Skip links

Informe de les matriculacions de vehicles a Catalunya, maig 2022

Anàlisi

Joan Blancafort, Secretari General del Gremi del Motor i Portaveu de Fecavem, analitza el comportament del mercat del mes de maig de 2022 a través de les matriculacions de vehicles nous, VN.

El mercat d’automòbils de turisme a Catalunya baixa un 10,8% el mes de maig, el mateix percentatge de l’acumulat anual. Hi ha una certa correspondència amb el mercat espanyol.

Es mantenen els factors ja coneguts que condicionen negativament el mercat, com són la manca de microxips, la pujada de l’IPC interanual i la incertesa derivada de la guerra a Ucraïna que ja suma 100 dies.

La caiguda de mercat més important és a la província de Barcelona perquè el canal d’empresa liderat per les flotes ha perdut pes específic, beneficiant altres indrets de la resta d’Espanya, atesa la pressió fiscal derivada de l’Impost de CO2.

El canal particular català es situa lleugerement per sobre de l’espanyol, una dada que que valorem positivament. Catalunya frega pràcticament el 20% de les matriculacions dels paticulars del conjunt de l’Estat.

En els canals d’empresa i rent a car, el pes de Catalunya està enfonsat perquè els operadors no matriculen a Catalunya per la pressió fiscal. Catalunya és l’única zona del territori espanyol amb Impost sobre les emissions de CO2 i a més, grava un tram de l’Impost de matriculació per sobre la mitjana.

El sector de la motocicleta puja un 16,6%. El maig, tradicionalment, és un mes excel·lent pel sector. L’acumulat anual se situa en un 10,6%. Aquest percentatge és molt menor que el de l’any anterior, que va ser del 38,5%, però realment amb la situació del mercat actual, és un indicador que hem de valorar positivament.

El ciclomotor també presenta uns bons registres, amb pujades del 56,7% el mes de maig i el 66,2% de l’acumulat anual, però en el conjunt de vendes de les dues rodes, el número d’operacions és petit.

La venda de vehicles comercials i industrials continua amb un procés de desacceleració i el mes de maig es xifra en un 30% de caiguda i un 37,5% acumulat negatiu. Els potencials compradors travessen un moment de dificultat i tampoc troben vehicles nous en el mercat i continuem sense estímuls per part de l’Administració Pública. Cal tenir en compte també, les dades que ens aportarà el VO.

A curt termini no comptem amb els estímuls de les administracions que actuen com a revulsiu del mercat, de manera que la perspectiva de recuperació passa perquè els vehicles arribin als concessionaris i puguin atendre amb normalitat els seus clients i per a una millora de la conjuntura econòmica nacional i global.

L’electrificació guanya pes gradualment en la matriculació d’automòbils de turisme, derivats i furgonetes. El motor elèctric troba el seu espai natural en el ciclomotor i la motocicleta compartida. Però en el sector de la motocicleta a particular i empreses encara té molt camí per recórrer. I finalment, la motorització dièsel regna en la venda de furgonetes i camions.

La presència de SUV creix i la dada que ho posa de manifest és que quatre de cada deu automòbils de turisme ho són, però d’aquests, a prop d’un 80% són petits i compactes. Per tant, el SUV small-compacte és una alternativa de compra molt valorada pels compradors.

En la classificació per models és on es mostra amb més cruesa que la dificultat de disposar de vehicles afecta de manera desigual a les marques. I on aquest mes Toyota i Dacia han trobat el seu camí per liderar aquest rànquing.

El comportament del mercat d’automoció català, en grans trets

Les matriculacions de turismes baixen un 10,8%, els vehicles de dues rodes pugen un 18,7% i furgonetes i furgons baixen un 33% aquest mes de maig.

En l’acumulat anual, les matriculacions de turismes baixen un 10,8%, els vehicles de dues rodes pugen un 14% i furgonetes i furgons baixen un 40,3%.

Al mes de maig de 2022, la suma d’unitats matriculades de tot tipus de vehicles a motor a Catalunya baixa un -6,6% interanual. Per mercats, els automòbils de turisme varien percentualment en un -10,8% mensual. El mercat de les dues rodes i quads baixa un 18,3%. I per la seva banda, els vehicles industrials i comercials (busos, pesats, furgons, furgonetes) es situen en el seu conjunt en un -29,8%.

 

En l’acumulat anual, la suma d’unitats matriculades de tot tipus de vehicles a motor es sitúa en un -9,3% interanual. Per mercats, els automòbils de turisme varien percentualment en un -10,8% acumulat. El mercat de les dues rodes es manté en positiu amb un 13,8%. I per la seva banda, els vehicles industrials i comercials en el seu conjunt es situen en el seu conjunt en un -37,5%.

Les matriculacions d’automòbils de turisme i totterrenys a Catalunya baixen un 13%

A Catalunya, el mes de maig baixen un -10,8% i 9.282 unitats matriculades. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -14,8% al mes de maig. El seu pes en el mercat català es concreta en el 73,59%, Aquest mercat provincial condiciona l’evolució del conjunt català. Girona puja un 1,9%, Lleida puja un 13,8% i Tarragona baixa un -1,6%.

A Catalunya, l’acumulat anual es xifra en un -10,8% i 40.466 unitats matriculades. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -13,5% en l’acumulat d’any. Girona baixa un -3,2%, Lleida queda per sota en un -5,9% i Tarragona puja lleugerement un 0,7%.

En la comparativa amb el conjunt del mercat espanyol, el mes de maig a Catalunya baixa un -10,9% i el conjunt estatal un -9,8%. I en l’acumulat anual, baixa un -10,8% a Catalunya i en el conjunt estatal un -11,0%.

El pes de Catalunya en el mercat espanyol del darrer mes es situa en un 10,9% el mes de maig.

  • El gràfic immediatament superior representa el pes de cada província en el mercat d’automòbils de turismes de gener de 2021 fins al darrer mes.

El mercat de la motocicleta a Catalunya recupera potència

Aquest mes de maig a Catalunya, la variació interanual és del 16,6%. Barcelona presenta una pujada del 12,8% i 3.233 unitats. Girona puja un 20,4% i 543 unitats. Lleida puja un 2,4% i 127 unitats. I Tarragona matricula 454 unitats i puja un 53,4%.

En l’acumulat, a Catalunya la variació interanual és del +10,6%. Barcelona presenta una variació interanual del 9,8% en l’acumulat. Girona puja un +8,9%, Lleida un +5,2% i Tarragona un 22,8%.

Anàlisi per motoritzacions – Turismes

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat de l’any a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 45,12%. El diesel es situa en un 10,11%. Els vehicles híbrids amb gasolina representen un 15,83%. Els elèctrics purs (BEV) sumen un 4,63%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina freguen la meitat, concretament un 44,77%.

Les motoritzacions alternatives s’obren pas en els turismes

Aquest quadre ilustra la progressió per carburants. A l’any 2012, el motor de combustió superava el 95% de les matriculacions i amb el pas dels anys fins els dos mesos que portem de l’actual exercici 2022, on el dièsel ha perdut el seu pes en el mercat; actualment és el motor de gasolina qui lidera un mercat molt repartit, on el híbrid gasolina-elèctric és la segona opció més escollida, seguida del híbrid també de gasolina. El dièsel representa el 10,11% de les matriculacions i l’elèctric un 4,63%. La seva progressió és contínua i bordeja el 5% de les matriculacions.

Les motoritzacions en altres tipus de vehicles segueixen dinàmiques molt diferents

En el quadre anterior posem de manifest que els turismes incorporen noves motoritzacions. Però aquest anàlisi no es pot extrapolar a altres tipus de vehicles. El combustible per excel·lència en la motocicleta és la gasolina. Les furgonetes s’obren a noves motoritzacions alternatives com succeeix en els turismes. El pes de l’elèctric és evident en ciclomotors i despunta en motocicletes i furgonetes. La presència del motor dièsel en els vehicles pesats i furgons és molt important.

Anàlisi per canals de venda de turismes: el canal particular puja

Hi ha diferències substancials entre el comportament del mercat espanyol amb el català i que resumim en la següent explicació. En el seu conjunt, el mercat espanyol presenta una baixada del  -10,9%. El canal particular puja un 4,3%. A Catalunya puja per sobre la mitjana nacional, un 6%. A Catalunya, un 72% dels turismes de Catalunya provenen del canal particular.

El canal empresa presenta una contracció important. El canal empresa baixa un -26,5% quan resulta que aquest mateix indicador en el conjunt espanyol és un 3,3%. Segueix la tendència de períodes anteriors de baixada d’aquest canal on es registren les compres de flotes de vehicles. Respecte al canal de lloguer, la seva activitat a Catalunya és ja residual i cada vegada ho està sent més perquè els operadores de lloguer no matriculen a Catalunya.

El canal particular representa el 72% de les matriculacions a Catalunya. En el conjunt de l’estat representen un 41%.

El canal d’empresa català representa un 26%, mentre que el canal empresa representa un 38% per la concentració de les flotes en altres territoris.

El canal rentacar català representa un 2%, mentre que a España el pes és del 21%.

Catalunya continua en la mateixa tendència de pèrdua de flotes d’empresa

La pressió fiscal a Catalunya que generen la suma de l’Impost català que grava les emissions de CO2, juntament amb la de les entitats d’àmbit local, que també és major a la d’altres indrets del territori nacional, ha canviat estructuralment la configuració del mercat.

El canal particular suposa un 19,3% del mercat nacional, mentre que les flotes d’empresa que es concentren en el canal empresa i el rentacar, el primer està ja per sota de la meitat amb un 7,63% i el segon representa un 1%.

Relleu en la classificació per models més venuts

El turisme més venut en el mes de maig a Catalunya és el Toyota Corolla amb 338 unitats, seguit del Dacia Sandero amb 262 unitats i el Hyundai I20 amb 255 unitats.

En motocicletes, la Honda SH125I lidera amb 338 unitats i en furgonetes, el model més venut és Renault kangoo amb 57 unitats.

Els tot terrenys (SUV) guanyen quota de mercat a Catalunya

El quadre adjunt posa de manifest que els turismes perden pes en el mercat respecte al SUV. A l’any 2020 representaven un 65%, el 2021 baixen a un 62% i ara es situen en un 58,13%. D’aquesta manera, els SUV representen un 35% el 2020, un 38% el 2021 i un 42% el 2022.

Autors inofrme:

Fecavem és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades.

El Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats.