Skip links

Fecavem demana revisar l’impost català sobre les emissions de CO2

La Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció,  Fecavem, presentarà dins el termini que acaba el proper 8 de juliol, la seva proposta a la consulta sobre l’Impost Català sobres les Emissions de Diòxid de Carboni en defensa dels interessos d’una gran quantitat de clients dels nostres socis.

La consulta que formula la Direcció General de Tributs i Joc ha de servir pel desenvolupament d’una nova esmena a l’impost citat per la propera liquidació corresponent a l’exercci 2020 en endavant. Hi ha dues línies a seguir:

  • Per aquells vehicles de tipus L que en la seva fitxa tècnica no figuri la dada de les emissions amb l’objectiu d’establir un mètode d’estimació indirecte. Estimació indirecta per vehicles L3, L4e, L5e i L7e que no disposen de dades oficials. Com ja es va fer pels turismes en la darrera Llei, ara es vol destinar als vehicles de dues rodes. A grans trets, estem en contacte amb Anesdor, l’Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas, ja que es tracta d’una resposta de caràcter tècnic.
  • La segona línia fa referència a establir uns beneficis fiscals pels vehicles clàssics. Treballem per l’establiment d’un benefici fiscal per a vehicles clàssics. L’esmena legal que es vol dur a terme és establir els requisits d’aquests vehicles i el benefici fiscal vagi en la línia de proposar les característiques o condicions que ha de complir el vehicle i quin mecanisme de certificació es pot utilitzar per acreditar la condició de clàssic.