Skip links

Els models més venuts

Les transferències de turismes i tot terrenys usats han augmentat en un 32,25% el primer quadrimestre del 2021. Si ho comparem amb les xifres registrades en el mateix període del 2020, representa un augment de 69.026 unitats.  Per la seva banda, les transferències de furgons usats han augmentat un 60% el primer quadrimestre del 2021; en el mateix període del 2020 han augmentat 10.763 unitats. Hem de tenir en compte, però, que durant els mesos de març i abril de 2020, el mercat va quedar paralitzat.

En relació amb els trams d’edats, el primer quadrimestre mostra que més de la meitat de les transferències de turismes, concretament un 54,58%, corresponen a vehicles de deu o més anys d’antiguitat. Les transferències de vehicles amb menys d’un any representen un 8,40% i els d’un any, un 9,72%. El tram d’edat entre els 0 a 4 anys representa més d’un terç de les transferències i els trams d’edat d’entre els 5 als 9 anys, corresponen a un 11,54%. Pel que fa al tram d’edat de 0 a 1 any, presenta un elevat volum d’operacions a causa, principalment, dels vehicles matriculats l’any 2020 abans de la pujada de l’Impost de Matriculació i transferits en aquest quadrimestre.

El Golf lidera les vendes

Si ens fixem en les marques, també tenim les primeres conclusions. Els models de turismes més venuts són el Volskwagen Golf amb 3.893 unitats i el Seat Ibiza amb 3.789. Els models de furgons més venuts són el Fiat Ducat i el Ford Transit, amb 778 i 758 unitats respectivament.

Per carburants, el motor dièsel representa un 50,12%, però amb tendència a la baixa respecte els anys anteriors. Els automòbils de turisme de gasolina representen el 44,82% amb tendència creixent i la resta de motoritzacions alternatives arriben al 4,92% Cal però destacar que l’any 2020, aquesta dada era del 3,09% i que la tendència dibuixa clarament el creixement amb pràcticament un augment del 2%.