Skip links

Informe del vehicle usat (VO) del mes de març: “També s’incrementen com les matriculacions”

A Catalunya, iniciem el primer trimestre de l’any amb un important increment del número de transferències, tant en automòbils de turisme com en vehicles comercials lleugers. Aquest increment prové principalment dels canals pròpiament de flotes, que són el canal llogater i renting. El primer és el que presenta l’increment més destacat. Cap al final d’aquest informe fem menció a la nota emesa per Coches.net el mes passat, que informava de la caiguda dels preus dels cotxes d’ocasió per la recuperació de l’oferta. Si posem en relació ambdues informacions, l’increment de les operacions de flotes i l’evolució dels preus d’oferta a la baixa, ens trobem en un increment de l’oferta i una major disponibilitat de producte, així com una moderació a la baixa de la mitjana del preu del vehicle d’ocasió.

Comencem amb excel·lents indicadors el primer trimestre de l’any 2023, un any clau i que ha de marcar la recuperació del sector automobilístic, i ens situem molt per sobre de les nostres previsions per l’any 2023. La relació entre transferències i matriculacions es situa en 3,1 usats per un de nou, quan en l’any anterior es situava en 2,7 usats per un de nou. Ens trobem ara que creixen a l’hora les matriculacions i les transferències, però com aquestes últimes creixen més, la ratio canvia en benefici del vehicle d’ocasió.

Per franges d’edat, l’increment de les operacions professionals es dona en els trams d’un any d’antiguitat (buyback-lloguer) i a partir dels quatre anys. En canvi, durant aquest trimestre les operacions de vehicles (automatriculacions) amb menys d’un any d’antiguitat baixen un 16%.

El canal particular concentra les seves operacions en turismes de 10 o més anys d’antiguitat (63%) i en els vehicles comercials lleugers (55%). Les motoritzacions elèctriques no fan el salt al mercat de l’usat, clarament dominat pels motors de combustió, concretament un 90% en automòbils de turisme i un 98% en vehicles comercials lleugers. Aquest factor és clau per entendre la reivindicació de Ganvam d’estendre les ajudes al seminou de fins a 36 mesos, per a donar una major presència a les motoritzacions elèctriques en el mercat d’usat. Conseqüentment, Fecavem es suma a la proposta de Ganvam.

Finalment, hem de fer-nos ressò que els professionals del motor estan sotmesos a l’exigent normativa de garantia de bens de consum. En canvi, les operacions entre particulars no ho estan.  Quan el professional intervé, revisa el vehicle a fons i es sotmet a una normativa legal -la que vetlla pels interessos dels consumidors i usuaris-; això no succeeix en les operacions entre particulars. Per això, des de la nostra entitat advertim i alertem que la intervenció professional atorga garantia i qualitat en la compra del vehicle.

Saber més: a continuació trobarà el nostre anàlisi. Tots els gràfics estan disponibles a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o

Informe mensual del VO de Fecavem

Els indicadors del mercat de turismes d’ocasió del mes de març marquen un increment del 42,91% en el seu conjunt.

Els indicadors del primer trimestre acumulen unes pujades superiors al 35% respecte als dos anys immediatament anteriors.

Les operacions de vehicles comercials lleugers usats del pugen un 44,84%.

Les operacions de vehicles comercials lleugers usats del acumulen el primer trimestre una pujada del 35,11%.

La relació de vendes finals de turismes usats destinades al mercat català i matriculats a Catalunya es situa en un 3,1 usats per un de matriculat en el primer trimestre.

Detall de les transferències per canals d’origen i destí

Quines sistemes de propulsió disposen els vehicles venuts en els canals dels professionals del motor i els particulars en el que portem d’any?

Els automòbils de turisme dels segments petit i mitjà concentren quasi el 50% de les operacions minoristes

Transferències dels canals minoristes, per franges d’edat

Quin és la nostra previsió de mercat a tancament de l’exercici 2023 i cóm estem en aquests moments?

La mitjana del preu de venda evoluciona a la baixa

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Els indicadors del mercat de turismes d’ocasió del mes de març marquen un increment del 42,91% en el seu conjunt

Aquest mes de març s’han formalitzat a Catalunya 35.535 operacions, un 42,91% més que el mes de març del 2021 i un 33,78% que l’any 2020. Barcelona és la província que presenta una pujada percentualment més important, concretament un 59,88%. Els segueixen Tarragona, amb una pujada del 41,85%, a Girona un 35,57% i Lleida un 35,54%.

Barcelona puja molt més que la resta de províncies perquè s’han formalitzat un important número d’operacions professionals. Els propers gràfics i comentaris es centraran especialment en les operacions destinades a particulars i empreses no dedicades professionalment a la compravenda.

Els indicadors del primer trimestre acumulen unes pujades superiors al 35% respecte als dos anys immediatament anteriors

A Catalunya s’han transferit 88.492 turismes usats, amb una pujada percentual del 41,23%, de les quals a la província de Barcelona corresponen un 45,71%, concretament 59.980 unitats, a Girona 10.644 i una pujada del 32,62%, a Lleida 6.130 i una pujada del 28,43% i a Tarragona 11.738 i una pujada del 34,95%.

Com ja s’ha dit, Barcelona puja molt més que la resta de províncies perquè s’han formalitzat un important número d’operacions professionals en els darrers mesos.

Les operacions de vehicles comercials lleugers usats del pugen un 44,84%

En el mes de març, les vendes de vehicles comercials lleugers destinats al mercat català pugen un 31,78%, amb un total de 6.287 unitats. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 34,09% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és de 2/3 parts. A Girona puja un 33,15%, a Lleida puja un 20,39% i a Tarragona puja un 28,18%. 

Les operacions de vehicles comercials lleugers usats del acumulen el primer trimestre una pujada del 35,11%

En el primer trimestre de l’any, les vendes de vehicles comercials lleugers destinats al mercat català pugen un 29,08%, amb un total de 15.148 unitats. 

Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 31,15% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és de 2/3 parts. A Girona puja un 28,12%, a Lleida puja un 22,44% i a Tarragona puja un 25,75%. 

Seat Ibiza i Citroën Berlingo lideren  el mes de març les operacions de turismes i vehicles comercials lleugers usats a Catalunya.

En turismes, encapçalen el rànking d’usats el Volkswagen Golf, amb 1.263 unitats, seguit del Seat Ibiza, amb 1.204 i el Seat Leon, amb 1.196 unitats. En vehicles comercials lleugers, el mercat el lidera Citroën Berlingo amb 655 unitats, Renault Kangoo amb 438, seguit de Peugeot Partner amb 326 unitats.

La relació de vendes finals de turismes usats destinades al mercat català i matriculats a Catalunya es situa en un 3,1 usats per un de matriculat en el primer trimestre

Els indicadors que relacionen les vendes finals de turismes usats destinats a Catalunya i matriculats a Catalunya pugen a favor dels usats puja a 3,1. A l’any 2022, la ratio va ser de 2,7. A l’exercici 2.021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,5.

Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,8. L’any 2022 i 2021, aquesta relació va ser de 2,4 i 2,2 respectivament.  Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i Lleida és la província on el mercat d’usats supera clarament al nou.

Detall de les transferències per canals d’origen i destí

Aquest mes de març s’han transferit a Catalunya 35.355 unitats.

Operacions de canals majoristes

D’aquestes, 1.396 operacions corresponen originades per empreses del canal llogater. Al mes de març de l’any 2022, es van formalitzar 192. Les empreses de rènting van formalitzar 1.244. Aquestes operacions generalment són entre professionals (majoristes). En el mes de febrer de l’any 2022 es van tancar 466 operacions.

Operacions de canals minoristes

Les operacions originades per particulars es xifren en 16.081 unitats. Al mes de març de 2.022 es fan tancar 11.835 operacions. Les operacions originades per professionals es xifren en 16.634 unitats. Al mes de març de 2.022 es fan tancar 12.247 operacions. Les operacions de canal minorista pròpiament les originen els particulars i el canal professional (concessionaris oficials i multimarca), que originen un 92% de les operacions.

Quines sistemes de propulsió disposen els vehicles venuts en els canals dels professionals del motor i els particulars en el que portem d’any?

Les transferències de turismes i vehicles comercials són majoritàriament de vehicles amb motors de combustió. En turismes, 9 de cada 10 operacions són de benzina i dièsel. En vehicles comercials lleugers, el 95,68% són dièsel i els benzina un 3,48%. Certament, en els darrers anys van guanyant quota altres motoritzacions d’una manera clara, però els percentatges esmentats són prou eloqüents.

Els automòbils de turisme dels segments petit i mitjà concentren quasi el 50% de les operacions minoristes

Els turismes lower mèdium sumen quasi bé un 25%; els turismes small sumen un 24,11%, seguit del segment SUV mitjà amb un 16%. Aquests tres segments agrupen més d’un 60% de les operacions del canal professional.

Transferències dels canals minoristes, per franges d’edat

Les vendes formalitzades per particulars en el que portem d’any pugen 39.380 unitats i en el canal professional 39.709. Aquesta mateixa comparativa en vehicles comercials lleugers apunta a que el canal professional ha formalitzat 7.881 operacions i els particulars 5.924.

Una dada rellevant és que un 64% (29.651) de les transferències de turismes dels particulars són de més de deu anys i un 55% (4.285) de les transferències de vehicles comercials lleugers, també ho són.

El mercat professional centra la seva activitat en les franges de menys de 10 anys i els particulars en els de més de deu anys.

A diferència dels professionals que estan sotmesos a l’exigent normativa de garantia de bens de consum, els particulars no ho estan.  El professional que intervé el vehicle recondiciona el vehicle i el sotmet a un reconeixement tècnic i no succeeix el mateix en les operacions dels particulars.

Des de la nostra entitat alertem d’aquesta circumstància perquè la venda professional atorga garantia i qualitat en la compra del vehicle.

Quin és la nostra previsió de mercat a tancament de l’exercici 2023 i cóm estem en aquests moments?

Fecavem treballa amb una previsió de transferències per aquest any, comparats percentualment respecte a l’any 2.022.

  • 273.000 automòbils de turisme a Catalunya, que representen un creixement del 1%. En aquests moments, aquest indicador està en el 41,23%, molt per sobre de les previsions.
  • En el que fa referència a vehicles comercials lleugers, la previsió és 47.000 unitats a Catalunya, que representen una baixada del 2%, però en aquests moments, aquest indicador es situa en el 29,08%

La mitjana del preu de venda evoluciona a la baixa

Coches.net ha informat de la caiguda dels preus dels cotxes d’ocasió per la recuperació de l’oferta, que és conseqüència de l’estabilització en el lliurament de vehicles nous i especialment al segment d’empresa, que són els que milloren directament l’estoc del VO.

En el gràfic superior es mostra que la mitjana de preu de febrer de 2023 baixa respecte al 2022 i capgira la tendència que es mantenia almenys des del 2021. Coches.net estima que el preu mitjà a España és de 19.305€.

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Autor: Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem. Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Fonts i mètode d’elaboració

MSI facilita les adquisicions destinades a particulars i empreses censades a Catalunya (Demanda de VO). Les dades subministrades no informen ni de importacions ni exportacions. L’objectiu de Fecavem és centrar-se en informar del que compren catalans i catalanes. Contràriament, les dades que subministren Faconauto i Ganvam informen de la transferència inicial (OFERTA inicial) i inclouen els canals d’importació-exportació. Els gràfics elaborats per Fecavem que figuren en aquest informe estan publicats a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o.