Skip links

Posicionament de Fecavem sobre l’objectiu zero emissions pel 2035 de la UE

Quin és el compromís dels estats membre per complir-ho?

La Patronal Catalana de la Distirbució, Fecavem, exigeix reciprocitat en l’esforç als governs dels Estats membre per assolir l’objectiu del 2035. Així doncs, valorem l’acord adoptat pels ministres de Medi Ambient dels 27 Estats de la Unió Europea, que van assolir aquest dimecres, pel qual recolzen que a partir del 2035 no es puguin vendre a la UE cotxes i furgonetes nous amb motor de combustió, com un objectiu molt ambiciós que afecta de manera desigual els diferents fabricants i el conjunt de la cadena de valor de l’automoció.
Aquest acord té grans repercussions, no només en la producció i comercialització de cotxes i furgonetes, sinó també en els hàbits i comportaments dels usuaris d’aquests vehicles. Cal destacar que, en l’actualitat, els fabricants estan invertint en R+D per a l’electrificació com a mecanisme per eliminar les emissions mediambientals i, a més, perquè el nou vehicle sigui autònom i connectat, com a garant de la seguretat viària i perquè pugui accedir a temps real a la informació disponible en xarxa, obrint un ampli ventall de noves funcions. Però si ens aturem breument en l’electrificació també constatem com l’Estat espanyol està a la cua en l’aposta dels carregadors elèctrics.

En l’objectiu del 2035, la implicació és necessària perquè és un projecte comú. El suport al sector s’ha de traduir en:
a) Suport a la transformació tecnològica
b) Plans d’ajuda a la compra de vehicles
c) Desenvolupament de les infraestructures necessàries per a la recàrrega i la circulació dels nous vehicles.  

A dia d’avui, el vehicle elèctric és ja una realitat. Al nostre país un 5% dels compradors aposten per aquesta tecnologia i va creixent. En el conjunt d’Europa, el percentatge és del 19%. Però per generalitzar la seva circulació, estem molt lluny de l’objectiu 100% del 2035. Queda molt camí per recórrer. Els indicadors de seguiment previstos per les mateixes autoritats reguladores i els experts no s’estan complint

La nostra conclusió és que, per avançar en la línia proposada, el nivell d’exigència i esforç ha de ser recíproc entre el sector privat de l’automoció i el sector públic. A la vegada, compartim el posicionament de la patronal espanyola Faconauto.