Skip links

A Catalunya, el quadre que ens surt és abstracte

Superades les eleccions catalanes del 12 de maig i, a les portes de les eleccions al Parlament Europeu del proper 9 de juny, voldria referir-me a la necessitat de renovació de l’envellit parc mòbil de vehicles del nostre país, que passa per la introducció de vehicles més nets i emissions zero i per la retirada de les unitats que generen més emissions. La UE marca el full de ruta i les diferents administracions, en el desenvolupament de les seves competències, concreta els mecanismes adients.

El Pla Moves III és una eina que respon a aquesta premsa en una doble vessant, en ajudes a la compra de vehicles i en l’ampliació dels punts de recàrrega. Aquest pla -que està subjecte a un protocol administratiu rígid i formalista que està col·lapsant als gestors del programa- ha esgotat la dotació pressupostària a Catalunya. Ens consta que es podria haver ampliat la dotació pressupostària perquè hi ha recursos disponibles, però Acciò Climàtica no ho ha fet. Abans del termini temporal de finalització del pla, ja no hi ha recursos nous disponibles.

Els gestors del pla a Catalunya treballen amb la previsió de poder cobrir la llista d’espera amb els expedients que no s’executin o no compleixin els requeriments. Però aquesta indicació, si la traslladem a l’òptica comercial del concessionari, és molt difícil de traslladar al client potencial beneficiari i com al·licient de compra, perd eficiència.

Ens trobem també que, en paral·lel, a Galícia, Cantàbria i el País Valencià, han posat en marxa plans d’incentius per facilitar a la ciutadania i les empreses la renovació del parc. Aquí a Catalunya no és així i fins que no hi hagi nou govern haurem d’esperar per reivindicar-ho.

Mentrestant, estem expectants si avança el projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de qualitat de l’aire impulsat per l’actual govern, ara en funcions, que qualifico de molt ambiciós i de difícil compliment que compromet a moltes famílies i empreses, que veuran limitat l’ús del seu vehicle, sense cap contrapartida o suport per part de l’Administració.

Aquest és, en resum, el quadre en el que ens trobem i ens comprometem des de Fecavem a demanar a les administracions competents, que el redibuixin i prengui sentit, perquè actualment és abstracte.