Skip links

La Zona de Baixes Emissions entra a Sant Cugat del Vallès

Aquest mes de novembre, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha començat a multar els conductors de motos i cotxes que entren sense l’etiqueta ambiental a la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que ja va entrar en vigor l’1 de maig del 2021. Es tracta de la primera ZBE d’àmbit local a l’àrea metropolitana, més enllà de Barcelona, que impedirà la circulació dels vehicles més contaminants. La Zona de Baixes Emissions inclou una àrea de quatre quilòmetres quadrats, molt lluny dels noranta-cinc quilòmetres quadrats de la ciutat de Barcelona.

L’objectiu de la ZBE és reduir la contaminació ambiental i millorar la qualitat de l’aire i la salut pública. Aquesta iniciativa forma part del Pla d’Acció d‟Emergència Climàtica de Sant Cugat. La Zona de Baixes Emissions inclou una àrea entre la carretera de Vallvidrera, la Ronda Nord, l’avinguda de Roquetes, el carrer de Sant Crist de Llaceres i el passeig de Valldoreix.

Les restriccions seran tots els dies feiners, de dilluns a divendres, de 7-20h. Afecta tot el trànsit rodat: cotxes, motocicletes i ciclomotors que no tinguin la possibilitat d’obtenir l’etiqueta ambiental de la DGT. Cal recordar que els cotxes de benzina matriculats abans de l’any 2000 o de dièsel anteriors al 2005 o 2006 són els que abraça aquesta normativa. Per la seva banda, les motocicletes i ciclomotors corresponen a les matriculades abans del 2003. No serà obligatori portar l’etiqueta al vehicle, encara que és recomanable.

Les sancions oscil·laran entre els 100 i 500 euros, segons la gravetat de la infracció. A més, l’ordenança preveu que les persones reincidents, les que cometin una infracció de la mateixa naturalesa almenys dues vegades en un any, podrien tenir un augment del 30% a la sanció. Tots els diners recaptats es destinaran a polítiques de mobilitat sostenible.

Per a les furgonetes, camions i autobusos, el règim sancionador entrarà en vigor l’1 de maig del 2022. Per als camions de mercaderies al Polígon Can Magí, el règim sancionador entrarà en vigor l’1 de maig de 2026. Per a vehicles professionals, també motos i cotxes, el règim sancionador entrarà en vigor l’1 de maig de 2022 dedicats exclusivament a l’exercici de l’activitat professional d’autònoms que tinguin ingressos baixos, és a dir, inferiors a dues vegades l’indicador de renda d’efectes múltiples (IPREM).

El control serà automàtic, amb cinc càmeres de lectura de matrícula, ubicades a diversos punts d’entrada a la ciutat i en un vehicle de la Policia Local. També hi ha un conjunt d’exempcions i autoritzacions puntuals en alguns casos concrets, que es gestionen al següent enllaç: https://zberegistre.ambmobilitat.cat/  

Com succeeix a Barcelona, una plataforma local s’oposa a la mesura argumentant que usar el mateix plantejament que la capital catalana no és de rebut perquè la situació no és la mateixa. A Sant Cugat, els principals focus d’emissions es concentren a l’AP-7 i els Túnels de Vallvidrera. La plataforma reclama que els seus vehicles se’ls ha decretat una obsolescència programada tot i haver passat la ITV i haver pagat ja l’impost de CO₂.

A més, aquesta mesura no apareixia als programes electorals. I argumenten també que falten pàrquings i llançadores que apropin al centre i tampoc hi ha un servei de bicicletes com el Bicing. El transport públic no és ni de lluny com el de Barcelona i és impossible anar de Sant Cugat a moltes poblacions de la província en transport públic. Cal aplicar normatives d’acord amb el marc real.