Skip links

Ens dirigim al Conseller Giró

Ens hem dirigit novament al Conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, per posar de manifest que les liquidacions arriben errònies quan els nostres professionals venen el vehicle fora de Catalunya, per un problema en la interpretació de les dades registrals. Per això, molts professionals reben dues liquidacions i per una d’elles han de presentar al·legacions.

Li hem recordat que des del primer moment, des de la nostra Patronal Fecavem hem advertit els impactes negatius i que es van concretant amb el pas del temps. Potser el més rellevant és que aquest camí que hem traçat a Catalunya no el segueix ningú i això provoca un greuge comparatiu a la ciutadania i les empreses catalanes, que paguen un impost per frenar les emissions globals de CO2, els únics de l’Estat. I això, emmarcats en un problema global que als catalans ens afecta, a més a més, a la butxaca.

Un greuge comparatiu

És clar, les flotes operen cada vegada més a fora com ho demostra que a Catalunya es matriculen, actualment, un 8,54% dels vehicles d’empresa, quan a l’any 2014 aquest percentatge era del 20,6%. Un 12% menys de matriculacions amb tot el que això comporta a nivell impositiu i activitat comercial. Fecavem va proposar sense èxit que l’estoc de vehicles destinat a la venda no tributi per quan es volen vendre, no circulen o ho fan poc.

Hisenda respon

La Secretaria d’Hisenda Marta Espasa respon que en relació a l’exempció de l’impost a la flota de vehicles destinats a la venda professional, des la Generalitat té la voluntat d’enviar-ho al Parlament i establir-ho per llei.

Pel que fa al problema dels vehicles que es transmeten fora de Catalunya, s’ha detectat una incidència en el processament de la informació d’un conjunt de vehicles pels quals la proposta de liquidació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica corresponent a l’exercici 2021, inclosa al padró provisional exposat a partir del dia 1 de maig de 2022, és incorrecta, atès que inclou un segon tram de càlcul de l’impost quan el vehicle s’ha transmès a una persona no resident en el territori de Catalunya, havent de quedar aquest tram, en conseqüència, al marge de l’aplicació de l’impost.  Detectada aquesta casuística, s’estan fent actuacions d’ofici per esmenar aquestes propostes de liquidació per tal de garantir que la liquidació corresponent a aquests vehicles, inclosa al padró definitiu de l’impost que es publicarà a partir de l’1 de setembre de 2022, sigui correcta.

No obstant això, l’Agència posa a disposició de les persones afectades per aquesta incidència una via preferent de comunicació i a tal efecte, poden contactar amb Fecavem i les seves associacions per comunicar aquestes incidències.