Skip links

Matriculacions de març: la guerra i la crisi afecten de ple en les xifres absolutes

En consonància amb la situació econòmica que travessem, marcada per la invasió i guerra de Rússia a Ucraïna i l’increment del cost de la vida, les matriculacions d’automòbils de turisme registren un important retrocés, que frega el 30% tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.  

El mercat català respecte a l’espanyol ha seguit una tendència paral·lela aquest mes. El tancament del trimestre ens situa amb una baixada de matriculacions acumulada del 10%. Hem de valorar aquestes dades com a negatives i un símptoma més de la crisi econòmica europea. 
Això, evidentment, té unes conseqüències directes en el sector, però també tenen un impacte directe en l’activitat econòmica i en la frenada de la renovació del parc automobilístic, que provoca l’envelliment del parc. La incorporació de vehicles al mercat redueix les emissions mediambientals i millora la seguretat viària, a més de la conseqüent recaptació fiscal vinculada a la compra del vehicle. Així doncs, la renovació del parc ha de ser un dels objectius dels governants.

En el sector i des de Fecavem, confiem que el mes d’abril que coincideix amb la Setmana Santa sigui millor, doncs és un moment propici per a la compra de vehicles. Si entrem en el detall, hem de fer referència al sector de les dues rodes, que ha baixat una mica menys. Les matriculacions de motocicletes han baixat un 7,7%. Les matriculacions de ciclomotors experimenten una millora del 52% motivada per la compra d’unitats destinades a moto-sharing a la província de Barcelona. I finalment, el sector industrial pateix la mateixa tònica negativa d’automòbils i vehicles de dues rodes, baixant en el seu conjunt fins a un 47,9%.

DESCARREGA’T L’INFOGRAM MATRICULACIONS, MARÇ 2022