Skip links

Impacte de les asseguradores als tallers: 4,9 milions de vehicles reparats el 2022

El volum de pagaments que la indústria asseguradora va realitzar als seus proveïdors el 2022 va sostenir més de 625.000 llocs de treball teòrics a Espanya, segons recull l’estudi L’assegurança i els seus proveïdors. Dades 2022 , que ha elaborat Estem Seguros, la iniciativa de divulgació de la cultura asseguradora d’ UNESPA .

Per estimar aquesta quantitat de llocs de treball per als quals l’assegurança constitueix una font recurrent de treball, es pren com a referència la retribució mitjana al país, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Del total de llocs de treball resultant, una mica més de 300.000 serien professionals sanitaris que presten els seus serveis per acords amb asseguradores de salut. A aquests caldria sumar-hi 21.000 professionals de la salut sufragats pels pagaments que fan les asseguradores d’automòbils per atendre lesionats de trànsit. Després estarien 175.000 empleats de tallers de reparació de vehicles, uns 88.000 reparadors de la llar i 43.000 persones que treballen en serveis funeraris.

Amb aquestes dades generals, podem concloure que l’impacte del darrer any 2022 va ser de 4,9 milions de vehicles reparats i 4.321 milions d’euros. És l’impacte que les asseguradores van tenir als tallers el 2022 a Espanya. D’altra banda, els sinistres de l’assegurança de l’automòbil també van generar el pagament de l’assegurança de 525 milions d’euros a institucions, empreses i professionals sanitaris.

Malgrat tot, el volum més gran de pagaments, més de 7.433 milions d’euros, va correspondre a proveïdors de l’assegurança de salut (professionals sanitaris). L’assegurança espanyola compta amb una profunda vocació de prestació de servei, cosa que el porta a tenir una estreta relació amb proveïdors i reparadors de tota mena. El 2022, va desemborsar els seus col·laboradors 15.539 milions d’euros pels seus serveis. Aquest import suposa un augment del 6,1% respecte de l’any anterior. Es tracta de la primera vegada que aquestes prestacions superen els 15.000 milions d?euros des que es construeix la sèrie històrica.

Pel que fa a les assegurances patrimonials, els seus principals proveïdors són els oficis de reparació com lampistes, paletes, pintors, electricistes, parquetistes… La despesa en reparadors varia d’any en any i, sovint, es veu influenciada per la meteorologia. El 2022, l’assegurança va lliurar 2.178 milions d’euros a aquests professionals pels seus serveis. Es tracta d’un import una mica per sota de la xifra anotada l’any anterior, que va ser particularment elevada per la concurrència de diversos fenòmens climatològics extrems (per exemple, la borrasca Filomena).