Skip links

Informe de mercat de vehicles d’ocasió, a Catalunya: agost 2022

Valoració del portaveu de la Patronal Fecavem, Joan Blancafort

Les compres d’automòbils de turisme mantenen un ritme positiu d’operacions. La manca de producte nou dinamitza aquest mercat, tot i que també queda condicionat per la frenada d’operacions de vehicles nous. Sense renovació de flotes, el mercat queda ressentit.

Els professionals del motor compensen parcialment la baixada de matriculacions amb les operacions d’usats. La franja d’edat de més de 4 anys guanya pes en el mercat d’ocasió.

Per carburants, els vehicles de combustió representen més del 90% de les operacions. El parc envelleix perquè els potencials compradors han d’esperar-se un temps des de la comanda del nou i perquè l’usat ha pujat de preu, per la contracció de l’oferta.

El mercat de turismes i furgonetes lleugeres usades pren cada vegada més força, especialment perquè l’oferta comercial té disponibilitat immediata. A més, la compra d’un usat fins a 10 anys garanteix l’accés a tecnologies ambientals més eficients, doncs actualment tots els turismes amb motor de gasolina tenen etiqueta verda i la gran majoria de dièsel, també. L’oferta de turismes dièsel amb etiqueta groga compleix tota amb la normativa d’emissions euro 5, una tecnologia contrastada que incorpora controls d’emissions molt avançats.

Highlights

El mes d’agost, les compres de turismes usats pugen un 6% a Catalunya

L’acumulat de l’any d’automòbils de turismes manté un comportament positiu del 2,78% respecte al 2021 i un 15,87% respecte al 2020.

Les operacions de compra de furgons del mes d’agost a Catalunya baixen un 8,8% respecte al 2021

En còmput anual, les compres de furgons a Catalunya es situen en un -5,9% de caiguda.

La relació de turismes usats transferits i matriculats nous manté la relació dels mesos anteriors

Les operacions de compra d’automòbils de turisme es desplacen a vehicles amb més de 4 anys

Volkswagen Golf i Mercedes Vito lideren les compres d’automòbils de turisme i furgonetes, a Catalunya

El motor de combustió manté la seva hegemonia

Els segments d’automòbils de turisme petits i mitjans concentren les operacions, sense canvis significatius en el comportament de compra.

El mes d’agost, les compres de turismes usats pugen un 6% a Catalunya

Les vendes d’automòbils de turismes d’ocasió creixen un 6,40% i mantenen la tendència d’alça, impulsats per les operacions formalitzades a la província de Barcelona, que creixen un 12%. En els darrers quatre mesos, aquest indicador manté un comportament positiu continuat.

En el darrer mes d’agost, a Catalunya augmenten el 6,40% esmentat, arribant als 21.278 turismes, de les quals a la província de Barcelona corresponen 14.002 unitats, a Girona 2.752, a Lleida 1.588 i a Tarragona 2.936. El mercat de Barcelona puja un 12%, a Girona un 3,58% i a Lleida i Tarragona cauen un 10,84% i 4%.

La província de Barcelona concentra ⅔ de les operacions i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt. 

L’acumulat de l’any d’automòbils de turismes manté un comportament positiu del 2,78% respecte el 2021, i un 15,87% respecte el 2020

En l’acumulat de l’any 2022 corresponen 186.446 turismes usats, amb una pujada percentual del 2,78%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 124.918 unitats amb una pujada del 4,5%, a Girona 22.718 i una pujada del 0,68%, a Lleida 13.594 i una baixada del 4,91% i a Tarragona 25.216 i una pujada del 0,88%.

Respecte al penúltim any 2020, aquest indicador puja quasi un 16%. Hem de recordar que l’any 2020 va patir moltes oscil·lacions aquest mercat a causa de la pandèmia, amb els mesos de març, abril i maig amb poques operacions i en canvi, un segon semestre amb molta activitat.

Les operacions de compra de furgons del mes d’agost a Catalunya baixen un 8,8% respecte el 2021

A Catalunya, en el mes d’agost, el mercat ha baixat un 8,8% amb un total de 1.742 furgons. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -14,20% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 65%. A Girona puja un 9% i a Lleida un 5,29%. A Tarragona, baixa el mercat un 11,27%.

El mercat pateix la falta de vehicles, tot i que la renovació del parc s’hauria d’accelerar per la nova entrada en vigor el 2023, de les ZBE a les poblacions de més de 50.000 habitants de l’Estat.

En còmput anual, les compres de furgons a Catalunya se situen en un -5,9% de caiguda

En l’acumulat de l’any 2022 corresponen 18.546 furgons usats, amb una baixada percentual del 5,9%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 11.950, a Girona 2.533, a Lleida 1.589 i a Tarragona 2.474. El mercat de Barcelona baixa un 6,4%.

La relació de turismes usats transferits i matriculats nous manté la relació dels mesos anteriors

Els indicadors que relacionen les compres d’usats i nous tendeixen a l’estabilització per la manca de producte. A Catalunya s’han transferit 2,9 turismes usats per 1 de nou. A l’exercici 2.021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,5 i a l’exercici 2020 va ser de 2,2. La situació de pandèmia i la manca de vehicles nous condiciona l’evolució de la venda d’automòbils nous i usats.

Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,6. L’any 2021 i 2020, aquesta relació va ser de 2,1 i 1,9 respectivament.  Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i és on el mercat d’usats supera clarament al nou. La província on la relació és més favorable pels vehicles usat és Lleida, amb una relació de 4,2 automòbils de turisme transferits per cada un de nou.

Les operacions de compra d’automòbils de turisme es desplacen a vehicles amb més de 4 anys

El tram de turismes de més de 10 anys es situa en el 57,53% de les transferències. Dels 186.446 turismes transferits en el que portem d’any, un total de 107.268 tenen 10 o més anys.

Percentualment, aquesta xifra iguala l’any 2021 i supera la del 2020, però la tendència desitjada és que es quedi per sota del 50%. Des de Fecavem alertem que la circulació de vehicles de major antiguitat provoca més emissions ambientals i rebaixa la seguretat vial. Al no incorporar-se vehicles nous, la mitjana d’antiguitat del parc puja.

El tram de turismes de menys d’un any i es situa en un 6,94% a l’any 2022. Les operacions amb vehicles de menys d’un any representen un 12.931 unitats. A l’any 2021 va ser del 7,77% i el 2020 del 12,84%. La llosa de les automatriculacions ha quedat enrere per a molts concessionaris.

El tram d’edat entre els 0 a 4 anys sumen un total del 29% (el 2021 va ser de 30,77% i ⅓ al 2020) de les operacions. Aquests indicadors posen de manifest que la manca de producte nou frena la incorporació de vehicles en el mercat d’usat i les operacions de compra es desplacen a vehicles amb més de 4 anys.

El tram d’edat entre 5 i 9 anys es situa en el 13,4% (el 2021 va ser de 11,9% i el 2020 va ser de 10,36%). El motiu és igualment que la falta de vehicles nous es supleix amb la comercialització de turismes d’aquesta franja d’antiguitat.

Volkswagen Golf i Mercedes Vito lideren les compres d’automòbils de turisme i furgonetes a Catalunya

Aquest darrer mes d’agost, els models de turismes més venuts són el Volkswagen Golf amb 868 unitats, Seat Ibiza amb 704 i el Seat León amb 584 unitats. La Fiat Ducato lidera la classificació de furgons amb 138 unitats.

El motor de combustió manté la seva hegemonia

En el quadre resum de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de dièsel amb un 47,82% i el de gasolina, amb un 45,51% en l’acumulat del 2022.

El vehicle dièsel a l’any 2021 representava el 49,82% i el 2020 el 51,91. Per tant, encara manté una important presència en el mercat de l’usat.

El vehicle amb motor elèctric (BEV) representa un 0,88% acumulat, encara que el seu creixement s’evidencia si es comparen les dades dels exercicis 2021 i 2020, que van ser del 0,63% i el 0,31% .

En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina tanquen l’exercici sumant el 6,67%. Aquest percentatge l’any 2021 va ser del 5,3% i el 2020 del 3,2%. Es posa de manifest que es van incorporant al mercat d’usat, en una línia ascendent. La pujada però, queda ralentitzada perquè la falta de semiconductors frena la incorporació de vehicle nou i això es trasllada al mercat de l’usat.

Els segments d’automòbils de turisme petits i mitjans concentren les operacions, sense canvis significatius en el comportament de compra

Els gràfics anuals presenten canvis molt poc significatius en els darrers tres anys. Els turismes petits, mitjans petits i mitjans concentren dos terços de les operacions.

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Aquest informe es confecciona des del Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats. Saber més: www.gremidelmotor.org

Fonts i mètode d’elaboració

Informació subministrada per MSI www.msiberia.org per a Fecavem procedent de la Direcció General de Trànsit. Elaboració Fecavem. Hem incorporat informació facilitada per Coches.net, a través del seu #barometrocoches.net.

Els gràfics que figuren en aquest informe estan publicats a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o