Skip links

Matriculacions, juliol 2023: “Superen les nostres previsions inicials”

Es manté la pujada generalitzada en la venda de vehicles de motor i que de moment supera les nostres previsions inicials en tot el mercat d’automoció català en el que portem d’any .

Els factors claus de la pujada són la millora de la producció i la demanda. En la part de producció, s’han resolt els colls d’ampolla, el subministrament de peces i components es normalitza i el transport de vehicles recupera el funcionament habitual. La demanda de vehicles es comporta millor per la moderació de la inflació, la millora de l’ocupació i la previsió d’una bona temporada turística estival.

Durant el que queda d’any hem de vetllar per la repercussió que tindrà la  pujada dels tipus d’interès en el finançament. Estarem atents a l’interès que desperten les ajudes MOVES, que tot fa preveure que serà positiu. L’objectiu del sector, desprès d’aquesta millora del mercat durant el que portem d’any és que es mantingui i s’apropi a les xifres de matriculacions pre-pandèmia.

Referent a les vendes de turismes nous a Catalunya, tanquem Juliol mantenint un increment del 12,7%. I l’acumulat anual també es concreta en un 18,3%. Estem lluny dels nivells pre-pandèmia, però aquests indicadors els valorem d’una manera positiva.

Aquest mes, a Barcelona s’ha incrementat el volum de matriculacions en un 15,5%. Els canals empresa i lloguer presenten també pujades importants.

El canal particular català puja per sobre de l’espanyol i aquest mes ha representat un 19,1% de les operacions a nivell estatal. Les flotes d’empresa i lloguer catalanes tenen un pes molt menor respecte al conjunt estatal. Hem constatat que s’ha frenat la pèrdua de pes de Catalunya respecte el conjunt estatal, derivada de l’alta fiscalitat catalana.

El sector de la motocicleta continua en línia ascendent amb una pujada mensual del 19,1% i en còmput anual, es situa per en un 11,1%. El sector de la moto es situa per sobre dels indicadors pre-pandèmia. La matriculació de ciclomotors continua baixant i només es recupera quan les empreses que ofereixen serveis de sharing matriculen.

El vehicle comercial i industrial també millora de forma generalitzada en la matriculació de derivats i pesats. Els busos cauen perquè durant el mes de juliol de 2022, hi va haver un alta matriculació.

Estem per sobre de les previsions anuals que vam fer per a Catalunya i les valoracions que han fet les associacions més representatives a nivell nacional del sector d’automoció, també fan referència a aquests bons indicadors en el conjunt de l’estat espanyol.

El nostre anàlisi

Es manté la pujada un mes més en tot el mercat d’automoció català

En el mes de Juliol es manté un mes més el signe positiu generalitzat en les matriculacions de vehicles de motor a Catalunya amb una pujada global del 12,4%. El mercat dels turismes puja un 12,7%, el mercat de les dues rodes i quads puja un 15,2%; el dels vehicles comercials lleugers baixen un 2,1%; els vehicles industrials pugen un important 44,5%% i els busos baixen un 71,4%.

Es manté la pujada generalitzada en tot el mercat d’automoció català, en el que portem d’acumulat de l’any

En l’acumulat del 2023 es manté una tònica positiva en les matriculacions de vehicles de motor a Catalunya amb una pujada generalitzada.

El mercat dels turismes puja de manera important amb un 18,3%, el mercat de les dues rodes i quads puja un 5,4%; el dels vehicles comercials lleugers un 12,2% i els vehicles industrials pugen un 41,9%.

En la comparativa de matriculacions d’automòbils de turisme de Catalunya amb la mitjana estatal i per províncies, Catalunya es situa per sobre de la mitjana nacional

En el mes de Juliol, les matriculacions d’automòbils de turisme i tot terrenys a Catalunya es xifren en 10.113 unitats, un 12,7% més que en el mateix període de l’any anterior.  Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del 15,5%. Girona es situa en un -0,3%, Lleida el percentatge interanual és del 17,4% i Tarragona es situa en un 3,9%. El pes de la província de Barcelona en el mercat català es concreta en el 75,9%.

Aquest mes, el pes de Catalunya en el total espanyol es un 12,5%, per sobre del pes de l’any 2022, que va ser del 12,2%.

En l’acumulat anual, Barcelona reflecteix respecte a l’any anterior un +19,2%. Girona puja un 13,4%, Lleida un 18,2% i Tarragona un 16,3%.  Catalunya puja en total un 18,3%, però la mitjana espanyola es xifra en una pujada del 21,8%. En l’acumulat, el pes de Catalunya en el total espanyol és un 11,9%, per sota del pes de l’any 2022, que va ser del 12,3%.

Per canals, tots els indicadors de matriculacions a Catalunya queden per sota de la mitjana espanyola en còmput mensual

Analitzem a continuació aquest quadre per canals amb dades de Catalunya i España, referit el mes de Juliol.

El canal particular català puja un 12,2% i l’espanyol un 12,1%. Tot i reflectir comportaments similars, el mercat català està per sobre de l’espanyol. El canal particular català representa un 19,1% de l’estatal.

El canal empresa català puja un 11,3%. En canvi, a nivell nacional puja un 13,2%. Catalunya representa un 8,6% de la mitjana en aquest canal.

El canal de lloguer-rentacar puja un 37,4% a Catalunya contra la pujada del 13% de mitjana estatal. Catalunya té un pes del 3,5% respecte el conjunt estatal.

Per canals, el canal particular català supera l’estatal i els canals empresa i lloguer queden per sota

Analitzem a continuació aquest quadre per canals amb dades de Catalunya i España, en el que portem d’any.

El canal particular català puja un 15,8% i l’espanyol un 14,7%. El canal particular català representa un 19,2% de l’estatal.

El canal empresa català puja un 18,8%. En canvi, a nivell nacional puja un 16,6%. Catalunya representa un 8,8% de la mitjana en aquest canal.

El canal de lloguer-rentacar puja un 68,22% a Catalunya contra el 59% de mitjana estatal. Catalunya té un pes molt petit, concretament 2,8 de cada 100 unitats es matriculen a Catalunya. El canal rentacar matricula molt poc a Catalunya.

El pes del rènting i el mercat català

El rènting o lloguer a llarg termini és una formula de finançament molt estesa i té una presència molt significativa en les matriculacions de moltes classes de vehicles en el conjunt de l’Estat.  El renting manté un creixement continuat com a fórmula de finançament: de fet al conjunt d’España s’ha matriculat un 44% més que en el mateix període de l’any 2022, però té un reflex residual en les matriculacions a Catalunya.

Segons dades publicades per Asociación Española de renting, el pes de les operacions de rènting sobre el conjunt estatal és del 27%. La majoria d’operadors de flota del sector concentren les matriculacions a Madrid, encara que els vehicles es lliuren on s’acorda amb el llogater.

Les operacions de rènting no figuren en les dades de matriculacions de Catalunya que facilitem en aquest informe, però certament són operacions comercials que també es formalitzen en els concessionaris del nostre territori.

Les matriculacions de vehicles a Catalunya evolucionen millor del que havíem previst inicialment

A començaments d’any vam publicar els nostres pronòstics de cara a l’exercici 2.023 i vam pronosticar 112.184 matriculacions de turisme, un +10% interanual. Al mes de Juliol ens situem per sobre de la previsió, en un 18,3%.

En el sector de les dues rodes vam preveure 46.577 unitats i una pujada del 3% interanual i anem per sobre, perquè les matriculacions es situen lleugerament en un 5,6%. Aquest indicador ve molt condicionat per la matriculacions de ciclomotors per ús com a vehicles compartits. Aquest mes no s’han formalitzat i això es reflecteix en l’indicador.

Els vehicles comercials lleugers vam preveure 14.454 unitats i una pujada del 7% interanual i anem per sobre, perquè les matriculacions han pujat un 12,4%.

Els vehicles comercials pesats vam preveure 3.847 unitats i una pujada del 4% interanual i anem per sobre, perquè les matriculacions han pujat un 42,1%.

Aquest darrer mes, el mercat de la motocicleta puja un 15,7%

Aquest mes de Juliol a Catalunya, la variació interanual és del 19,1%. Barcelona presenta una pujada del 21,1% i 3.501 unitats. Girona puja un 20% i 625 unitats. Lleida puja un 25,6% i 147 unitats. I Tarragona matricula 401 unitats i té una variació interanual del 1,8%.

Aquest darrer tancament semestral, el mercat de la motocicleta tanca en positiu, amb una pujada del 11,1%

La variació interanual a Catalunya és del 11,1%. Barcelona presenta una pujada del  11,8% i 22.195 unitats. Girona puja un 14,8% i 3.362 unitats. Lleida puja un 7,8% i 802 unitats. I Tarragona matricula2.352  unitats i té una variació interanual del 2%.

En l’acumulat de l’any 2023, els turismes amb motor alternatius i electrificats tornen a quedar per sota del 50% de les matriculacions

En el quadre resum per motoritzacions de mercat d’automòbils de turisme acumulat a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de gasolina, amb un 42,29%. El dièsel es situa en 8,11%. Sumats, els motors de combustió purs queden en un 50,40% de les matriculacions.

Els vehicles híbrids amb gasolina representen un 17,25%. Els elèctrics purs (BEV) sumen un 6,51%. En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina representen un 49,60%.

Significatiu canvi de tendència en les motoritzacions dels turismes al llarg dels darrers 12 anys

Com es pot comprovar en el gràfic anterior, les motoritzacions alternatives evolucionen a un ritme creixent. A l’any 2012 dominaven dièsel i gasolina i actualment hi ha un ampli ventall d’opcions de compra i una tendència manifesta de canvi de sistemes de propulsió.

Motoritzacions: cadascú segueix un comportament diferenciat.

El combustible per excel·lència en la motocicleta és la gasolina, amb un 95,9%. El motor elèctric perd força en els ciclomotors perquè qui els matricula són empreses de carsharing. La presència del motor dièsel en els comercials lleugers va minvant poc a poc i s’obre a noves motoritzacions alternatives. El vehicle industrial pesat manté la seva aposta exclusiva pel dièsel. El sector del bus presenta una àmplia gamma de motoritzacions, liderada pel motor de gasolina amb un 50,60%.

La llista de matriculacions la lideren Dacia Sandero en turismes nous,  Sym Symphony 125 en la matriculació de motocicletes i Fiat Ducato en els vehicles comercials lleugers.

El turisme més venut en el mes de Juliol a Catalunya és Dacia Sandero amb 386 unitats, seguit del Toyota Corolla amb 288 unitats i Cupra Formentor amb 288 unitats

En motocicletes, Sym Symphony 125 es situa per davant en la classificació amb 351 unitats i en furgonetes, el model més venut és Fiat Ducato amb 130 unitats.

Autors de la nota informativa

Fecavem és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos Juliolals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. El Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats.