Skip links

Matriculacions d’agost: Catalunya supera les expectatives i se situa per sobre de la mitjana espanyola

Aquest mes d’agost es mantenen un mes més les matriculacions, portant a una millora per sobre de les nostres previsions inicials la venda de vehicles de motor, circumstància que valorem positivament, però tenim molt present que encara estem clarament per sota dels indicadors precovid.

Hem de tenir en compte que el mes d’agost -i també gener- són el més baixos en volum de matriculacions i és que el mercat automobilístic és estacional, amb mesos de molta activitat i altres de no tanta.

En automòbils de turisme, aquest mes d’agost, l’increment interanual a Catalunya és del 21,6% i l’espanyol del 12,1%. Les diferències les trobem en un anàlisi per canals de venda. El canal rentacar cau de forma generalitzada a tota Espanya, però com a Catalunya el pes d’aquest canal és molt petit, no ens afecta tant. El canal particular -que a Catalunya representa un 70% de les matriculacions- resulta que a Espanya presenta millors indicadors que el català per poc. I en referència al canal empresa, aquí hi ha una important diferència, doncs a Catalunya puja un 45,4% i a España un 5,7%.

Els factors clau de la pujada sostinguda en els darrers mesos són la millora de la producció i la demanda. En la part de producció, s’han resolt els colls d’ampolla, el subministrament de peces i components es normalitza i el transport de vehicles recupera el funcionament habitual. La demanda de vehicles es comporta millor per la moderació de la inflació, la millora de l’ocupació i la bona temporada turística estival. Ens trobem també que el rènting i el rentacar han fet la renovació de les seves flotes abans del mes d’agost.

D’altra banda, ens preocupa especialment que les ajudes del MOVES finalitzin a final d’any i que la interinitat en el govern espanyol, freni de cop aquestes ajudes al comprador, que són tan necessàries i que han dinamitzat tant la compra dels vehicles elèctrics i híbrids endollables.

El sector de la motocicleta continua en línia ascendent amb una pujada mensual del 35,9% i en còmput anual, se situa en un 13,1%. Cada mes que passa d’aquest any 2023, milloren les vendes de motocicletes. El sector de la moto se situa per sobre dels indicadors prepandèmia. La matriculació de ciclomotors continua baixant i només es recupera quan les empreses que ofereixen serveis de sharing, matriculen.

El vehicle comercial i industrial frena el seu increment i, en canvi, millora substancialment la matriculació de derivats i pesats.

Volem destacar la dràstica reducció de la mitjana d’emissions de CO2 que incorporen els nous automòbils, que queda manifesta en el quadre que conté l’històric d’emissions dels anteriors vint anys i el 2023, per mesos. És un indicador que posa de relleu la transformació produïda en el sector.

És digne destacar que l’automòbil més venut sigui el de la marca MG aquest mes, tant a Catalunya com a Espanya. El model més venut és de gasolina i aquesta marca xinesa ha aconseguit captar nous clients ràpidament.

El nostre anàlisi

Pugen les matriculacions d’automòbils de turisme, motocicletes i vehicles industrials; baixen els vehicles comercials lleugers, busos i ciclomotors, aquest mes d’agost a Catalunya.

En el mes d’agost es manté un mes més el signe positiu en les matriculacions de vehicles de motor a Catalunya amb una pujada global del 21,2%. El mercat dels turismes puja un 21,2%, el mercat de les dues rodes (motocicletes i ciclomotors) i quads puja un 27,6%; el dels vehicles comercials lleugers baixen un 6,1%; els vehicles industrials pugen un important 99,4% i els busos baixen un 81.3%. El mes d’agost és un mes amb un volum de matriculacions baix respecte la resta de mesos de l’any.

Es manté la pujada generalitzada en tot el mercat d’automoció català, en el que portem d’acumulat de l’any

En l’acumulat del 2023 es manté una tònica positiva en les matriculacions de vehicles de motor a Catalunya amb una pujada generalitzada. El mercat dels turismes creix un 18,3%, el mercat de les dues rodes i quads puja un 7,2%; el dels vehicles comercials lleugers un 10,4% i els vehicles industrials pugen un 47,2%.

En la comparativa de matriculacions d’automòbils de turisme de Catalunya amb la mitjana estatal i per províncies, Catalunya se situa per sobre de la mitjana nacional

En el mes d’agost, les matriculacions d’automòbils de turismes i tot terrenys a Catalunya es xifren en 7.506 unitats, un 21,2% més que en el mateix període de l’any anterior.  Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 22,7%. Girona es situa en un 11,2%, Lleida el percentatge interanual és del 18% i Tarragona està en el 24,4%. El pes de la província de Barcelona en el mercat català es concreta en el 70,66%.

Aquest mes, el pes de Catalunya en el total espanyol es un 13,4%, per sobre del pes de l’any 2022, que va ser de l’11,9%.

En l’acumulat anual, Barcelona reflecteix respecte a l’any anterior un +19,5%. Girona puja un 13,1%, Lleida un 18,2% i Tarragona un 17,1%.  Catalunya puja en total un 18,6%, però la mitjana espanyola es xifra en una pujada del 20,4%. En l’acumulat, el pes de Catalunya en el total espanyol és un 12,1%, per sota del pes de l’any 2022, que va ser del 12,2%.

Per canals, tots els indicadors de matriculacions a Catalunya queden per sota de la mitjana espanyola en còmput mensual

Analitzem a continuació aquest quadre per canals amb dades de Catalunya i Espanya, referit al mes d’agost.

El canal particular català puja un 18,9% i l’espanyol un 19,5%. Tot i reflectir comportaments similars, el mercat espanyol està per sobre del català. El canal particular català representa un 17,5% de l’estatal. El canal empresa català puja un més que notable 45,4%. En canvi, a nivell nacional puja un 5,7%. Catalunya representa un 9,3% de la mitjana en aquest canal. El canal de lloguer-rentacar cau un 52,4% a Catalunya contra la caiguda del 39,2% de mitjana estatal. Catalunya té un pes del 5,1% respecte el conjunt estatal.

Per canals, el canal particular català i el rentacar queden per sota la mitjana estatal i el canal empresa per sobre

Analitzem a continuació aquest quadre per canals amb dades de Catalunya i Espanya, en el que portem d’any. El canal particular català puja un 16,1% i l’espanyol un 15,2%. El canal particular català representa un 19,0% de l’estatal. El canal empresa català puja un 20,8%. En canvi, a nivell nacional puja un 15,5%. Catalunya representa un 8,9% de la mitjana en aquest canal. El canal de lloguer-rentacar puja un 49,4% a Catalunya contra el 52,10% de mitjana estatal. Catalunya té un pes molt petit, concretament 2,8 de cada 100 unitats es matriculen a Catalunya. El canal rentacar matricula molt poc a Catalunya.

El pes del rènting i el mercat català

El rènting o lloguer a llarg termini és una formula de finançament molt estesa i té una presència molt significativa en les matriculacions de moltes classes de vehicles en el conjunt de l’Estat.  El renting manté un creixement continuat com a fórmula de finançament: de fet al conjunt d’Espanya s’ha matriculat un 44% més que en el mateix període de l’any 2022, però té un reflex residual en les matriculacions a Catalunya.

Segons dades publicades per l’Asociación Española de Renting, el pes de les operacions de rènting sobre el conjunt estatal és del 27%. La majoria d’operadors de flota del sector concentren les matriculacions a Madrid, encara que els vehicles es lliuren on s’acorda amb el llogater.

Les operacions de rènting no figuren en les dades de matriculacions de Catalunya que facilitem en aquest informe, però certament són operacions comercials que també es formalitzen en els concessionaris del nostre territori.

Les matriculacions de vehicles a Catalunya evolucionen millor del que havíem previst inicialment

A començaments d’any, vam publicar els nostres pronòstics de cara a l’exercici 2023 i vam avançar 112.184 matriculacions de turisme, un +10% interanual. Al mes d’agost ja ens situem per sobre de la previsió, en un 18,6%.

En el sector de les dues rodes vam preveure 46.577 unitats i una pujada del 3% interanual i anem per sobre perquè les matriculacions se situen lleugerament en un 7,4%. Aquest indicador ve molt condicionat per la matriculacions de ciclomotors per ús com a vehicles compartits. Aquest mes no s’han formalitzat i això es reflecteix en l’indicador.

Els vehicles comercials lleugers vam preveure 14.454 unitats i una pujada del 7% interanual i anem per sobre, perquè les matriculacions han pujat un 10.6%. Els vehicles comercials pesats vam preveure 3.847 unitats i una pujada del 4% interanual i anem per sobre, perquè les matriculacions han pujat un 47,5%.

Aquest darrer mes, el mercat de la motocicleta puja un 35,9%

Aquest mes d’agost a Catalunya, la variació interanual és del 35,9%. Barcelona presenta una pujada del 34,5% i 2.092 unitats. Girona puja un 54% i 512 unitats. Lleida puja un 28,4% i 113 unitats. I Tarragona matricula 314 unitats i té una variació interanual del 22,7%.

Aquest darrer tancament, el mercat de la motocicleta tanca en positiu, amb una pujada del 13,1%

La variació interanual a Catalunya és del 13,1%. Barcelona presenta una pujada del  13,4% i 24.287 unitats. Girona puja un 18,8% i 3.874 unitats. Lleida puja un 10% i 915 unitats. I Tarragona matricula 2.666  unitats i té una variació interanual del 4%.

En l’acumulat de l’any 2023, els turismes amb motor alternatius i electrificats representen el 50% de les matriculacions

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme acumulat a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 42,22%. El dièsel es situa en 7,93%. Sumats, els motors de combustió purs queden en un 50,15% de les matriculacions.

Els vehicles híbrids amb gasolina representen un 17,38%. Els elèctrics purs (BEV) sumen un 6,65%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina representen un 49,85%. Els gràfics de rodes anteriors presenten clarament el canvi de motoritzacions de l’any actual, comparat amb els dos anteriors.

Significatiu canvi de tendència en les motoritzacions dels turismes al llarg dels darrers 12 anys

Com es pot comprovar en el gràfic anterior, les motoritzacions alternatives evolucionen a un ritme creixent. A l’any 2012 dominaven dièsel i gasolina i actualment hi ha un ampli ventall d’opcions de compra i una tendència manifesta de canvi de sistemes de propulsió.

Motoritzacions: cada tipus de vehicle segueix un comportament diferenciat

El combustible per excel·lència en la motocicleta és la gasolina, amb un 96%. El motor elèctric perd força en els ciclomotors perquè qui els matricula són empreses de carsharing. La presència del motor dièsel en els comercials lleugers va minvant poc a poc i s’obre a noves motoritzacions alternatives. El vehicle industrial pesat manté la seva aposta exclusiva pel dièsel. El sector del bus presenta una àmplia gamma de motoritzacions, liderada pel motor de gasolina amb un 51,16%.

Sorpresa del model MG ZS, que lidera la llista de matriculacions en turismes nous a Catalunya. Honda SH 125I lidera la matriculació de motocicletes i Fiat Ducato en els vehicles comercials lleugers

El turisme més venut en el mes d’agost a Catalunya és MG ZS amb 317 unitats, seguit del Dacia Sandero amb 274 unitats i Toyota Yaris Cross amb 179 unitats. El turisme MG ZS és un SUV compacte fabricat a Xina enfocat al canal particular que ha revolucionat aquest mes el mercat liderant-lo.

En motocicletes, Honda SH 125I es situa per davant en la classificació amb 214 unitats i en furgonetes, el model més venut és Fiat Ducato amb 48 unitats.

Dràstica reducció de les emissions dels automòbils de turisme en els darrers 20 anys

En la taula adjunta es presenta la mitjana d’emissions dels automòbils de turisme, a España, dels anys 2003 al 2023, amb el detall mensual de l’exercici actual. La mitjana es calcula per grams de diòxid de carboni per quilòmetre, que és precisament el paràmetre que s’usa per calcular la quota de l’Impost de Matriculació (o Impost sobre determinats mitjans de transport (IEDMT). Fins a l’any 2017, el protocol europeu de càlcul va ser el NEDC i a partir del 2018 el WLTP, més rigorós i que va suposar un increment de la mitjana.

Tot i així, en 20 anys, la mitjana s’ha reduït substancialment: a l’any 2004, la mitjana va ser 187 gr. Co2/km i en el 2023 ja es situa en 118,3 gr. Co2/km. Una dada que evidencia l’esforç dels fabricants per complir la rigorosa normativa d’emissions europea i una creixent sensibilització ambiental del comprador.

Autors de la nota informativa

Fecavem és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos Agostals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. El Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats.