Skip links

Informe del mercat de vehicles d’ocasió (VO) a Catalunya, setembre de 2022

A grans trets, les compres d’automòbils de turisme continuen amb indicadors positius. La manca de producte nou dinamitza aquest mercat, tot i que també queda condicionat per la frenada d’operacions de vehicles nous. Des de la Patronal Fecavem, valorem positivament que l’increment del preu mitjà del vehicle moderi una mica el seu creixement. 

Així doncs, el mercat de turismes i furgonetes lleugeres usades pren cada vegada més força, especialment perquè l’oferta comercial té disponibilitat immediata. A més, la compra d’un usat fins a 10 anys garanteix l’accés a tecnologies ambientals més eficients, doncs actualment tots els turismes amb motor de gasolina tenen etiqueta verda i la gran majoria de dièsel, també. L’oferta de turismes dièsel amb etiqueta groga compleix tota amb la normativa d’emissions euro 5, una tecnologia contrastada que incorpora controls d’emissions molt avançats.

Highlights

El mes de setembre, les compres de turismes usats pugen un 4,67% a Catalunya

L’acumulat de l’any d’automòbils de turismes manté un comportament positiu de l’1,90% respecte el 2021 i un 10,81% respecte el 2020

Les operacions de compra de furgons del mes de setembre a Catalunya baixen un 1,68% respecte el 2021

En el còmput anual, les compres de furgons a Catalunya se situen en un -5,53% de caiguda

La relació de turismes usats transferits i matriculats nous manté la relació dels mesos anteriors

Les operacions de compra d’automòbils de turisme es desplacen a vehicles amb més de 4 anys

Volkswagen Golf i Mercedes Vito lideren les compres d’automòbils de turisme i furgonetes a Catalunya

El motor de combustió manté la seva hegemonia

Els segments d’automòbils de turisme petits i mitjans concentren les operacions, sense canvis significatius en el comportament de compra

El preu mitjà a Catalunya de l’oferta del vehicle d’ocasió es de 20.597€ i respecte el mateix període de l’any anterior puja un 7,7%. El creixement interanual és el més moderat en el darrer exercici

Les compres de turismes usats pugen un 4,67%

Les vendes d’automòbils de turismes d’ocasió creixen un 4,67% i mantenen la tendència d’alça, impulsats per les operacions formalitzades a la província de Barcelona, que creixen un 8,52%. En els darrers mesos, aquest indicador manté un comportament positiu continuat. En el darrer mes de setembre, a Catalunya augmenten el 4,67% esmentat, arribant als 24.910 turismes, de les quals a la província de Barcelona corresponen 16.752 unitats, a Girona 3.033, a Lleida 1.771 i a Tarragona 3.354. El mercat de Barcelona puja un 8,52%, a Girona baixa un 5,69%, a Lleida un 4,78% i Tarragona puja un 2,07%. La província de Barcelona concentra ⅔ de les operacions i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt. 

L’acumulat de l’any d’automòbils de turismes manté un comportament positiu de l’1,90% respecte el 2021

En l’acumulat de l’any 2022, corresponen 209.093 turismes usats, amb una pujada percentual del 1,90%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 139.427 unitats amb una pujada del 3,3%, a Girona 25.772 i una baixada del 0,03%, a Lleida 15.333 i una baixada del 5,09% i a Tarragona 28.561 i una pujada del 0,98%. Respecte el penúltim any 2020, aquest indicador puja un 10,81%. Hem de recordar que l’any 2020 va patir moltes oscil·lacions aquest mercat a causa de la pandèmia.

Les operacions de compra de furgons del mes de setembre a Catalunya baixen un 1,68%

A Catalunya, en el mes de setembre, el mercat baixa un 1,68% amb un total de 2.283 furgons. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del +4,32% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 65%. A Girona baixa un 12,7%, a Lleida baixa un 3,63% i a Tarragona baixa una 11,44%. El mercat pateix la falta de vehicles, tot i que la renovació del parc s’hauria d’accelerar per la nova entrada en vigor durant el 2023, de les ZBE a les poblacions de més de 50.000 habitants de l’Estat espanyol.

Les compres de furgons a Catalunya se situen en un -5,53%

En l’acumulat de l’any 2022 corresponen 20.810 furgons usats, amb una baixada percentual del 5,53%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 13.457, a Girona 2.839, a Lleida 1.589 i a Tarragona 2.474. El mercat de Barcelona baixa un 5,56%

La relació de turismes usats transferits i matriculats nous es manté

Els indicadors que relacionen les compres d’usats i nous tendeixen a l’estabilització per la manca de producte. A Catalunya s’han transferit 2,8 turismes usats per 1 de nou. A l’exercici 2.021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,5 i a l’exercici 2020 va ser de 2,2. La situació de la pandèmia per la covid i la manca de vehicles nous condiciona l’evolució de la venda d’automòbils nous i usats.

Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,6. L’any 2021 i 2020, aquesta relació va ser de 2,2 i 2,0 respectivament.  Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i és on el mercat d’usats supera clarament al nou. La província on la relació és més favorable pels vehicles usat és Lleida, amb una relació de 4,1 automòbils de turisme transferits per cada un de nou.

La compra d’automòbils de turisme es desplaça a vehicles amb més de 4 anys

El tram de turismes de més de 10 anys es situa en el 57,92% de les transferències. Dels 209.093 turismes transferits en el que portem d’any, un total de 121.106 tenen 10 o més anys. Percentualment, aquesta xifra iguala l’any 2021 i supera la del 2020, però la tendència desitjada és que es quedi per sota del 50%. Des de Fecavem alertem que la circulació de vehicles de major antiguitat provoca més emissions ambientals i rebaixa la seguretat vial. Al no incorporar-se vehicles nous, la mitjana d’antiguitat del parc puja.

El tram de turismes de menys d’un any i es situa en un 6,71% a l’any 2022. Les operacions amb vehicles de menys d’un any representen un 14.022 unitats. A l’any 2021 va ser del 7,71% i el 2020 del 11,99%. La llosa de les automatriculacions ha quedat enrere per a molts concessionaris.

El tram d’edat entre els 0 a 4 anys sumen un total del 29% (el 2021 va ser de 30,77% i ⅓ al 2020) de les operacions. Aquests indicadors posen de manifest que la manca de producte nou frena la incorporació de vehicles en el mercat d’usat i les operacions de compra es desplacen a vehicles amb més de 4 anys.

El tram d’edat entre 5 i 9 anys es situa en el 13,43% (el 2021 va ser de 11,96% i el 2020 va ser de 10,5%). El motiu és igualment que la falta de vehicles nous es supleix amb la comercialització de turismes d’aquesta franja d’antiguitat.

Volkswagen Golf i Mercedes Vito lideren les compres

Aquest darrer mes de setembre, els models de turismes més venuts són el Volkswagen Golf amb 991 unitats, Seat Ibiza amb 841 i el Seat León amb 697 unitats. La Mercedes Vito lidera la classificació de furgons amb 179 unitats.

El motor de combustió manté la seva hegemonia

En el quadre resum de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de dièsel amb un 47,78% i el de gasolina, amb un 45,57% en l’acumulat del 2022. El vehicle dièsel a l’any 2021 representava el 49,82% i el 2020 el 51,91. Per tant, encara manté una important presència en el mercat de l’usat.

El vehicle amb motor elèctric (BEV) representa un 0,8% acumulat, encara que el seu creixement s’evidencia si es comparen les dades dels exercicis 2021 i 2020, que van ser del 0,6% i el 0,31%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina tanquen l’exercici sumant el 6,65%. Aquest percentatge l’any 2021 va ser del 5,29% i el 2020 del 3,23%. Es posa de manifest que es van incorporant al mercat d’usat, en una línia ascendent. La pujada però, queda ralentitzada perquè la falta de semiconductors frena la incorporació de vehicle nou i això es trasllada al mercat de l’usat.

Els automòbils de turisme petits i mitjans concentren les operacions

Els gràfics anuals presenten canvis molt poc significatius en els darrers tres anys. Els turismes petits, mitjans petits i mitjans concentren dos terços de les operacions.

El preu mitjà de l’oferta del vehicle d’ocasió es de 20.597€

Segons dades que facilita Coches.net, aquest és el preu mitjà d’oferta a Catalunya dels vehicles d’ocasió, per sobre de la mitjana espanyola, que es concreta en 19.905€. Interessant és el quadre que il·lustra el preu mitjà del vehicle d’ocasió espanyol, que es facilita a continuació.

Lloc i data: Barcelona, 06/10/2022

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Autor: Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem

Avís: tots els quadres que figuren en aquest informe estan disponibles a:

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Aquest informe es confecciona des del Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats. Saber més: www.gremidelmotor.org

Fonts i mètode d’elaboració

Informació subministrada per MSI www.msiberia.org per a Fecavem procedent de la Direcció General de Trànsit. Elaboració Fecavem. Hem incorporat informació facilitada per Coches.net, a través del seu #barometrocoches.net. Els gràfics que figuren en aquest informe estan publicats a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o