Skip links

Som referents en vehicles autònoms?

Des d’ANFAC han presentat un estudi recent sobre el vehicle autònom i compartit amb la nostra patronal Fecavem. A través dels estudis que marquen de forma periòdica els baròmetres del nostre sector, la conclusió és que cada vegada més vehicles incorporen sistemes que afavoreixen l’autonomia d’aquests vehicles. Si anem a l’exemple pràctic en el conjunt d’Espanya, es constata com l’automoció repeteix com a pionera en la inversió d’I+D que ens fa referents davant altres indústries en el marc de la recerca i el desenvolupament per garantir més seguretat, eficiència i apostes a favor de reduir els efectes de la contaminació.

Aquesta és la conclusió principal de la 2a edició del Baròmetre sobre Vehicle Autònom i Connectat de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC) , que ha estat presentat pel director general d’ANFAC, José López-Tafall , i que ha comptat amb la participació a la presentació de la subdirectora general adjunta de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT), Susana Gómez .

Aquest baròmetre, de caràcter anual, té com a objecte mesurar el desenvolupament de les tecnologies associades a la mobilitat autònoma i connectada a Espanya presents als vehicles, així com orientar el sector sobre el ritme en què es troba i identificar les necessitats, com ara la normativa, el desenvolupament de la infraestructura necessària, la connectivitat o qualsevol altre aspecte de l’entorn que cal preparar per anar avançant. Els resultats obtinguts al baròmetre reflecteixen que la tecnologia present, tant en l’oferta actual com en el desenvolupament potencial d’aquests, permet la inclusió de nivells d’autonomia per sobre del nivell SAE 2, marcat actualment per la regulació a Espanya. Un marc ja habilitat amb èxit a altres països europeus com Alemanya o França.

Tal com es destaca al baròmetre, tots els tipus de vehicles ja disposen d’oferta amb nivell SAE 2, destacant el cas dels turismes amb un 75% de l’oferta actual i amb un enfocament a la incorporació de funcionalitats orientades a la millora de la seguretat viària, garantint la protecció dusuaris i vianants.

De la mateixa manera, els resultats del baròmetre assenyalen que les marques ja poden implementar als seus vehicles tecnologia a partir de SAE 3, per sobre de la regulació actual. En aquest sentit, cal destacar que la regulació europea d’homologació va adaptar, de la mà del Reglament General de Seguretat, els requeriments fins a la conducció “parcialment automatitzada” o el nivell SAE 2, amb la incorporació dels sistemes de seguretat d’assistència a la conducció (ADAS) que contribueixen a la millora de la seguretat activa (AEBS, ESP, ISA, …), passiva (ISOFIX, coixins de seguretat, disseny de l’habitacle de la cabina, …) i terciària (eCall, EDR, …). L’avenç tècnic realitzat pels fabricants ha anat per davant de la regulació, permetent, els darrers anys, incorporar noves funcions que, en conjunt, van més enllà de SAE 2, però sense arribar a ser un nivell SAE 3.

José López-Tafall, director general d’ANFAC, ha destacat que “és primordial que Espanya avanci per poder convertir-se en una referència del vehicle autònom i connectat. L’esforç realitzat pels fabricants ha de ser compassat pel desenvolupament normatiu. No serveix de res que els fabricants siguin capaços de comptar amb la tecnologia suficient per poder produir models amb els més alts nivells d’automatització, si després no poden circular per les nostres carreteres perquè no hi ha un marc normatiu que ho habiliti. Aquest baròmetre posa en relleu que la connectivitat i l’automatització dels vehicles ja són una realitat palpable, però necessitem una norma que permeti circular vehicles altament autònoms, amb un SAE 4, tal com estan perseguint països com Alemanya o França”.

Per la seva banda, Susana Gómez, subdirectora adjunta de vehicles de la DGT, ha destacat que “som conscients de la necessitat regulatòria, per això una vegada que la Unió Europea va publicar el Reglament relatiu a les normes d’homologació de vehicles totalment automatitzats, la DGT ha redactat el projecte de RD de circulació de vehicles automatitzats. El passat 9 de juny ja es va publicar la consulta pública relativa a la posada en servei de vehicles totalment automatitzats (nivells 4 i 5) i aviat esperem poder publicar el text complet de l’esborrany del RD dins del tràmit d’audiència i informació pública amb la finalitat que el reglament s’aprovi al llarg del 2024”. Per tant, “implicació absoluta i gran interès per part de DGT perquè es realitzi el desplegament del vehicle autònom a Espanya, garantint la seguretat de tots els usuaris de la via, i amb la finalitat d’evitar accidents, amb una atenció especial als usuaris més vulnerables”. Tot i això, ha assenyalat que perquè la implantació del vehicle connectat i autònom sigui una realitat, és imprescindible renovar el parc de vehicles, en un país com Espanya on els turismes tenen una antiguitat mitjana superior a 13 anys i mig.