Skip links

Informe del mes de juny del mercat VO a Catalunya

A Catalunya, les transferències de turismes i totterrenys usats han augmentat en el que portem d’any un 43,82%, en comparació amb les xifres registrades en el mateix període del 2020, fins a situar-se en 151.325 unitats.

DESCARREGA’T EL NOSTRE INFOGRAM!

Turismes

Al mes de juny, corresponen 27.810 unitats, amb un pujada percentual del 36,44%; de les quals a la província de Barcelona corresponen 19.269, Girona 3.074, Lleida 1.988 i Tarragona 3.479. El mercat de Barcelona ha pujat un 47,14%.

En relació amb els trams d’edats, la meitat de les transferències de turismes, concretament un 53,27%, corresponen a vehicles de 10 o més anys d’antiguitat. En el mateix període de l’any anterior va ser de 61,10%.

Les transferències de vehicles amb menys d’un any representen un 8,59% i els d’un any, un 6,85%. El tram d’edat entre els 0 a 4 anys totalitza una mica més d’un terç de les transferències i els trams d’edat entre els 5 i els 9 anys, representen el restant 14%, en números rodons.

Furgons

Per la seva banda, les transferències de furgons usats han augmentat en un 69,22% aquest 2021 i en comparació amb les xifres registrades en el mateix període del 2020, ja arribem a les 16.523 unitats.
Al mes de juny corresponen 2.847 unitats, de les quals a la província de Barcelona corresponen 1.924, Girona 383, Lleida 186 i Tarragona 354.

Com analitzem aquest mes de juny?

Comparat amb el mateix mes de l’any anterior, aquest juny del 2021 presenta un canvi significatiu en els hàbits de compra i es desprèn de la relació (ratio) d’automòbils de turismes transferits amb els matriculats. A Catalunya, es transfereixen 2,6 turismes per 1 de nou. Al mes de juny de 2020 va ser d’1,7. Barcelona queda per sota de la mitjana catalana. D’aquesta manera, l’any 2021 aquesta relació va ser de 2,3 i el 2020 d’1,4. Lleida és la província on aquesta relació és més alta i és que resulta que es transfereixen 4,1 usats per 1 de nou l’any 2021. A l’any 2020 va ser de 3,4 usats per 1 de nou.

Per canals de comercialització de venda, els dos més rellevants són el professional del motor i el particular que segueixen línies contràries, si fem la lectura per trams d’edat. El canal professional és el majoritari en els trams d’edat menors i decreix a mesura que augmenta l’antiguitat i el particular al contrari. Val la pena en aquest punt recordar que el canal professional atorga garantia al consumidor de, com a míni, un any; a diferència de la venda del particular. Els canals de lloguer i renting, concentren les seves operacions en el tram de fins a cinc anys.

Els models de turismes més venuts són el Seat León amb 1.040 unitats i el Volkswagen Golf amb 885. Els models de furgons més venuts són el Fiat Ducato i la Ford Transit, amb 241 i 200 unitats respectivament.

Per carburants, el motor dièsel representa un 49,72%, i lidera el mercat de les transferències però amb tendència a la baixa perquè en el mateix període de l’any anterior va ser del 53,25%. Els automòbils de turisme de gasolina representen el 44,62% amb tendència creixent i la resta de motoritzacions alternatives totalitzen un 5,66%. Cal però destacar que al mes de juny de l’any 2020 aquesta dada era del 2,7% i que la tendència dibuixa clarament el creixement.

La segmentació més venuda de cotxes és lower medium o mitjana baixa que ha sumat un 25,38% del mercat.

Quin final ens espera?

Actualitzem la previsió de tancament de l’exercici 2021, amb un increment percentual del 11,1% en automòbils de turisme i 12,6% en vehicles comercials. És una estimació prudent, perquè hem de tenir en compte que actualment en l’acumulat de l’any estem, en aquests moments, per sobre amb un 43,82% en automòbils de turisme i un 69,22% en furgons. La línia que preveiem per la resta d’any és de decreixement, fins assolir els percentatges estimats.

Segons informa Coches.net, el preu mitjà del cotxe d’ocasió s’ha situat en els 17.700 € a Catalunya en el cinquè mes de l’any, cosa que significa una pujada del 0,7 % respecte el mes anterior. En l’àmbit nacional, el preu mitjà del VO s’ha situat a l’abril en els 16.771 euros, això significa també una pujada del 0,8% respecte el mes anterior. 

Lleida ha estat l’única província catalana que ha experimentat un descens en el preu mitjà del VO (-1,5 %), situant-se en els 17.066€ el seu preu. Girona ha experimentat un increment del 2,2 % i ha situat el seu preu en 19.252 €; Tarragona també ha augmentat el seu preu, en aquest cas en un 1,1 %, amb 15.611€; finalment, a Barcelona el preu mitjà ha pujat un 0,6 % i ha arribat als 17.852€.

El portaveu i Secretari General de Fecavem, Joan Blancafort, preveu una millora del mercat d’usats significatiu i destaca tres factors: “Si agafem com a referència l’any 2020, el primer de la pandèmia per la Covid-19, el creixement percentual supera els dos dígits. A meitat de l’any, aquest increment és del 43,82%. Ja sabem que no és real pels mesos de confinament de l’any 2020. Diferent resultat però, obtindríem si prenem com a referència l’any 2019, en aquests moments estem per sota. El segon factor és que molts compradors opten per un vehicle usat, atès les circumstàncies que travessem. D’un any per l’altre, ens trobem que es venen ara 2,6 usats per 1 de nou i a l’anterior, la relació era d’1,7 a Catalunya. Per acabar, la tercera és que els indicadors de la Covid-19 són favorables, torna el dinamisme a la població i les ganes de moure’s”.

Conclusions finals

Així doncs, considerem que més d’un 50% de les transferències siguin de turismes de més de 10 anys és preocupant. Des de Fecavem, ens oferim a parlar amb els nostres governants per treballar conjuntament i procurar corregir aquesta tendència negativa. Cada vegada hi ha més oferta en el mercat del VO de vehicles amb motoritzacions més netes i això es tradueix amb què gaudeixen cada vegada de més pes en el mercat d’usats.