Skip links

Informe i estadístiques FECAVEM del Vehicle d’Ocasió, gener 2022

Després de l’Informe Fecavem sobre les Matriculacions del gener del 2022, ara us proporcionem les dades i l’estudi complet sobre el mercat de VO del gener del 2022. Novament, el Secretari General del Gremi del Motor i Portaveu de Fecavem, elabora el quadre comparatiu respecte el comportament del mercat dels darrers anys.

Valoració de resultats

El mercat d’automòbils de vehicles d’ocasió creix a un 20,87% per la manca de turismes nous. El mercat del seminou i usat és ara una alternativa per a molts compradors i empreses. I és que les compres formalitzades per empreses s’han quadruplicat i representen el mes de gener un 30% de les compres de VO.

La proporció de 2,7 usats per un de nou evidencia la força del sector del seminou i usat. Els dos anys anteriors, aquesta relació va ser menor. L’anàlisi de les dades posa de manifest el canvi de comportament del mercat provocat per la manca d’automòbils nous que pateixen els concessionaris.

Que la meitat de les operacions siguin de vehicles de 10 o més anys no és positiu i provoca que l’envelliment del parc continuï en la mateixa línia amb els conseqüents problemes per la seguretat vial i les emissions mediambientals. Per capgirar aquesta línia, el Pla d’ajudes Moves és insuficient. No és un pla d’estímul a la compra: és un pla per canviar el comportament del comprador cap a motoritzacions més sostenibles. Per abordar l’envelliment del parc, és imprescindible un pla específic destinat a retirar els vehicles més antics de la circulació a canvi d’un de nou o usat amb pocs anys. Però això no passa; tot al contrari, l’any 2022, l’Impost de Matriculació és més alt perquè s’apliquen nous trams impositius.

El mercat català també té un problema afegit i que ens preocupa i està relacionat amb l’Impost sobre les emissions. L’any 2021 l’hem començat a pagar però l’any 2022 pujarà substancialment per a molts contribuents. Un indici clar és que el pressupost pel 2021 s’estimava en 66 milions d’euros i pel 2022 es pressuposta en 120 milions d’euros. No estem d’acord en que aquesta pressió fiscal que té raó de ser en el canvi climàtic sigui aplicable als contribuents de Catalunya. I menys que les empreses del nostre sector hagin de pagar també pel seu estoc de vehicles destinats a la seva venda. Encareix el cost de comercialització dels professionals del motor a Catalunya en front a la resta de comunitats autònomes i ens resta competitivitat.

Des de Fecavem posem en valor la compra a través de professionals del motor, doncs el client particular disposa d’una garantia legal d’almenys 1 any i si la compra es fa a un particular això no passa. Per la compra del seu vehicle, confiï en el professional del motor de la seva confiança.

Pugen un 20,9% les transferències d’automòbils de turisme i tot-terrenys a Catalunya el mes de febrer

A Catalunya, les vendes d’automòbils de turismes d’ocasió creixen novament i consoliden una tendencia d’alça, impulsats per les operacions formalitzades a la província de Barcelona, que creixen un 27,3%. En el darrer mes de gener, a Catalunya augmenten un 20,87%, arribant als 21.165 turismes. Ara bé, en la comparativa del mes de gener de l’any 2022 respecte al de l’any 2020, decreixen en un 22,77%, 

Si fem aquesta mateixa comparativa en les matriculacions de turismes nous, la baixada es concreta en el -4,3%. És una diferència sensible i significativa. Això significa que el mercat d’usat puja i el nou baixa. Les dades posen de manifest el canvi de comportament del mercat provocat per la manca d’automòbils nous que pateixen els concessionaris i marques.

Al mes de gener corresponen 21.165 turismes usats, amb una pujada percentual del 20,87%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 14.840, a Girona 2.278, a Lleida 1.475 i a Tarragona 2.572. El mercat de Barcelona puja un 27,36%.

La província de Barcelona és el mercat on s’han produït més transferències i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt.  

Les matriculacions de furgons, del mes de gener, a Catalunya igualen l’any 2021 i no van més enllà per l’escassetat de producte

A Catalunya, en el mes de gener, el mercat ha pujat un 1%, amb un total de 1.831 furgons. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -1,32% el mes de gener i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 65%. El mercat pateix la falta de vehicles, malgrat la rellevància que té el final de la moratòria que afecta als vehicles comercials sense distintiu ambiental a la Zona de Baixes Emissions.

Repunten aquest mes les vendes de turismes de més de 10 anys, que suposen 53 de cada 100 transferències.

El tram de turismes de més de 10 anys es situa en el 52,96% de les transferències. Percentualment, aquesta xifra rebaixa la de l’any 2021, que va ser del 59,95%, però la tendència desitjada és que es quedi per sota del 50%. A l’any 2020 es va apropar amb un 51,95%, però el fet que pugi resulta preocupant perquè la circulació de vehicles de major antiguitat provoca més emissions ambientals i rebaixa la seguretat vial.

El tram de turismes de més d’un any creix força respecte a l’any 2021. Pràcticament arriba al 16% a l’any 2022 i a l’any 2021 va quedar per sota del 8%. 

A l’any 2022, les transferències de vehicles amb menys d’un any representen un 15,87% i els d’un any un 3,75%. El tram d’edat entre els 0 a 4 anys sumen un total de 35,72% de les transferències i els trams d’edat entre els 5 a 9 anys representen el restant 11,34%.

La manca de vehicles nous consolida la tendència de creixement dels usats davant el vehicle nou.

A Catalunya s’han transferit 2,4 turismes usats per 1 de nou. A l’exercici 2.021 aquesta relació va ser de 1,7 i a l’exercici 2020 va ser de 1,2.  La situació de pandèmia i la manca de vehicles nous condiciona l’evolució de la venda d’automòbils nous i usats.

Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,2. L’any 2021 aquesta relació va ser d’1,4 i el 2020 d’1,1. Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i és on el mercat d’usats supera clarament al nou. La província on la relació és més favorable pel vehicles usat és Lleida, amb una relació de 4,3 automòbils de turisme transferits per cada un de nou.

Les compres de les empreses es quadrupliquen i representen el mes de gener un 30% de les compres de VO

Per explicar amb xifres el canvi de comportament de les empreses hem preparat el següent quadre que il·lustra que en el darrer mes, el canal empresa pren molta força. El canal empresa va comprar el mes de gener 6.584 automòbils i al 2021 un total de 1.336 unitats. La diferència entre anys és de 5.248 unitats i la diferència percentual és del 393%. En canvi, el canal particular ha perdut força i ha adquirit 14.535 unitats, quan en el mateix període de l’any anterior van adquirir 16.119 unitats, amb una caiguda del -10%.

Aquest quadre posa de manifest que les empreses compren per reforçar-se da cara a l’any en curs.

El Seat Ibiza lidera les transferències del mes de desembre, a Catalunya

Aquest darrer mes de gener, els models de turismes més venuts són el Seat Ibiza amb 1.257 unitats, Volkswagen Golf amb 783 i el Seat León amb 743 unitats.

El model Fiat Ducato lidera de nou el mercat de furgons català del mes de gener

Aquest darrer mes de gener, els models de furgons més venuts són Fiat Ducato amb 164 unitats, Renault Trafic amb 123 i Mercedes Vito amb 117 unitats.

El motor de combustió manté la seva força en el mercat, cedint terreny a les noves motoritzacions, que novament pugen.

En el quadre resum de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 49,46 en l’acumulat del 2022. El dièsel es situa en un 44,97 el 2022. El vehicle amb motor elèctric representa un 0,63% acumulat, encara que el seu creixement s’evidencia si es comparen les dades dels exercicis 2021 i 2020. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina tanquen l’exercici sumant el 5,57%. Aquest percentatge l’any 2021 va ser de 5,32% i el 2020, 3,23%. Es posa de manifest que es van incorporant al mercat d’usat, en una línia ascendent. La pujada però, queda ralentitzada perquè la falta de semiconductors frena la incorporació de vehicle nou i això es trasllada al mercat de l’usat.

Projecció de transferències per a l’exercici 2022

En la nostra comunicació anterior de fa unes setmanes vam fer el nostre pronòstic de matriculacions, que mantenim amb les dades del mes de gener. D’aquesta manera, la previsió de transferències d’automòbils de turisme és de 302.000 unitats i 56.614 vehicles comercials, en els termes indicats en el quadre inferior. 

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Aquest informe es confecciona des del Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats. Saber més: www.gremidelmotor.org

Jaume Roura és el President de Fecavem. Joan Blancafort és el portaveu de Fecavem i autor de l’informe. Núria Casas és la responsable del Departament de Comunicació. Podeu contactar amb nosaltres per telèfon al 93.415.06.95, mòbil i whatsapp 630.38.17.45 email: info@fecavem.cat. Podeu demanar rebre aquest informe mensual per qualsevol d’aquests mitjans.

Fonts i mètode d’elaboració

Informació subministrada per MSI www.msiberia.org per a Fecavem procedent de la Direcció General de Trànsit. Elaboració Fecavem. Els gràfics que hi figuren estan publicats a https://fecavem.com/dades-sectorials/