Skip links

El mercat de l’automòbil de turisme usat creix

El nostre darrer informe sobre el mercat d’ocasió català facilita indicadors clau, que posen de relleu una evolució favorable de les operacions de compra i venda d’automòbils de turisme i vehicles comercials lleugers. Aquests increments ens apropen a les xifres pre-covid i superen la previsió que vam fer a primers d’any. Conseqüentment, hem d’estar satisfets per això.

Qui ven?

Centrant-nos en els automòbils de turisme, l’estudi caracteritza en quatre perfils de venedors per origen/procedència i resulta que 94 de cada 100 persones compren a particulars I a comerciants professionals del motor, a parts iguals. Els restants 6 procedeixen de rènting i de lloguer, però és cert que presenten increments destacables i estan guanyant quota de mercat.

70 de cada 100 vehicles venuts per particulars tenen més de 10 anys

Si ens fixem en els dos canals principals -que com hem dit suposen el 94% de les operacions-, detectem que 70 de cada 100 vehicles venuts per particulars, tenen més de 10 o més anys. Es tracta d’automòbils de turisme en el que hem de destacar que no estan revisats per un professional.

I això té unes conseqüències pràctiques que advertim en el següent paràgraf, destacant també la dada rellevant que -amb el quadre que trobareu cap al final- el 58% són dièsel.

La primera és que la responsabilitat del venedor en cas de vicis ocults és feble, mentre que les vendes professionals estan subjectes a garantia legal i si qui compra és consumidor, té una protecció major. La segona és que la qualitat de la revisió o recondicionament prèvia a la compravenda és molt diferent a la que presta un professional del motor, amb totes les conseqüències que això pot tenir en la seguretat vial. I la tercera que volem destacar és que es tracta de vehicles de més de deu anys, que no incorporen els sistemes avançats de detecció automàtica (ADAS) dels més actuals.

Evolució atenent a l’edat de l’automòbil

Els automòbils de turisme de menys d’un any coneguts al sector com automatriculats es redueix passant del 12% del 2018 al 7% actual i això és degut al canvi d’estratègia en la producció de vehicles dels fabricants, que eviten el sobrestock.

Un canvi significatiu es presenta en el tram dels quatre anys, que canvia del 3% al 8%. Aquest tram és propi del renting per finalització del període de l’arrendament.

El número de vehicles de més de 10 anys baixa passant del 60% del 2018 al 56% del 2023. El seu pes es redueix però, en canvi, quantitativament, el 56% del 2023 totalitzen 104.236 unitats i el 59% del 2022, 89.612 unitats. Continuen doncs, formalitzant-se moltes operacions d’aquesta franja d’edat.

El paper del dièsel en el mercat de l’automòbil usat

Els automòbils elèctrics i híbrids ja representen pràcticament la meitat de les matriculacions catalanes perquè la seva oferta creix, perquè compta amb el suport públic amb les ajudes MOVES i la mentalitat del comprador es transforma.

El mercat d’usat segueix aquesta tendència, però en major grau. La primera raó és que el mercat d’automoció és de reposició i el que matricula generalment es desprèn d’un altra. Per aquesta raó, el dièsel té un paper clau en el VO, com es mostra en aquest quadre.

El dièsel per pes any rere any, del 59% del 2018 al 47% del 2023 i això té una lectura clara per franges d’edat, on ens trobem que el pes del dièsel en el tram dels vehicles de deu o més anys passa del 59% del 2018 al 58% del 2023 i, en canvi, en el tram de menys d’un any canvia del 50% del 2018 al 13% del 2023.

Valoració final

El mercat d’ocasió català evoluciona favorablement apropant-se als indicadors precovid; és una bona senyal. Els vehicles procedents de rènting i rentacar guanyen pes en detriment dels automatriculats per als concessionaris, però els canals principals són els particular i professional.

El canal particular reintrodueix en el mercat els vehicles de 10 o més anys, la majoria dièsel. Amb aquest darrer indicador és on es posa de manifest la necessitat d’un pla d’ajudes centrat en la baixa del vehicle, com ho van ser el Prever o Renove.