Skip links

Mou-te per Barcelona visita els principals agents de la nova mobilitat a les grans ciutats

En la nova planificació urbanística prevista per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es proposa un escenari de la mobilitat on el transport privat perd la meitat dels desplaçaments a favor del transport públic. Això ha motivat que una aliança d’entitats empresarials, sota el nom ‘Mou-te per Barcelona’, hagin presentat al·legacions agrupades que argumenten la necessitat d’una mobilitat alternativa. En aquest gràfic mostrem les afectacions del nou PDUM.

D’aquesta manera, fins a 21 entitats dels sectors d’automoció, però també comercial i de serveis, empresarial, industrial, professional i logística, hem formulat al·legacions al PDUM i ens hem reunit amb diferents responsables polítics de la nostra administració per informar del motiu de les al·legacions. Unes reunions que tenen per objectiu reconsiderar la totalitat del projecte actual.

Hem visitat als dirigents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona. I hem mantingut una conversa amb el RACC per informar de la nostra motivació.

Certament, el Pla Director Metropolità planifica amb un horitzó 2050 el nou urbanisme. Així com també emmarca les polítiques, en molts àmbits, entre d’ells la mobilitat. De fet el, que fa és donar un marc de referència als 36 ajuntaments que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, a partir d’aquí, marca les pautes generals a seguir.

Per tant, no té una transcendència immediata en la normativa vigent perquè la seva missió és a futur. Precisament per això cal iniciar unes actuacions per informar als principals actors de la nostra administració que no compartim el propòsit del PDUM.

En paral·lel a aquest pla d’acció, hem facilitat una enquesta d’opinió que hem vehiculat als socis de les entitats, amb un doble motiu: que participin opinant, però també perquè coneguessin aquesta acció col·lectiva. Amb aquestes línies expressem l’agraïment a tots i totes els qui ho heu fet.

Les eleccions catalanes del proper 12 de maig han frenat les visites i, properament, valorarem les accions més convenients que cal portar a terme d’ara en endavant. Per tot plegat, hem portat a terme una acció necessària en un moment clau per a la nova mobilitat.