Skip links

El mercat del vehicle usat (VO) també puja el gener: 3,3 usats per 1 de nou

Iniciem el primer mes de l’any amb un increment molt important de les transferències, tant en automòbils de turisme com en vehicles comercials lleugers. Però aquest augment l’hem de mirar amb recel perquè el mes de desembre es va produir una caiguda del mercat. A més, hem de recordar que el mes de gener de l’any 2022 es va produir el temporal Filomena, que va paralitzar el mercat nacional. I sobre tot, perquè les hem d’emmarcar en el context econòmic social incert i inestable que estem vivint.

Dos factors condicionen el sector de l’automoció en particular: el primer factor és que al mes de gener s’han registrat les unitats que al mes anterior no es van transferir, a causa dels problemes amb el transport de vehicles des dels centres logístics fins als concessionaris oficials i multimarca. El segon és la manca de microxips destinats a la fabricació de vehicles i que afecta a alguns productors. Aquest factor es trasllada i impacta també en les transferències d’usats.

Comencem amb un excel·lent indicador el primer mes del 2023, un any clau i que ha de marcar la recuperació del sector automobilístic, i ens situem molt per sobre de les nostres previsions inicials. Sabem que és un any complex i per això en el sector es treballa per resoldre els problemes sectorials de subministres de microxips i en prevenir problemes logístics.

La relació entre transferències i matriculacions es situa en 3,3 usats per un de nou, quan els darrers mesos estaven en un 2,8 i és que aquest mes han pujat tant les matriculacions (43%) com les transferències (65%) , però aquestes han crescut molt més.

En aquest estudi comparem les transferències que originen els professionals del motor i els particulars. Per franges d’edat, les operacions professionals es concentren en els trams més joves i que dos terceres parts de les operacions entre particulars són de més de deu anys. Els professionals estan sotmesos a l’exigent normativa de garantia de bens de consum. En canvi, les operacions entre particulars no ho estan. 

Quan el professional intervé, revisa el vehicle a fons i es sotmet a una normativa legal -la que vetlla pels interessos dels consumidors i usuaris-; això no succeeix en les operacions entre particulars. Per això, des de la nostra entitat advertim i alertem que la intervenció professional atorga garantia i qualitat en la compra del vehicle.

L’increment de la mitjana de preus dels automòbils de turismes s’ha frenat perquè l’entrega de vehicles nous va millorant. A falta de producte nou, durant un temps el mercat ha recorregut a l’usat. Comença a evidenciar-se un retorn al mercat precovid.

Finalitzem aquest anàlisi manifestant la nostra preocupació perquè les motoritzacions elèctriques no fan el salt al mercat de l’usat, clarament dominat pels motors de combustió, concretament un 90% en automòbils de turisme i un 98% en vehicles comercials lleugers. La mesura d’impuls pública al vehicle elèctric es concreta en un pla moves ofegat per una gestió dels fons poc encertada.

Saber més: a continuació trobarà el nostre anàlisi. Tots els gràfics estan disponibles a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o

Informe mensual del VO de Fecavem

Les operacions de turismes usats a Catalunya pugen un 65% el mes de gener.

I les operacions de vehicles comercials lleugers usats del pugen un 44,84%.

La relació de vendes finals de turismes usats destinades al mercat català i matriculats a Catalunya es situa en un 3,3 usats per un de matriculat.

Detall de les transferències per canals d’origen i destí

Quines sistemes de propulsió disposen els vehicles venut en els canals dels professionals del motor i els particulars?

Els automòbils de turisme dels segments petit i mitjà concentren quasi el 50% de les operacions minoristes

Transferències dels canals minoristes, per franges d’edat

Previsió de transferències per l’any 2023

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Les operacions de turismes usats a Catalunya pugen un 65% el mes de gener

En l’acumulat de l’any 2023 (gener), corresponen 28.900 turismes usats, amb una pujada percentual del 65%, de les quals a la província de Barcelona corresponen un 70%, concretament 20.285 unitats, amb una pujada del 77,41%, a Girona 3.182 i una pujada del 43,20%, a Lleida 1.864 i una pujada del 34,2% i a Tarragona 3.569 i una pujada del 44,55%.

Respecte el penúltim any 2021, aquest indicador també puja un 65%. I és que entre els mesos de gener del 2021 i 2020 no hi va haver pràcticament variació.

Les operacions de vehicles comercials lleugers usats del pugen un 44,84%

En el mes de gener, les vendes de vehicles comercials lleugers destinats al mercat català pugen un 44,84%, amb un total de 4.422 unitats. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 47,74% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 64%. A Girona puja un 33,35%, a Lleida puja un 52,45% i a Tarragona puja un 38,89%. 

Seat Ibiza i Citroën Berlingo lideren l’any 2022 les operacions de turismes i vehicles comercials lleugers usats a Catalunya.

En turismes, encapçalen el rànking d’usats el Seat Arona, amb 1.394 unitats, seguit de molt a prop del Seat Ibiza, amb 1.165 i el Volkswagen Golf, amb 934 unitats.

En vehicles comercials lleugers, el mercat el lidera Citroën Berlingo amb 422 unitats, Renault Kangoo amb 287, seguit de Peugeot Partner amb 251 unitats.

La relació de vendes finals de turismes usats destinades al mercat català i matriculats a Catalunya se situa en un 3,3 usats per 1 de matriculat

Els indicadors que relacionen les vendes finals de turismes usats destinats a Catalunya i matriculats a Catalunya pugen a favor dels usats, passant del 2,8 del mes anterior al 3,3 del mes de gener.

A Catalunya s’han transferit turismes a clients finals 3,3 turismes usats per 1 de matriculat nou. A l’exercici 2.021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,7.

Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 3,2. L’any 2022 i 2021, aquesta relació va ser de 2,5 i 2,4 respectivament.  Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i és on el mercat d’usats supera clarament al nou. La província on la relació és més favorable pels vehicles usat és Lleida, amb una relació de 3,9 automòbils de turisme transferits per cada un de nou.

Detall de les transferències per canals d’origen i destí

Aquest mes de gener s’han transferit a Catalunya 28.900 turismes.

3.688 unitats corresponen a empreses dedicades al lloguer i les empreses de rènting 958. Aquestes operacions generalment són entre professionals (majoristes).

En aquest estudi ens focalitzem en les operacions entre particulars (9.913 unitats) i de particulars a empreses (2.396, de les quals dos són de lloguer-rentacar). Pel que respecta a les operacions de professionals, 9.659 unitats estan destinades a particulars, 2.229 a empreses i al canal llogater només 57.

Els professionals del motor i els particulars originen un 86% de les transferències. Són les que podem considerar pròpiament minoristes: el comprador és l’usuari final.

Quins sistemes de propulsió disposen els vehicles venut en els canals dels professionals del motor i els particulars?

Les transferències de turismes i vehicles comercials són majoritàriament de vehicles amb motors de combustió. En turismes, 9 de cada 10 operacions són de benzina i dièsel. En vehicles comercials lleugers, el 95,84% són dièsel i els benzina un 3,36%.

Certament, en els darrers anys van guanyant quota altres motoritzacions d’una manera clara, però els percentatges esmentats són prou eloqüents.

Els automòbils de turisme dels segments petit i mitjà concentren quasi el 50% de les operacions minoristes

Els turismes petits/small sumen quasi bé un 25%; els turismes mitjans del subsegment més baix sumen un 22%, seguit dels SUV del segment mitjà amb un 15%. Aquests tres segments agrupen més d’un 60% de les operacions del canal professional.

Transferències dels canals minoristes per franges d’edat

En una anterior presentació informàvem que en transferències d’automòbils de turismes, els particulars han formalitzat el mes de gener 12.309 unitats i el canal professional 11.945. Aquesta mateixa comparativa en vehicles comercials lleugers apunta a que el canal professional ha formalitzat 2.226 operacions i els particulars 1.704.

Una dada rellevant és que un 64% (9.132) de les transferències de turismes dels particulars són de més de deu anys i un 55% (1.229) de les transferències de vehicles comercials lleugers, també ho són.

El mercat professional centra la seva activitat en les franges de menys de 10 anys i els particulars en els de més de anys.

A diferència dels professionals que estan sotmesos a l’exigent normativa de garantia de bens de consum, els particulars no ho estan.  El professional que intervé el vehicle recondiciona el vehicle i el sotmet a un reconeixement tècnic i no succeeix el mateix en les operacions dels particulars. Des de la nostra entitat alertem d’aquesta circumstància perquè la venda professional atorga garantia i qualitat en la compra del vehicle.

Previsió de transferències per a l’any 2023

Fecavem treballa amb una previsió de transferències per aquest any, comparats percentualment respecte a l’any 2.022.

  • de 1.920.000 automòbils de turisme a España i un creixement del 2%
  • 273.000 automòbils de turisme a Catalunya, que representen un creixement del 1%.
  • En el que fa referència a vehicles comercials, la previsió és de 306.000 unitats a España i un creixement del 1%
  • 47.000 unitats a Catalunya, que representen una baixada del 2%.

El preu mitjà del vehicle d’ocasió s’estabilitza i s’estima en 20.363€ a Catalunya (19.547€ a España)

És difícil fer una estimació dels preus de vehicles d’ocasió i per això és molt interessant el baròmetre de Coches.net, que fa una estimació de la mitjana dels automòbils d’ocasió, a partir de l’anàlisi de dades del seu portal.

Tanquem l’any amb una tendència a la baixa de la mitjana del preu del turismes. La mitjana s’estima en 20.363€ a Catalunya, lleugerament per sobre de la mitjana nacional, que és de 19.547€.

L’evolució mensual marca una desacceleració del preu de mitjana des del passat mes d’octubre, que relacionem amb una certa normalització en les matriculacions dels turismes nous.

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Autor: Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Fonts i mètode d’elaboració

MSI facilita les adquisicions destinades a particulars i empreses censades a Catalunya (Demanda de VO). Les dades subministrades no informen ni de importacions ni exportacions. L’objectiu de Fecavem és centrar-se en informar del que compren catalans i catalanes. Contràriament, les dades que subministren Faconauto i Ganvam informen de la transferència inicial (OFERTA inicial) i inclouen els canals d’importació-exportació. Els gràfics elaborats per Fecavem que figuren en aquest informe estan publicats a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o.