Skip links

Informe del vehicle usat VO, febrer 2023: “Comencem amb excel·lents indicadors”

Iniciem el segon mes de l’any, el de febrer, mantenint l’increment de les operacions de transferències, tant en automòbils de turisme com en vehicles comercials lleugers. Els factors que condicionen aquesta evolució del mercat de l’usat són que els preus dels nous estan alts i la seva escassetat, doncs triguen molt en lliurar-se, encara que els intervals de temps millorin; així com els dubtes que s’han generat en el comprador en l’elecció del tipus de propulsió. Aquest conjunt de factors traslladen la compra als usats.

Comencem amb excel·lents indicadors el 2023, un any clau i que ha de marcar la recuperació del sector automobilístic, i ens situem molt per sobre de les nostres previsions inicials. Sabem que és un any complex i per això en el sector es treballa per resoldre els problemes sectorials de subministres de microxips i en prevenir problemes logístics. La relació entre transferències i matriculacions es situa en 3,2 usats per un de nou, quan els darrers mesos estaven en un 2,6.

Per franges d’edat, les operacions professionals es concentren en els trams més joves i en canvi, dos terceres parts de les operacions entre particulars són de més de deu anys. Els professionals estan sotmesos a l’exigent normativa de garantia de bens de consum. En canvi, les operacions entre particulars no ho estan.  Quan el professional intervé, revisa el vehicle a fons i es sotmet a una normativa legal -la que vetlla pels interessos dels consumidors i usuaris-; això no succeeix en les operacions entre particulars. Per això, des de la nostra entitat advertim i alertem que la intervenció professional atorga garantia i qualitat en la compra del vehicle. Finalitzem aquest anàlisi manifestant la nostra preocupació perquè les motoritzacions elèctriques no fan el salt al mercat de l’usat, clarament dominat pels motors de combustió, concretament un 90% en automòbils de turisme i un 98% en vehicles comercials lleugers. La mesura d’impuls pública al vehicle elèctric es concreta en un pla moves ofegat per una gestió dels fons poc encertada.

Saber més: a continuació trobarà el nostre anàlisi. Tots els gràfics estan disponibles a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o

Informe mensual del VO de Fecavem

Els indicadors del mercat de turismes d’ocasió presenten una espectacular millora el mes de febrer.

Els indicadors acumulats de gener i febrer acumulen unes pujades superiors al 50% respecte als dos anys immediatament anteriors.

Les operacions de vehicles comercials lleugers usats del pugen un 44,84%.

Les operacions de vehicles comercials lleugers usats del acumulen els dos primers mesos una pujada del 35,11%.

La relació de vendes finals de turismes usats destinades al mercat català i matriculats a Catalunya es situa en un 3,2 usats per un de matriculat en l’acumulat de l’any.

Detall de les transferències per canals d’origen i destí

Quines sistemes de propulsió disposen els vehicles venuts en els canals dels professionals del motor i els particulars en el que portem d’any?

Els automòbils de turisme dels segments petit i mitjà concentren quasi el 50% de les operacions minoristes

Transferències dels canals minoristes, per franges d’edat

Quin és la nostra previsió de mercat a tancament de l’exercici 2023 i cóm estem en aquests moments?

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Els indicadors del mercat de turismes d’ocasió presenten una espectacular millora el mes de febrer 

Aquest mes de febrer s’han formalitzat a Catalunya 31.205 operacions, un 52,92% més que el mes de febrer del 2021 i un 51,11% que l’any 2020. Barcelona és la província que presenta una pujada percentualment més important, concretament un 59,88%. Els segueixen Tarragona, amb una pujada del 40,81%, a Lleida un 39,19% i a Girona un 37,84%. Barcelona puja molt més que la resta de províncies perquè s’han formalitzat un important número d’operacions professionals. Els propers gràfics i comentaris es centraran especialment en les operacions destinades a particulars i empreses no dedicades professionalment a la compravenda.

Els indicadors acumulats de gener i febrer acumulen unes pujades superiors al 50% respecte als dos anys immediatament anteriors

57.854 turismes usats, amb una pujada percentual del 52,57%, de les quals a la província de Barcelona corresponen un 60,56%, concretament 40.029 unitats, a Girona 6.668 i una pujada del 37,51%, a Lleida 3.874 i una pujada del 33,49% i a Tarragona 7.283 i una pujada del 39,04%.

Com ja s’ha dit, Barcelona puja molt més que la resta de províncies perquè s’han formalitzat un important número d’operacions professionals en els darrers mesos. En l’acumulat de l’any 2023 (gener), corresponen 28.900 turismes usats, amb una pujada percentual del 65%, de les quals a la província

Les operacions de vehicles comercials lleugers usats del pugen un 44,84%

En el mes de febrer, les vendes de vehicles comercials lleugers destinats al mercat català pugen un 33,80%, amb un total de 5.233 unitats. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 38,02% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és de 2/3 parts. A Girona puja un 29,49%, a Lleida puja un 23,50% i a Tarragona puja un 27,89%. Barcelona puja una mica més que la resta de províncies perquè s’han formalitzat també operacions professionals que distorsionen la interpretació de les dades.

Les operacions de vehicles comercials lleugers usats del acumulen els dos primers mesos una pujada del 35,11%

En els dos primers mesos de l’any, les vendes de vehicles comercials lleugers destinats al mercat català pugen un 35,11%, amb un total de 9.409 unitats. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 37,80% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és de 2/3 parts. A Girona puja un 30,39%, a Lleida puja un 32,01% i a Tarragona puja un 30,59%. Barcelona puja una mica més que la resta de províncies perquè s’han formalitzat també operacions professionals que distorsionen la interpretació de les dades.

Seat Ibiza i Citroën Berlingo lideren l’any 2022 les operacions de turismes i vehicles comercials lleugers usats a Catalunya

En turismes, encapçalen el rànking d’usats el Seat Ibiza, amb 1.468 unitats, seguit del Volkswagen Golf, amb 1.080 i el Seat Arona, amb 1.065 unitats. En vehicles comercials lleugers, el mercat el lidera Citroën Berlingo amb 611 unitats, Renault Kangoo amb 380, seguit de Peugeot Partner amb 321 unitats.

La relació de vendes finals de turismes usats destinades al mercat català i matriculats a Catalunya es situa en un 3,2 usats per un de matriculat en l’acumulat de l’any

Els indicadors que relacionen les vendes finals de turismes usats destinats a Catalunya i matriculats a Catalunya pugen a favor dels usats puja a 3,2. A l’any 2022, la ratio va ser de 2,5. A l’exercici 2.021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,7.

Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 3,0. L’any 2022 i 2021, aquesta relació va ser de 2,2 i 2,3 respectivament.  Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i Lleida és la província on el mercat d’usats supera clarament al nou. En la comparativa amb la mitjana espanyola, a l’any 2023 a España és de 2,4 i a Catalunya, la ratio usat nou es situa en el 3,2.

Detall de les transferències per canals d’origen i destí

Aquest mes de febrer s’han transferit a Catalunya 31.205 unitats. D’aquestes, 3.217 unitats corresponen a empreses dedicades al lloguer i les empreses de rènting 1.025. Aquestes operacions generalment són entre professionals (majoristes).

En aquest estudi ens focalitzem en les vendes de particulars i dels professionals del motor, que són els canals pròpiament minoristes. Les operacions formalitzades per particulars es xifren en 13.639 unitats i la de professionals, que es xifren en 13.324 unitats.

Sumats, professionals del motor i particulars originen un 86% de les operacions. Són les que podem considerar pròpiament minoristes: el comprador és l’usuari final.

Quines sistemes de propulsió disposen els vehicles venuts en els canals dels professionals del motor i els particulars en el que portem d’any?

Les transferències de turismes i vehicles comercials són majoritàriament de vehicles amb motors de combustió. En turismes, 9 de cada 10 operacions són de benzina i dièsel. En vehicles comercials lleugers, el 95,74% són dièsel i els benzina un 3,46%. Certament, en els darrers anys van guanyant quota altres motoritzacions d’una manera clara, però els percentatges esmentats són prou eloqüents.

Els automòbils de turisme dels segments petit i mitjà concentren quasi el 50% de les operacions minoristes

Els turismes lower mèdium sumen quasi bé un 25%; els turismes small sumen un 24,21%, seguit del segment SUV mitjà amb un 15,90%. Aquests tres segments agrupen més d’un 60% de les operacions del canal professional.

Transferències dels canals minoristes, per franges d’edat

Les vendes formalitzades per particulars en el que portem d’any pugen 25.136 unitats i en el canal professional 24.534. Aquesta mateixa comparativa en vehicles comercials lleugers apunta a que el canal professional ha formalitzat 4.742 operacions i els particulars 3.689.

Una dada rellevant és que un 64% (18.787) de les transferències de turismes dels particulars són de més de deu anys i un 55% (2.664) de les transferències de vehicles comercials lleugers, també ho són.

El mercat professional centra la seva activitat en les franges de menys de 10 anys i els particulars en els de més de deu anys.

A diferència dels professionals que estan sotmesos a l’exigent normativa de garantia de bens de consum, els particulars no ho estan.  El professional que intervé el vehicle recondiciona el vehicle i el sotmet a un reconeixement tècnic i no succeeix el mateix en les operacions dels particulars.

Des de la nostra entitat alertem d’aquesta circumstància perquè la venda professional atorga garantia i qualitat en la compra del vehicle.

Quin és la nostra previsió de mercat a tancament de l’exercici 2023 i cóm estem en aquests moments?

Fecavem treballa amb una previsió de transferències per aquest any, comparats percentualment respecte a l’any 2.022.

  • de 1.920.000 automòbils de turisme a España i una previsió de creixement del 2%. En aquests moments, aquest indicador està en el 16%, molt per sobre de les previsions.
  • 273.000 automòbils de turisme a Catalunya, que representen un creixement del 1%. En aquests moments, aquest indicador està en el 52,57%, molt per sobre de les previsions.
  • En el que fa referència a vehicles comercials lleugers, la previsió és 47.000 unitats a Catalunya, que representen una baixada del 2%, però en aquests moments, aquest indicador es situa en el 35,11%

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Autor: Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Fonts i mètode d’elaboració

MSI facilita les adquisicions destinades a particulars i empreses censades a Catalunya (Demanda de VO). Les dades subministrades no informen ni de importacions ni exportacions. L’objectiu de Fecavem és centrar-se en informar del que compren catalans i catalanes. Contràriament, les dades que subministren Faconauto i Ganvam informen de la transferència inicial (OFERTA inicial) i inclouen els canals d’importació-exportació. Els gràfics elaborats per Fecavem que figuren en aquest informe estan publicats a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o.