Skip links

Quins vehicles no hauran de pagar l’impost sobre les emissions?

La Llei d’acompanyament dels pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya, esmena el tractament dels vehicles en situació de baixa en el registre de vehicles de la DGT, en considerar que aquests no són aptes per a circular. Aquest canvi té efectes retroactius a l’exercici 2021, que els contribuents han de pagar durant l’any 2022.

Això és especialment transcendent per als vehicles en situació de baixa temporal. Hi ha quatre supòsits reglamentaris de baixa:

  • Voluntària
  • Sostracció
  • Baixa temporal per possessió de venda per part d’un professional del motor
  • Els vehicles que són de titularitat d’un llogater amb el contracte de lloguer exhaurit.

És una rectificació de sentit comú perquè no té sentit que els vehicles que no són aptes per circular, hagin de pagar.

No obstant, des de la Patronal Fecavem considera que queda a mig camí del que demanàvem perquè considerem que la flota de vehicles per vendre tampoc han de liquidar l’Impost. Si la flota està censada a Catalunya paga, i si ho està en qualsevol altre indret de l’Estat espanyol, no. En un moment com l’actual, marcat per tantes incerteses i dificultats, volem fer palesa la nostra queixa per aquest tractament inadequat.

A més, fins a mitjans de desembre, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha rebut 23.000 reclamacions per errors a les notificacions de reclamació de pagament de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni de turismes, furgonetes i motocicletes.

Acabem posant de manifest que la recaptació prevista per aquest impost per a l’any 2022 és de 160 milions d’euros, mentre que l’any 2021, la recaptació estimada va ser de 66 milions d’euros. L’augment estimat és del doble i l’haurà de suportar el ciutadà/na.