Skip links

Informe VO d’octubre: bona previsió pel proper Saló Ocasió a Fira Barcelona

Valoració del mercat

En aquests moments, la manca de semiconductors que afecta a la producció i matriculació de turismes afecta als professionals del motor, als quals els resulta difícil trobar turismes usats i consegüentment, l’oferta es contrau i envelleix. I en canvi, ens trobem que els catalans i catalanes mantenen un fort interès per un turisme usat.

Això és precisament el que dona valor al proper Saló Ocasió en el que col·labora Fecavem, on els visitants trobaran una gran oferta de turismes i poder gaudir de la seva compra immediatament.

Els catalans i catalanes compren turismes d’ocasió, una mica més que l’any anterior, concretament en un 1,18%. La relació vehicle usat i nou ha passat del 2,2 a l’any 2020 a 2,8 usats per un de nou, una dada que posa de relleu l’interès creixent del mercat usat.

Com l’oferta provinent de les flotes i les automatriculacions dels professionals és escassa, la mitjana envelleix i les operacions que es porten a terme puja i 58 de cada 100 operacions d’usats són de turismes de més de 10 anys. És un indicador que no deixa de sorprendre, més tenint en compte que s’apropa la implantació de les zones de baixes emissions a les principals ciutats del país.

L’escassetat de producte fa pujar els preus i en aquest darrer mes el preu de l’usat ha pujat un 7,7% i el de l’elèctric usat un 37%, essent un dels motius principals, l’escassetat d’elèctrics, que representen un 0,85% del total d’operacions.

El mercat de l’usat atrau l’interès dels potencials compradors i la recent enquesta de Coches.net posa de manifest que un 75% dels usuaris del portal catalans, s’interessen per l’usat.

Aspectes més destacats de l’informe

Les vendes de turismes usats destinades a Catalunya freguen el 10% el darrer mes

L’acumulat de vendes finals a clients residents a Catalunya en el que portem d’any d’automòbils de turismes, manté un comportament lleugerament positiu respecte el 2021

Les operacions destinades a clients de Catalunya de furgons del mes d’octubre, pugen lleugerament.

En el darrer mes, les operacions de vendes finals de furgons a Catalunya se situen en un -5,63%

La relació de vendes finals de turismes usats destinades al mercat català i matriculats a Catalunya manté la relació 2,8 usats per un de matriculat.

A Catalunya, la compra d’automòbils de turisme es desplaça a vehicles amb més de 4 anys

Volkswagen Golf i Mercedes Vito, els models més comprats a Catalunya

El motor de combustió manté la seva hegemonia. Els elèctrics purs representen un 0,85% de les operacions.

Els automòbils de turisme dels segments petits i mitjans concentren les operacions

Al mes de setembre, el preu mitjà de l’oferta del vehicle d’ocasió a Catalunya es de 20.597€, un 7,7% més que fa un any.

El preu mitjà d’oferta del vehicle d’ocasió elèctric es situa en 41.155€ a Catalunya i puja un 37%

El 25% de catalans i catalanes es plantejaria compra un VO elèctric

El 75% dels usuaris catalans del portal Coches.net optarà per la compra d’un vehicle d’ocasió

Les vendes de turismes usats destinades a Catalunya freguen el 10% el darrer mes

Les vendes de turismes a clients residents a Catalunya d’automòbils de turismes d’ocasió creixen un 9,70% i mantenen la tendència d’alça, impulsats per les operacions formalitzades a la província de Barcelona, que creixen un 16,06%. En els darrers mesos, aquest indicador manté un comportament positiu continuat. 

En el darrer mes d’octubre, a Catalunya augmenten el 9,70% esmentat, arribant als 25.424 turismes, de les quals a la província de Barcelona corresponen 17.723 unitats, a Girona 3.070, a Lleida 1.807 i a Tarragona 3.324. El mercat de Barcelona puja un 16,06%, a Girona baixa un 2,48%, a Lleida es queda en un 0% i Tarragona Baixa un 1,66%. La província de Barcelona concentra ⅔ de les operacions i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt. 

L’acumulat de vendes finals en clients residents a Catalunya manté un comportament lleugerament positiu

En l’acumulat de l’any 2022, corresponen 231.073 turismes usats, amb una pujada percentual del 1,18%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 153.288 unitats amb una pujada del 2,32%, a Girona 28.809 i una baixada del 0,41%, a Lleida 17.079 i una baixada del 4,92% i a Tarragona 31.897 i una pujada del 0,74%. Respecte el penúltim any 2020, aquest indicador puja un 5,99%. Hem de recordar que l’any 2020 va patir moltes oscil·lacions aquest mercat a causa de la pandèmia.

Les operacions destinades a clients de Catalunya de furgons del mes d’octubre pugen

En el mes d’octubre, les vendes destinades al mercat català puja un 2,65% amb un total de 2.365 furgons. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del +6,01% aquest passat mes i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 65%. A Girona baixa un 7,06%, a Lleida puja un 19,17% i a Tarragona baixa una 11,21%. El mercat pateix la falta de vehicles, tot i que la renovació del parc s’hauria d’accelerar per la nova entrada en vigor durant el 2023, de les ZBE a les poblacions de més de 50.000 habitants de l’Estat espanyol.

Les operacions de vendes finals de furgons a Catalunya se situen en un -5,63%

En l’acumulat de l’any 2022 corresponen 22.963 furgons usats, amb una baixada percentual del 5,63%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 14.798, a Girona 3.143, a Lleida 1.968 i a Tarragona 3.054. El mercat de Barcelona baixa un -5,64%.

Les vendes finals de turismes usats i matriculats manté la relació 2,8 usats per un de matriculat

Els indicadors que relacionen les vendes finals de turismes usats destinats a Catalunya i matriculats tendeixen a l’estabilització. A Catalunya s’han transferit turismes a clients finals 2,8 turismes usats per 1 de nou. A l’exercici 2.021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,5 i a l’exercici 2020 va ser de 2,2. La situació de la pandèmia per la covid i la manca de vehicles nous condiciona l’evolució de les vendes a clients finals d’automòbils nous i usats.

Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,5. L’any 2021 i 2020, aquesta relació va ser de 2,2 i 2,0 respectivament.  Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i és on el mercat d’usats supera clarament al nou. La província on la relació és més favorable pels vehicles usat és Lleida, amb una relació de 4,1 automòbils de turisme transferits per cada un de nou.

La compra d’automòbils de turisme es desplaça a vehicles amb més de 4 anys

El tram de turismes de més de 10 anys es situa en el 58,23% de les transferències. Dels 231.073 turismes transferits en el que portem d’any, un total de 134.565 tenen 10 o més anys. Percentualment, aquesta xifra iguala l’any 2021 i supera la del 2020, però la tendència desitjada és que es quedi per sota del 50%. Des de Fecavem alertem que la circulació de vehicles de major antiguitat provoca més emissions ambientals i rebaixa la seguretat vial. Al no incorporar-se vehicles nous, la mitjana d’antiguitat del parc puja.

El tram de turismes de menys d’un any i es situa en un 6,70% a l’any 2022. Les operacions amb vehicles de menys d’un any representen 15.492 unitats. A l’any 2021 va ser del 7,67% i el 2020 del 11,41%. La llosa de les automatriculacions ha quedat enrere per a molts concessionaris.

El tram d’edat entre els 0 a 4 anys sumen un total del 28,27% (el 2021 va ser de 30,33% i 32,74% al 2020) de les operacions. Aquests indicadors posen de manifest que la manca de producte nou frena la incorporació de vehicles en el mercat d’usat i les operacions de compra es desplacen a vehicles amb més de 4 anys.

El tram d’edat entre 5 i 9 anys es situa en el 13,49% (el 2021 va ser de 12,02% i el 2020 va ser de 10,66%). El motiu és igualment que la falta de vehicles nous es supleix amb la comercialització de turismes d’aquesta franja d’antiguitat.

Volkswagen Golf i Mercedes Vito, els models més comprats

Aquest darrer mes d’octubre, els models de turismes destinats a particulars i empreses a Catalunya, són el Volkswagen Golf amb 953 unitats, Seat Ibiza amb 40 i el Seat León amb 719 unitats. La Fiat Duacto lidera la classificació de furgons amb 183 unitats.

Els elèctrics purs representen un 0,85% de les operacions

En el quadre resum de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de dièsel amb un 47,70% i el de gasolina, amb un 45,66% en l’acumulat del 2022. El vehicle dièsel a l’any 2021 representava el 49,81% i el 2020 el 51,91. Per tant, encara manté una important presència en el mercat de l’usat.

El vehicle amb motor elèctric (BEV) representa un 0,85% acumulat, encara que el seu creixement s’evidencia si es comparen les dades dels exercicis 2021 i 2020, que van ser del 0,6% i el 0,31%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina tanquen l’exercici sumant el 6,6%. Aquest percentatge l’any 2021 va ser del 5,3% i el 2020 del 3,2%. Es posa de manifest que es van incorporant al mercat d’usat, en una línia ascendent. La pujada però, queda ralentitzada perquè la falta de semiconductors frena la incorporació de vehicle nou i això es trasllada al mercat de l’usat.

Els turismes dels segments petits i mitjans concentren les operacions

Els gràfics anuals presenten canvis molt poc significatius en els darrers tres anys. Els turismes petits, mitjans petits i mitjans concentren dos terços de les operacions.

Al mes de setembre, el preu mitjà de l’oferta del VO és de 20.597€, un 7,7% més que fa un any

Segons dades que facilita Coches.net, aquest és el preu mitjà d’oferta a Catalunya dels vehicles d’ocasió, per sobre de la mitjana espanyola, que es concreta en 19.905€. Interessant és el quadre que il·lustra el preu mitjà del vehicle d’ocasió espanyol, que es facilita a continuació.

El detall per província figura en el quadre següent:

I la comparativa en el mercat nacional per mesos, es detalla en el quadre següent:

El preu mitjà d’oferta del VO elèctric se situa en 41.155€ i puja un 37%

Per mesos, l’evolució del preu mig es representa en el gràfic següent i posa de manifest la volatilitat del càlcul. Aquest darrer mes puja un 37% però en el mes de juliol aquest indicador va ser negatiu. Atribuïm aquesta oscil·lació al baix número d’operacions de vehicles elèctrics, que xifrem en un 0,85% del mercat total.

El 25% de catalans i catalanes es plantejaria compra un VO elèctric

L’estudi de tendències de compra de Coches.net xifra en un 25%, el número de catalans i catalanes que es plantejaria comprar un VO elèctric, en contraposició a l’escàs número d’operacions que es concreten, que és d’un 0,85%.

El 75% dels usuaris catalans del portal Coches.net optarà pel VO

La primera opció que contemplen els usuaris catalans del portal opten per la compra d’un vehicle d’ocasió i més concretament, un 37% volen comprar un vehicle d’ocasió, un 38% un vehicle seminou i quilòmetre zero.

Saber més dels autors de l’informe. Contacte

Autor: Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem

Avís: tots els quadres que figuren en aquest informe estan disponibles a:

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Aquest informe es confecciona des del Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats. Saber més: www.gremidelmotor.org

Fonts i mètode d’elaboració

Informació subministrada per MSI www.msiberia.org per a Fecavem procedent de la Direcció General de Trànsit. Elaboració de dades per Fecavem.

MSI facilita les adquisicions destinades a particulars i empreses censades a Catalunya (Demanda de VO).

Les dades subministrades no informen ni de importacions ni exportacions.

L’objectiu de Fecavem és centrar-se en informar del que compren catalans i catalanes.

Contràriament, les dades que subministren Faconauto i Ganvam informen de la transferència inicial (OFERTA inicial) i inclouen els canals d’importació-exportació.

Hem incorporat informació i gràfics facilitats per Coches.net, a través del seu #barometrocoches.net.

Els gràfics elaborats per Fecavem que figuren en aquest informe estan publicats a https://infogram.com/fecavem-informe-mensual-vo-1h7z2l8m8q9dx6o.

Lloc i data: Barcelona, 14/11/2022