Skip links

Baixen els permisos vigents de circulació? Fixem-nos amb els joves

Anem a mirar de dibuixar amb indicadors extrets de la Direcció General de Trànsit (DGT), per respondre aquesta qüestió i per saber-ho, atenem al número de permisos de circulació expedits i al cens de conductors. Aquest article té relació amb saber si els joves mantenen l’interès per conduir, ja que periòdicament es qüestiona que sigui així. El quadre següent fa referència als permisos expedits per poder conduir vehicles de dues rodes (AM,A1,A2,A) i cotxe (B). El resultat és de creixement, però cal tenir en compte que l’any 2017 va ser un any condicionat per les vagues d’examinadors.

ANY 2 RODES  % COTXE  %
2016 145877 10% 488895 5%
2017 136012 -7% 424625 -13%
2018 158522 17% 532002 25%
2019 181310 14% 568304 7%

El quadre següent correspon al cens de conductors amb permís o llicència de conduir i posa de manifest que el número de conductors censats manté un constant creixement.

Cens de conductors

ANY HOMES DONES TOTAL %
2019 15.624.690 11.686.325 27.311.015 2%
2018 15.445.667 11.408.087 26.853.754 1%
2017 15.393.674 11.255.779 26.649.453 1%
2016 15.377.544 11.136.482 26.514.026 1%

Podríem fer l’exercici i anar al detall per saber si la mitjana d’edat per obtenir el permís augmenta, per posar de manifest que els joves no tenen tanta pressa com fa uns anys per obtenir el permís. Però al nostre entendre, es tracta d’una qüestió que entenem irrellevant perquè al final, creixen l’expedició de permisos i el cens de conductors.

Font: DGT