Skip links

Llums i ombres davant la reducció del preu del transport públic urbà i interurbà

Durant el mes d’agost, s’han concretat els termes en què el govern espanyol ha concedit un crèdit extraordinari als operadors de transport públic, amb la finalitat de reduir el preu del transport públic urbà i interurbà al ciutadà, siguin quins siguin els seus ingressos. 

La mesura beneficia a part de la ciutadania davant la situació geopolítica actual i la necessitat d’assegurar al màxim, facilitant la mobilitat quotidiana obligada recurrent, durant els mesos de setembre a desembre d’enguany. 

Podem veure com en el mes d’agost s’han reunit els representants de les comunitats autònomes i entitats locals que, voluntàriament, participen. D’aquesta manera, ara ja sabem que depenent dels desplaçaments que es facin habitualment i l’operador del servei, el ciutadà podrà gaudir d’una major o menor reducció… o cap directament.

Intrínsec a la mesura hi ha l’interès evident de l’executiu de reduir els viatges en vehicle privat en benefici del transport públic i col·lectiu i fer que les ciutats funcionin com més interessa als operadors de transport públic.

És important saber que altres països han adoptat recentment mesures amb aquest mateix propòsit, com són Alemannya, Itàlia o Àustria, entre d’altres. No es tracta doncs, d’una mesura aïllada en el context internacional, però a dia d’avui no es pot avaluar els beneficis o debilitats perquè les mesures són recents. Els principals impactes són:

  • Hi ha vianants i ciclistes que generen menys emissions que tornen al transport públic.
  • Una menor presència de vehicles a motor circulant i temps de conducció més ràpids.
  • Estalvi als ciutadans beneficiaris perquè els disminueix la càrrega de la inflació i l’augment del preu de l’energia.
  • Augmenta la frequência del número de desplaçaments en trasnport públic perquè són més econòmics.
  • Beneficia als ciutadans més rics, doncs generalment són els que disposen d’una xarxa de transport públic més apte.
  • Traspàs d’usuaris cap les alternatives de transport públic col·lectiu més econòmic, en perjudici del transport que aplica uns descomptes menors, així com el servei privat de transport de viatgers.
  • Hi ha part del cost del transport que l’Estat no compensa a l’operador i que es tradueix en una retallada del benefici o en pèrdues d’explotació.
  • El cost de subministrament de l’energia l’assumeix l’operador de transport que redueix el preu de tarifes.

En fi, llums i ombres. Llums o ombres, en funció del tipus dels desplaçaments i l’operador del servei que ofereix una solució de mobilitat a ciutadans i empreses. Un canvi de les regles de joc que hem de seguir atentament per la seva implicació en el sector de l’automoció.