Skip links

La mobilitat elèctrica continua estancada a Espanya, segons un informe de PWC

La quarta edició de l’informe eReadiness 2023, elaborat per Strategy&, la consultora estratègica de PwC, va enquestar un panell de més de 12.500 consumidors de divuit països d’Europa, Orient Mitjà, Amèrica del Nord i Àsia Pacífic, per conèixer quin és el nivell de desenvolupament del mercat d’electromobilitat i com són els seus consumidors, als quals s’han dividit en tres grups.

L’estudi inclou també un índex que analitza el desenvolupament de l’electromobilitat als divuit mercats, a partir de 14 indicadors agrupats en quatre grans dimensions: ajuts públics, infraestructures, la situació de l’oferta i la situació de la demanda.

Novament, Espanya, amb un índex de maduresa de 2,2 punts -sent 1 poc preparat i 5 molt preparat-, es manté, igual que es mostrava ja a l’informe de l’any passat, al grup de països on el mercat de la mobilitat elèctrica està menys desenvolupat, juntament amb Itàlia, Unió dels Emirats Àrabs, Japó, Polònia i Austràlia. Per la seva banda, Hong Kong, Noruega i la Xina són els mercats capdavanters en relació amb el vehicle elèctric, amb uns índexs de maduresa del 4,2, 4 i 3,6 punts, respectivamentEn el cas d’Espanya, crida l’atenció aquesta situació tot i ser un dels mercats que tenen més ajudes i incentius públics. A més, les infraestructures de càrrega repeteixen aquest any com una de les àrees de millora, encara que en els últims dotze mesos s’han realitzat alguns avenços.

El perfil de l’usuari

Com l’any passat, els vehicles elèctrics representen el 6% del total de consumidors enquestats. Un 51% són homes i un 49%, dones, urbans, amb aparcament privat a casa, una edat mitjana de 43 anys, i, cosa que és més rellevant, amb un alt poder adquisitiu, que es concreta en uns ingressos mitjans bruts anuals de 91.000 euros, als mercats estudiats. 

El 86% dels que ja compten amb un cotxe elèctric utilitza el vehicle privat per desplaçar-se a la feina una mitjana de 4,4 dies a la setmana i recorre una distància de 23 quilòmetres. Solen canviar-se de vehicle cada 5,9 anys de mitjana i el 62% assegura haver aprofitat alguna ajuda pública per comprar el vehicle. En general, els propietaris estan satisfets amb els vehicles elèctrics, però reconeixen que s’enfronten a tres tipus de problemes, per aquest ordre, els llargs temps de càrrega, la manca de punts públics de recàrrega i l’autonomia limitada dels cotxes.