Skip links

Reunió de Fecavem amb l’Agència Catalana de Consum

La Comissió Jurídica de Fecavem es va reunir aquest passat mes d’octubre amb el Director de l’Agència, el Sr. Albert Melià i el seu equip d’experts, per tractar temes d’actualitat, com són la revisió del model de contracte de compravenda de vehicle d’ocasió per a consumidors i la situació d’uns expedients sancionadors que afecten a alguns professionals del motor, relacionats amb l’acompliment de les obligacions administratives.

Volem destacar que des de l’entrada en vigor de la llei 23/2003 reguladora dels drets de consumidors i usuaris, Fecavem ha informat a l’Agència del seus models. El model de contracte de Fecavem és un document que aporta un alt valor afegit als seus associats perquè la seva redacció respecta la normativa vigent i evita clàusules abusives, pel que respon a les necessitats dels professionals del motor.