Skip links

Les matriculacions de febrer milloren les anteriors però el mercat està molt condicionat

Tal com us vam avançar el passat dimarts, les matriculacions del mes de febrer a Catalunya tanquen amb uns resultats que milloren els de gener. Des de la Patronal Fecavem, valorem les xifres assolides i analitzem el per què d’aquest comportament del mercat. Aquestes són les dades que ja pots descarregar!

INFOGRAM DE FEBRER, MATRICULACIONS

L’analista de la patronal, el Portaveu de Fecavem, Joan Blancafort, dona les següents conclusions: “El canvi de tendència cap a positiu ens alegra i és una bona senyal, però hi ha factors que condicionen el mercat. En primer lloc, l’escassetat d’estoc de vehicles, tant en turismes com en la resta de vehicles. La manca de semiconductors continua sent un factor determinant”.

Blancafort explica els motius: “S’afegeix un nou aspecte a tenir en compte, que és la nova situació d’incertesa internacional, que se suma a les crisis en marxa per la pandèmia i la pujada de l’impost de matriculació. La pujada era previsible perquè el mes de febrer de 2021 va ser molt feble. Ajuda però, les comandes no lliurades en l’exercici anterior. Estem lluny també de les xifres de matriculacions anteriors a la covid”.

Però també apunta altres derivades que ja condicionen un llast des de fa temps: “No ajuda gens al sector l’increment impositiu en l’Impost sobre Matriculació vigent des de gener. La pressió fiscal sobre els vehicles continua augmentant, especialment a Catalunya. Per això detectem un comportament anòmal en el canal empresa a Catalunya, que ha perdut un 50% de pes des de l’any 2014, abans que es comencés a parlar de l’Impost sobre les emissions de CO2 a Catalunya. El Govern català ha impulsat la recaptació d’aquest tribut propi i singular a Catalunya per nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural; però el que ha passat i amb dades objectives que aportem en aquest informe, és que la recaptació de Catalunya i la xarxa local d’Ajuntaments està perdent els recursos que disposava en anys anteriors”. I conclou: “Interessants són les dades de motoritzacions perquè el comprador mostra una sensibilitat per la qüestió ambiental i canvia el seu criteri de compra. També és significatiu la força i impuls del sector de la motocicleta, que manté la pujada dels mesos anteriors. És una dada que posa de relleu que les dues rodes són una opció molt valorada pels usuaris en els seus desplaçaments”.

ANÀLISI PER SECTORS

El comportament del mercat d’automoció català 

El mercat d’automoció a Catalunya recupera empenta en la venda de turismes, manté un comportament amb tendència a la baixa en  furgonetes i furgons i manté un important creixement en la matriculació de motocicletes i ciclomotors.

Al mes de febrer de 2022, la suma d’unitats matriculades de tot tipus de vehicles a motor a Catalunya puja un -6,8% interanual impulsat pel mercat de dues rodes. Per mercats, els automòbils de turisme varien percentualment en un +11,4% al febrer. El mercat de les dues rodes i quads pugen un +22,5%. I per la seva banda, els vehicles industrials i comercials es situen en el seu conjunt en un -31,1%. 

En l’acumulat anual, la suma d’unitats matriculades de tot tipus de vehicles a motor a Catalunya puja un -6,3% interanual impulsat pel mercat de dues rodes. Per mercats, els automòbils de turisme varien percentualment en un +4,3% sumats els dos primers mesos de l’any. El mercat de les dues rodes i quads puja un +40,6%. I per la seva banda, els vehicles industrials i comercials es situen en el seu conjunt en un -30,3%. 

Les matriculacions d’automòbils de turisme i tot-terrenys a Catalunya recuperen una tendència positiva i pugen un 11,4%

A Catalunya, el mes de febrer puja un +11,4% i 8.794 unitats matriculades. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del +13,1% al mes de feber. Pel seu pes aproximat en el total del mercat català que supera el 75%, aquest mercat provincial condiciona l’evolució del mercat català. Girona puja un +14,1%, Lleida un +2,4% i Tarragona puja lleugerement un 0,4%. La comparativa amb el mes de febrer de 2020, anterior al COVID, posa en evidència que el mercat li queda molt recorregut de millora, encara.

A Catalunya, l’acumulat anual puja un +4,3 i 14.693 unitats matriculades. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del +5,9 sumats els dos mesos d’any. Girona puja un +1,9%, Lleida queda per sota en un -7,1% i Tarragona puja lleugerement un 0,9%. La comparativa amb el mes de febrer de 2020, anterior al COVID, posa en evidència que el mercat li queda molt recorregut de millora encara.

El mercat de la motocicleta a Catalunya accelera

Aquest mes de febrer, a Catalunya, la variació interanual és del 14,9%, una pujada extraordinària que afecta de manera desigual per províncies. Barcelona presenta una variació interanual del 11,8% al febrer. Girona puja un 20,2%, Lleida un 11,8% i Tarragona un 46,9%.

De tota manera, comparat el resultat d’aquest mes de gener amb el de l’any 2020, queda un -13,9% per sota. S’apropa al mercat precovid.

En l’acumulat dels dos primers mesos, a Catalunya la variació interanual és del 36,8%. Barcelona presenta una variació interanual del 37,6% en l’acumulat. Girona puja un 25,8%, Lleida un 31,8% i Tarragona un 43,2%.

No obstant, comparat el resultat acumulat amb el de l’any 2020, queda un -12,5% per sota. S’apropa al mercat precovid.

Anàlisi per motoritzacions – Turismes

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 45,43%. El diesel es situa en un 10,25%. Els vehicles híbrids amb motors de gasolina i elèctric representa un 17,25%. Els elèctrics puts (BEV) sumen un 4,88%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina freguen la meitat, concretament un 44,32%.

Les motoritzacions alternatives s’obren pas 

Aquest quadre ilustra la progressió per carburants. A l’any 2012, el motor de combustió superava el 95% de les matriculacions i amb el pas dels anys fins els dos mesos que portem de l’actual exercici 2022, on el dièsel ha perdut el seu pes en el mercat; actualment és el motor de gasolina qui lidera un mercat molt repartit, on el híbrid gasolina-elèctric és la segona opció més escollida, seguida del mild híbrid també de gasolina. El dièsel representa el 10,25% de les matriculacions i l’elèctric un 4,88%. La seva progressió és contínua però encara no supera el 5% de les matriculacions.

Anàlisi per canals de venda – Turismes

Hi ha diferències substancials entre el comportament del mercat espanyol amb el català i que resumim en la següent explicació. En el seu conjunt, el mercat espanyol presenta un creixement del 6,6% impulsat pel creixement del canal particular, que és del 29,10%. Catalunya puja per sobre la mitjana nacional, un 11,4%. A Catalunya, ⅔ parts dels turismes de Catalunya provenen del canal particular . 

El canal empresa presenta una caiguda important. El canal empresa baixa un -6,48% quan resulta que aquest mateix indicador en el conjunt espanyol és un +8,70%. Segueix la tendència de períodes anteriors de baixada d’aquest canal on es registren les compres de flotes de vehicles. Respecte al canal de lloguer, la seva activitat aquest mes ha estat irrellevant tant a Catalunya com a España.

El canal particular representa el 65% de les matriculacions a Catalunya. En el conjunt de l’estat representen un 48%. 

El canal d’empresa català representa un 32%, mentre que el canal empresa representa un 46% per la concentració de les flotes en altres territoris.

Catalunya continua en la mateixa tendència de pèrdua de flotes d’empresa

La pressió fiscal a Catalunya que generen la suma de l’Impost català que grava les emissions de CO2, juntament amb la de les entitats d’àmbit local, que també és major a la d’altres indrets del territori nacional, està generant una situació anòmala, que ens fem ressò de manera continuada en els nostres comunicats de premsa. 

El canal particular suposa un 18,70% del mercat nacional, mentre que les flotes d’empresa que es concentren en el canal empresa i el rentacar, el primer està ja per sota de la meitat amb un 9,30% i el segon representa un 7,20%. 

La classificació per models més venuts

El turisme més venut en el mes de febrer a Catalunya és el Seat Arona amb 401 unitats, seguit del Seat Ibiza amb 387 i el Cupra Formentor amb 260 unitats. Les marques de Seat lideren la classificació.

En motocicletes, la Honda SH125I lidera amb 253 unitats i en furgonetes, el model més venut és Peugeot Rifter, amb 106 unitats.