Skip links

Informe del vehicle usat (VO) del mes de novembre, 2022

Valoració del mercat

Les vendes de turismes destinades a Catalunya pugen un 7,1% i encadenen set mesos de pujades consecutives. Els catalans i catalanes compren turismes d’ocasió, una mica més que l’any anterior, concretament en un 0,61% interanual. El pronòstic, a falta d’un mes, és que l’any 2022 fregarà les 285.000 unitats. La relació vehicle usat i nou ha passat del 2,2 en l’any 2020 a 2,8 usats per un de nou, una dada que posa de relleu l’interès creixent del mercat usat. Aquest mes han pujat les vendes de turismes de menys d’un any coneguts com a automatriculats, una dada que destaquem perquè suposa un canvi de tendència. S’està produint una recuperació de l’estoc de turismes per la millora de lliuraments de turismes nous. Així doncs, la mitjana de preus modera el seu creixement interanual i es produeix una estabilització de preus.

Aspectes més destacats de l’informe

Les vendes de turismes usats destinades a Catalunya pugen un 7,1%

L’acumulat de vendes finals a clients residents a Catalunya en el que portem d’any d’automòbils de turismes, manté un comportament lleugerament positiu respecte el 2021

Les vendes finals d’automòbils de turisme a Catalunya fregaran les 285.000 unitats l’any 2022

Les operacions destinades a clients de Catalunya de furgons del mes de novembre baixen de nou

En el darrer mes, les operacions de vendes finals de furgons a Catalunya se situen en un -6,54%

La relació de vendes finals de turismes usats destinades al mercat català i matriculats a Catalunya manté la relació 2,8 usats per 1 de matriculat

Pujada significativa de les vendes a client final dels turismes amb menys d’un any d’antiguitat

Volkswagen Golf i Mercedes Vito, els models més comprats a Catalunya

El motor de combustió manté la seva hegemonia: es elèctrics purs representen un 0,84% de les operacions

Els automòbils de turisme dels segments petits i mitjans concentren les operacions

El mes de novembre, el preu mitjà de l’oferta del vehicle d’ocasió a Catalunya s’estima en 20.412€ i creix un 3,2% interanual 

Les vendes de turismes usats pugen un 7,1%

Les vendes de turismes a clients residents a Catalunya d’automòbils de turismes d’ocasió creixen un 7,1% i mantenen una notable tendència d’alça, impulsats per les operacions formalitzades a la província de Barcelona, que creixen un 12,07%. En els darrers mesos, aquest indicador manté un comportament positiu continuat. 

En el darrer mes de novembre, a Catalunya augmenten el 7,10% esmentat, arribant als 27.167 turismes, de les quals a la província de Barcelona corresponen 18.572 unitats, a Girona 3.155, a Lleida 1.888 i a Tarragona 3.552. El mercat de Barcelona puja un 12,07%, a Girona baixa un 7,29%, a Lleida es queda en un -1,1% i Tarragona puja un 2,01%. La província de Barcelona, aquest mes de novembre, impulsa les vendes. Barcelona concentra fins a dues terceres parts de les operacions i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt. 

L’acumulat de vendes finals manté un comportament positiu respecte el 2021

En l’acumulat de l’any 2022, corresponen 255.294 turismes usats, amb una pujada percentual del 0,61%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 169.169 unitats amb una pujada del 1,67%, a Girona 31.911 i una baixada de l’1,3%, a Lleida 18.860 i una baixada del 5,09%, i a Tarragona 35.354 amb una pujada del 0,59%. Respecte el penúltim any 2020, aquest indicador puja un 3,98%. Hem de recordar que l’any 2020 va patir moltes oscil·lacions aquest mercat a causa de la pandèmia.

Les vendes finals de turismes fregaran les 285.000 unitats

A falta del darrer mes de desembre, la previsió de vendes finals s’estimen en 285.000, si tenim en compte que queda un únic mes ara per endavant i que l’evolució de les vendes finals en els darrers set mesos ha estat positiva.

Les operacions de furgons baixen de nou

En el mes de novembre, les vendes destinades al mercat català baixen un 9,49% amb un total de 2.375 furgons. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -10,33% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 65%. A Girona baixa un 19,56%, a Lleida puja un 11,71% i a Tarragona baixa una 5,95%. El mercat pateix la falta de vehicles, tot i que la renovació del parc s’hauria d’accelerar per la nova entrada en vigor durant el 2023 de la ZBE a les poblacions de més de 50.000 habitants de l’Estat espanyol.

Les operacions de furgons se situen en un -6,54%

En l’acumulat de l’any 2022 corresponen 25.193 furgons usats, amb una baixada percentual del 6,54%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 16.171, a Girona 3.471, a Lleida 2.191 i a Tarragona 3.360. El mercat de Barcelona baixa un -6,83%.

La relació de vendes finals de turismes usats és de 2,8 usats per 1 de matriculat

Els indicadors que relacionen les vendes finals de turismes usats destinats a Catalunya i matriculats a Catalunya tendeixen a l’estabilització. Així doncs, s’han transferit turismes a clients finals en 2,8 turismes usats per 1 de nou. A l’exercici 2021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,6; i a l’exercici 2020 va ser de 2,3. La situació de la pandèmia per la covid i la manca de vehicles nous condiciona l’evolució de les vendes a clients finals d’automòbils nous i usats. Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,5. Cal recordar que en els anys 2021 i 2020, aquesta relació va ser de 2,2 i 2,0 respectivament.  Per la seva banda, Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i és on el mercat d’usats supera clarament al nou. La província on la relació és més favorable pels vehicles usat és Lleida, amb una relació de 4,1 automòbils de turisme transferits per cada 1 de nou.

Pujada de les vendes de turismes amb menys d’un any d’antiguitat

Aquest mes de novembre ha canviat significativament les vendes a client final. L’anterior novembre del 2021 es van transferir 1.818 turismes i aquest mes 3.174, el que suposa una pujada del 75%. Aquesta dada és un indici que les automatriculacions dels concessionaris estan tornant. Els turismes de més d’un any també pugen, passant de 1.153 a 2.116 unitats. I una dada també significativa és que les vendes de turismes de més de deu anys han baixat significativament, situant-se sobre el conjunt de vendes en un 52,03%. En mesos anteriors, aquest indicador superava el 56% i al mes de novembre de l’any anterior va ser del 61,09%. El tram de turismes de menys d’un any i se situa en un 11,68% el mes de novembre. Les operacions amb vehicles de menys d’un any representen 3.174 unitats. A l’any 2021 va ser del 7,17% i el 2020 del 8,69%.

El tram d’edat entre els 0 a 4 anys sumen un total del 34,52% (el 2021 va ser de 26,74%) de les operacions. Aquest indicador posa de manifest un canvi de tendència que en mesos propers veurem si es consolida. Mentre que el tram d’edat entre 5 i 9 anys es situa en el 13,43% (el 2021 va ser de 12,19%).

Volkswagen Golf i Mercedes Vito, els models més comprats

Aquest darrer mes de novembre, els models de turismes destinats a particulars i empreses a Catalunya, són el Seat Ibiza amb 1.161 unitats, Volkswagen Golf amb 952 i el Seat Arona amb 844 unitats. La Fiat Duacto lidera la classificació de furgons amb 203 unitats.

El motor de combustió manté la seva hegemonia

En el quadre resum de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és el dièsel amb un 47,41% i el de gasolina, amb un 45,87% en l’acumulat del 2022. El vehicle dièsel en l’any 2021 representava el 49,81% i el 2020 el 51,91%. Per tant, encara manté una important presència en el mercat de l’usat. El vehicle amb motor elèctric (BEV) representa un 0,85% acumulat, encara que el seu creixement s’evidencia si es comparen les dades dels exercicis 2021 i 2020, que van ser del 0,6% i el 0,31%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina tanquen l’exercici sumant el 6,72%. Aquest percentatge, en l’any 2021 va ser del 5,3% i el 2020 del 3,2%. Així doncs, es posa de manifest que es van incorporant al mercat d’usat, en una línia ascendent. La pujada però, queda ralentitzada perquè la falta de semiconductors frena la incorporació de vehicle nou i això es trasllada al mercat de l’usat.

Els automòbils de turisme dels segments petits i mitjans concentren les operacions

Els gràfics anuals presenten canvis molt poc significatius en els darrers tres anys. Els turismes petits, mitjans petits i mitjans concentren dos terços de les operacions.

El preu mitjà de l’oferta del vehicle d’ocasió a Catalunya s’estima en 20.412€ i creix un 3,2% interanual

Segons dades que facilita Coches.net, els 20.412€ és el preu mitjà d’oferta a Catalunya dels vehicles d’ocasió, per sobre de la mitjana espanyola, que es concreta en 19.820€ i un increment de preus interanual del 5,4%.

Saber més dels autors de l’informe

Autor: Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem. Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Fonts i mètode d’elaboració

Informació subministrada per AER per a Fecavem procedent de la Direcció General de Trànsit. Elaboració de dades per Fecavem. MSI facilita les adquisicions destinades a particulars i empreses censades a Catalunya (Demanda de VO). Les dades subministrades no informen ni de importacions ni exportacions. L’objectiu de Fecavem és centrar-se en informar del que compren catalans i catalanes. Contràriament, les dades que subministren Faconauto i Ganvam informen de la transferència inicial (OFERTA inicial) i inclouen els canals d’importació-exportació. Hem incorporat informació i gràfics facilitats per Coches.net, a través del seu #barometrocoches.net. Els gràfics elaborats per Fecavem que figuren en aquest informe estan publicats a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o.