

Valoració dels resultats semestrals

Les transferències tenen un bon ritme d’operacions, a diferència de la caiguda de matriculacions. L’acumulat del primer semestre marca una pujada del 4,27% en les transferències d’automòbils de turisme i totterrenys a Catalunya. Comparada aquesta dada amb les matriculacions, la baixada va ser del 10,56%.

Hem fet l’exercici de sumar matriculacions i transferències amb el següent resultat i les operaciones de compra de turismes del primer semestre del 2022 i 2021, sumen pràcticament el mateix, una mica més de 193.000 unitats. Treiem les següents conclusions:

  • L’interès de compra es manté constant el 2022 i 2021, superant el sotrac amb escreix el 2020.
  • A falta de producte nou i, per fer front a la situació macroeconòmica, el comprador opta per l’usat.
  • El parc envelleix perquè els potencials compradors opten més per l’usat.
  • Com que el potencial comprador opta per l’usat, hi troba com a oferta motoritzacions de combustió. Al mercat d’usat, el producte disponible és majoritàriament de combustió i frena la incorporació al parc mòbil de les motoritzacions alternatives.

La demanda a Catalunya d’automòbils de turisme usats puja un 5,30%, una mica menys que el mes anterior i atenua el creixement. Tot i així, és una dada que hem de valorar positivament perquè segueix una tendència diferent al nou, que cau un 9,4%, molt condicionat per la manca de semiconductors.

El sector furgons, representatiu del sector comercial i industrial, continua amb una marcada baixada (11,48%) derivada per la manca de producte i per la situació macroeconòmica, agreujada per l’increment dels costos operatius degut a l’increment de l’energia, un fre a la renovació.

Els comerciants troben en l’usat una solució per facilitar mantenir el volum d’operacions. El mercat d’usat puja i és un recurs per part dels potencials compradors, que hi opten per evitar aquests llargs temps d’espera. La proporció actual és de 3 usats per 1 de nou respecte a la de fa uns anys del 1,8 usats per un de nou. En l’usat, Barcelona i província augmenta el seu pes respecte a les altres províncies catalanes: Lleida, Tarragona i Girona. En canvi, en el nou succeeix el contrari.

La meitat de les operacions d’usats són de vehicles de 10 o més anys. Això no és positiu i provoca que l’envelliment del parc continuï en la mateixa de fa més d’una dècada, amb els conseqüents problemes per la seguretat vial i les emissions mediambientals.

Puja un 5,30% el VO de turisme i totterreny a Catalunya

Aquest mes de juny, a Catalunya, les vendes d’automòbils de turismes d’ocasió creixen i mantenen la tendència d’alça, impulsats per les operacions formalitzades a la província de Barcelona, que creixen un 7,76%.

A Catalunya augmenten un 5,30%, arribant als 25.959 turismes. En la comparativa del mes de juny de l’any 2022 respecte la de l’any 2020, creixen un 36,12%. Per interpretar aquesta diferència, hem de recordar que el juny de l’exercici 2020 es reactivava el mercat, superat el confinament als domicilis per la pandèmia de la covid.

Si fem aquesta mateixa comparativa amb les matriculacions de turismes nous, ens trobem que s’han venut prop de 12.028 turismes amb el registre d’una baixada del -7,1% interanual. Per tant, el mercat del nou segueix una evolució molt diferent a la de l’usat.

Al mes de juny de 2022, corresponen 25.929 turismes usats, amb una pujada percentual del 5,3%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 17.628, a Girona 2.950, a Lleida 1.944 i a Tarragona 3.407. El mercat de Barcelona puja un 7,76% i compensa la baixada a Girona, on el volum de transferències cau. En definitiva, la província de Barcelona és el mercat on s’han produït més transferències i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt.  

L’acumulat del primer semestre marca una pujada del 4,27% en les transferències d’automòbils de turisme i totterrenys a Catalunya. En l’acumulat de l’any 2022, corresponen 143.211 turismes usats, amb una pujada percentual del 4,27%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 96.927, a Girona 16.875, a Lleida 10.452 i a Tarragona 18.987.

El mercat de Barcelona puja un 6,77%. També en aquest cas, a la província de Barcelona és el mercat on s’han produït més transferències i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt.  

Les matriculacions de furgons baixen un 11,48%

A Catalunya, en el mes de juny, el mercat ha baixat un 11,48% amb un total de 2.399 furgons. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -11,48% el mes de juny i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 65%. El mercat pateix la falta de vehicles, malgrat la rellevància que té el final de la moratòria que afecta als vehicles comercials sense distintiu ambiental a la Zona de Baixes Emissions.

L’acumulat del semestre marca una baixada del 6,3% en la venda de furgons

En l’acumulat de l’any 2022, corresponen 14.462 furgons usats, amb una baixada percentual del 6,3%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 9.428, Girona 1.898, Lleida 1.212 i Tarragona 1.924. El mercat de Barcelona baixa un 6,1%.

La província de Barcelona és el mercat on s’han produït més transferències i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt. Repunten en l’acumulat anual la demanda de turismes de més de 10 anys, que suposa 57 de cada 100 transferències.

El tram de turismes de més de 10 anys es situa en el 57,22% de les transferències. Dels 143.221 turismes transferits en el que portem d’any, un total de 81.952 tenen 10 o més anys. Percentualment, aquesta xifra rebaixa la del 2021, que va ser del 57,96%, però la tendència desitjada és que es quedi per sota del 50%. A l’any 2020 es va situar en un 55,93%, però el fet que pugi resulta preocupant perquè la circulació de vehicles de major antiguitat provoca més emissions ambientals i rebaixa la seguretat vial.

El tram de turismes de menys d’un any és del 8,21%

El tram de turismes de menys d’un any i es situa en un 8,21% a l’any 2022. A l’any 2021 va ser del 7,62%.

A l’any 2022, les transferències de vehicles amb menys d’un any representen un 11.788 turismes, mentre que a l’any anterior va ser de 10.464 unitats. El tram d’edat entre els 0 a 4 anys sumen un total del 29,6% (2021 va ser de 30.27%) de les transferències i els trams d’edat entre els 5 i 9 anys representen el restant 12,18%, un 11,77% l’any 2021.

La relació turismes usats respecte als nous s’apropa a 3 usats per cada 1 de nou

A Catalunya s’han transferit 2,9 turismes usats per 1 de nou. En l’exercici 2021, aquesta relació va ser la mateixa de 2,5 i en l’exercici 2020 va ser de 2,2.  La situació de pandèmia i la manca de vehicles nous condiciona l’evolució de la venda d’automòbils nous i usats. Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,6.

L’any 2021 i 2020, aquesta relació va ser de 2,1 i 2,0 respectivament.  Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i és on el mercat d’usats supera clarament al nou. La província on la relació és més favorable pels vehicles usat és Lleida, amb una relació de 4,2 automòbils de turisme transferits per cada un de nou.

El Volkswagen Golf lidera les transferències del mes de juny

Aquest darrer mes de  juny, els models de turismes més venuts són el Volkswagen Golf amb 923 unitats, Seat Ibiza amb 915 i el Seat León amb 728 unitats.

El Fiat Ducato lidera de nou el mercat de furgons català

Aquest darrer mes de juny, els models de furgons més venuts són el Fiat Ducato amb 206 unitats, Ford Transit amb 196 i Mercedes vito amb 147. El líder torna a repetir.

Els motors de combustió concentra i lidera l’oferta de vehicles

Per la seva banda, el motor de combustió manté la seva força en el mercat, cedint terreny a les noves motoritzacions, que novament pugen.

En el quadre resum de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de dièsel amb un 47,95% i el de gasolina, amb un 45,29, en l’acumulat del 2022

El vehicle dièsel a l’any 2021 representava el 49,81% i el 2020 el 51,91%. Per tant, encara manté una important presència en el mercat de l’usat. El vehicle amb motor elèctric (BEV) representa un 0,92% acumulat, encara que el seu creixement s’evidencia si es comparen les dades dels exercicis 2021 i 2020, que van ser del 0,62% i el 0,31% .

En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina tanquen l’exercici sumant el 6,8%. Aquest percentatge l’any 2021 va ser del 6,19% i el 2020 del 3,2%. Es posa de manifest que es van incorporant al mercat d’usat, en una línia ascendent. La pujada però, queda ralentitzada perquè la falta de semiconductors frena la incorporació de vehicle nou i això es trasllada al mercat de l’usat.

Saber més dels autors de l’informe, contacta!

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix el Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida; coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades.

Aquest informe es confecciona des del Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de marca d’automòbils, motocicletes i vehicles industrials, agents oficials i compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats. Saber més: www.gremidelmotor.org

Jaume Roura és el President de Fecavem. Joan Blancafort és el portaveu de Fecavem i autor de l’informe. Núria Casas és la responsable del Departament de Comunicació. Podeu contactar amb nosaltres per telèfon al 93 415 06 95 o a través del correu info@fecavem.cat. Podeu demanar rebre aquest informe mensual per qualsevol d’aquests mitjans.

Fonts i mètode d’elaboració

Informació subministrada per MSI www.msiberia.org per a Fecavem procedent de la Direcció General de Trànsit (DGT). Hem incorporat informació facilitada per Coches.net, a través del seu Baròmetre www.coches.net

Els gràfics que figuren en aquest informe estan publicats a https://fecavem.com/dades-sectorials/

Autor: Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem