Skip links

Les matriculacions de gener a Catalunya s’incrementen de forma sobtada, fins a un 43,5%

A Catalunya, iniciem el primer mes de l’any amb un increment molt important de les matriculacions del 43,5% en turismes, set punts per sota de la mitjana nacional. Però aquest percentatge l’hem de mirar amb recel perquè el mes de desembre ens va sorprendre amb una caiguda del mercat de més del 20%. A més, hem de recordar que el mes de gener de l’any 2022 es va produir el temporal Filomena, que va paralitzar el mercat nacional. Per tant, aquestes dades les hem de tenir en compte en la nostra valoració i més si les emmarquem en el context econòmic social incert i inestable que estem vivint.

Dos factors condicionen el sector de l’automoció en particular: el primer és la manca de microxips destinats a la fabricació de vehicles i que afecta a alguns productors. El segon factor és que durant el darrer mes de gener s’han registrat les unitats que el mes anterior de desembre no es van matricular, a causa dels problemes amb el transport de vehicles des de les fàbriques i centres logístics fins als concessionaris.

Hi ha altres factors econòmics de caràcter general que també afecten el nostre sector, com és l’augment de la inflació, que condiciona a les famílies, l’augment dels costos de finançament, la guerra d’Ucraïna o la retirada de la bonificació de 0,20€ de la benzina i el dièsel i els elevats preus de l’energia.

Comencem però, amb un excel·lent indicador el primer mes del 2023, un any clau i que ha de marcar la recuperació del sector automobilístic. És un any complex i per això hem estimat una previsió de matriculacions de turismes i en el primer mes estem molt per sobre del previst. Des del sector es treballa per resoldre el problema de subministres de microxips i en prevenir problemes logístics i estarem molt atents als canvis d’escenari que hi puguin haver.

Els indicadors del canal particular català i les compres formalitzades per empreses catalanes pugen lleugerament

El canal particular de turismes a Catalunya registra una pujada del 54% per sobre de la mitjana espanyola i les compres al detall per empreses es dupliquen. Aquestes dues modalitats són les ordinàries dels concessionaris, dades que des de Fecavem valorem positivament. Es consolida la tendència de que hi hagi més matriculacions de turismes amb motoritzacions alternatives que de benzina i dièsel; aquestes se situen en un 48%.  

Fecavem adverteix del preocupant envelliment del parc mòbil i la lentitud del vehicle elèctric

La mitjana d’antiguitat del parc mòbil se situa per sobre dels 13 anys i mig i manté des de ja fa molts anys un creixement sostingut que cal posar-hi remei. Aquesta tendència té dos efectes negatius: el primer és una major sinistralitat vial. La DGT va relacionar en un estudi l’antiguitat del vehicle amb una major sinistralitat.

I el segon efecte és d’unes emissions ambientals més altes. Sense cap estímul a la retirada dels vehicles de major antiguitat i sense distintiu ambiental de la DGT, la mitjana d’antiguitat continua creixent. Contràriament al que ens podem imaginar, en aquest any que entren en vigor les noves ZBE a les poblacions de més de 50.000 habitants, més de la meitat de les transferències són de vehicles de més de 10 anys. Pot semblar incongruent, però és el que està passant i per aquest motiu reclamem el suport de l’Administració per revertir aquesta tendència amb ajudes que motivin la seva retirada de la circulació.

Un altra efecte important és la lentitud amb la qual es matriculen els vehicles elèctrics. En turismes , les matriculacions no mantenen el calendari que marca el pla nacional integrat de l’energia i clima per a l’any 2030. I aquí hem d’advertir que els beneficiaris dels plans d’ajuts MOVES a la compra de vehicles elèctrics els reben efectivament més d’un any després d’haver-ho sol·licitat. En aquestes condicions, l’incentiu perd tota la seva efectivitat.

El nostre anàlisi

En el mes de desembre cauen sobtadament les matriculacions de turismes, motos i vehicles comercials lleugers, per sota dels dos dígits

A Catalunya, en el mes de gener s’han matriculat 8.854 automòbils de turisme, un 43,5% més que en el mateix mes de l’any anterior i un 37,5% més que el 2020. De vehicles de dues rodes i quads s’han matriculat 3.244 unitats i baixen un 6,7%. De vehicles comercials lleugers s’han matriculat 1.169 unitats i pugen un 15,6%. I els vehicles industrials pesats s’han matriculat 383 unitats, un 461,5% més que l’any 2021. Aquestes matriculacions sumen 13.723 unitats i respecte a l’any anterior pugen un 26%.

Les matriculacions d’automòbils de turisme nous pugen un 43,5% a Catalunya

Les matriculacions d’automòbils de turisme i tot terrenys a Catalunya es xifren en 8.854 unitats, un 43,5% més que en el mateix període de l’any anterior.  Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 37,4%. Girona puja un 66,8%, Lleida el percentatge interanual és del 73,2% i Tarragona puja un 53,6%. El pes de la província de Barcelona en el mercat català es concreta en el 72,3%. En la comparativa de matriculacions d’automòbils de turisme de Catalunya amb la mitjana estatal i per províncies, tots els indicadors mantenen una tendència de clara millora.

Barcelona millora respecte a l’any anterior un 37,4% i condiciona la mitjana catalana, que es concreta en un 43,5%, perquè Girona puja un 66,8%, Lleida un 73,2% i Tarragona un 53,6%.  La mitjana espanyola es xifra en una pujada del 50,9%. El pes de Catalunya en el total espanyol es un 13,8%, per sota del pes de l’any 2022, que va ser del 14,6%.Les matriculacions a Catalunya baixen més que a l’estat espanyol en còmput anual.

El canal particular català puja un 54% i l’espanyol un 48,6%, reflectint comportaments similars. El canal particular català representa un 19,1% de l’estatal. La diferències es manifesten en els dos altres canals. El canal empresa català puja un 15% i representa 26 de cada 100 unitats matriculades. En canvi, a nivell nacional puja un 45,6% i representa 44 de cada 100 unitats matriculades. Catalunya representa un 8,4% de la mitjana en aquest canal.

El canal de lloguer-rentacar puja un 147% a Catalunya contra el 157,5% de mitjana estatal, però Catalunya té un pes molt petit, concretament 4 de cada 100 unitats es matriculen a Catalunya.

El rènting o lloguer a llarg termini és una fórmula de finançament molt estesa i té una presència molt significativa en les matriculacions de moltes classes de vehicles en el conjunt de l’Estat.  El renting manté un creixement continuat com a fórmula de finançament, però té un reflex residual en les matriculacions a Catalunya.

En automòbils de turisme representen un 22,17% de les matriculacions i en vehicles comercials lleugers un 34,21%. La majoria d’operadors de flota del sector concentren les matriculacions a Madrid, encara que els vehicles es lliuren on s’acorda amb el llogater. Les operacions de rènting no figuren en les dades de matriculacions de Catalunya que facilitem en aquest informe, però certament són operacions comercials que també es formalitzen en els concessionaris del nostre territori.

A Catalunya, el canal d’empresa no representa les vendes dels concessionaris.

En el canal d’empresa català s’han matriculat 2.339 unitats. Un anàlisi més segmentat del canal, ens permet afirmar que les compres per part d’empreses radicades a Catalunya pugen de manera molt significativa, passant  de 441 unitats el 2022 a 1.085 el mes de gener del 2023. En canvi, les operacions de renting són testimonials perquè es matriculen en altres indrets de l’estat.

El mercat català evoluciona millor del que havíem previst inicialment

A mitjans de gener vam publicar els nostres pronòstics de cara a l’exercici 2023 i vam xifrar en 112.184 matriculacions de turisme, un +10% interanual. Al mes de gener ja veiem com puja un 43,5% i ens situem per sobre de la previsió. En el sector de les dues rodes vam preveure 46.577 unitats i una pujada del 3% interanual i anem per sota, perquè el primer mes s’han matriculat un -6,7% menys. Els vehicles comercials lleugers i pesats pugen per sobre de les previsions de manera important, una dada que evidencia el quadre anterior.

Aquest darrer mes, el mercat de la motocicleta es contrau un 13,3%

No ovstant, aquest mes de gener a Catalunya, la variació interanual és del -4,8%. Barcelona presenta una baixada del 10,5% i 2.438 unitats. Girona puja un 46,8% i 317 unitats. Lleida baixa un 17,7% i 65 unitats. I Tarragona matricula 240 unitats i té una variació interanual del 23,7%.

En el mes de desembre, les noves motoritzacions de turismes superen el 50% de les matriculacions i ja sumen un 50,26%

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme acumulat a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 37,10%. El dièsel es situa en un 7,52%. Sumats, els motors de combustió purs queden per sota del 45% de les matriculacions. Els vehicles híbrids amb gasolina representen un 16,53%. Els elèctrics purs (BEV) sumen un 5,25%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina representen un 55%.

Significatiu canvi de tendència en les motoritzacions dels turismes al llarg dels darrers anys

Com es pot comprovar en el gràfic anterior, les motoritzacions alternatives evolucionen a un ritme creixent. En l’any 2012 dominaven dièsel i gasolina i actualment hi ha un ampli ventall d’opcions de compra i una tendència manifesta de canvi de sistemes de propulsió.

Motoritzacions: cada tipus de vehicle segueix un comportament diferenciat

El combustible per excel·lència en la motocicleta és la gasolina, amb un 94%. El motor elèctric perd força en els ciclomotors perquè qui els matricula són empreses de carsharing. La presència del motor dièsel en els comercials lleugers va minvant i s’obre a noves motoritzacions alternatives. El vehicle industrial pesat manté la seva aposta pel dièsel.

Dacia Sandero lidera les vendes de turismes nous i Honda Sh 125 la matriculació de motocicletes en la classificació per models d’automòbils de turisme i motos

El turisme més venut en el mes de gener a Catalunya és el Dacia Sandero amb 507 unitats, seguit del Seat Ibiza amb 296 unitats i el Toyota CHR amb 264 unitats. En motocicletes, Honda SH 125I lidera amb 289 unitats i en furgonetes, el model més venut és Citroën Berlingo amb 124 unitats.

Els tot terrenys (SUV) guanyen quota de mercat a Catalunya

El quadre adjunt posa de manifest que els turismes perden pes en el mercat respecte al SUV. A l’any 2020 representaven un 64%, el 2021 baixen a un 62% i ara es situen en un 56,%. D’aquesta manera, els SUV representen un 35% el 2020, un 38% el 2021 i un 43,3% el 2022.

Autors de la nota informativa

Fecavem és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. El Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectiu.