Skip links

Posa’t al dia sobre el Pla Renove i Moves!

El programa informàtic de gestió del Pla Renove 2020 estatal informa a temps real dels fons disponibles. Deu dies després de l’obertura del registre, s’ha consumit un 6% dels recursos, equivalents a 16.211 mil d’euros. Amb aquesta dada sembla que podem preveure disposar de recursos per setmanes, si més no mesos.

Crèdit per categoria Turismes Vehicles lleugers <3.5TN Motocicletes Vehicles pesats >3,5Tn Saldo disponible Crèdit consumit
20/10/2020 200.000.000 25.000.000 5.000.000 20.000.000 250.000.000
02/11/2020 191.358.400 24.326.350 4.116.450 13.988.000 233.789.200 16.210.800
% Consumit -4% -3% -18% -30% -6%

Pel que fa al Programa Moves II a Catalunya, no hi ha fons disponibles i la llista d’espera es manté oberta. Per molts compradors, les ajudes del Pla Moves són claus en la decisió de compra i això al concessionari li genera un problema comercial quan el client condiciona la comanda a la concessió de l’ajut i el descompte comercial previst. El termini màxim per emetre notificar la resolució és de 6 mesos, a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud. 

A petició de Fecavem, ICAEN publicarà a la seva web la data de tall entre les sol·licituds que disposen de fons i les que estan en llista d’espera. D’aquesta manera, el beneficiari o el concessionari sabrà per la data si la sol·licitud disposa de fons o està en llista d’espera.

Aquesta informació s’anirà actualitzant periòdicament perquè hi ha expedients registrats que decauen per motius diversos i la data de tall canvia. Caldrà doncs, accedir a l’enllaç on es publiqui periòdicament per fer la comprovació.

Acabem aquesta nota informativa amb una recomanació en el sentit que a Catalunya, els beneficiaris continuïn entrant operacions del Moves en llista d’espera perquè la Generalitat ha demanat al Gobierno ampliar la dotació pressupostària. En aquest cas, els expedients registrats en llista d’espera seran els beneficiaris.