Skip links

ZBE i etiqueta groga

Que Barcelona és una ciutat que lidera la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) urbana és prou conegut per a tothom. De fet, la nova Llei contra el canvi climàtic espanyola obligarà a totes les ciutats de més de 50.000 habitants a implantar aquest model. Per tant, res nou.

Així doncs, Barcelona ha previst en el seu Pla de Mobilitat Metropolità amb horitzó 2024, unes noves restriccions per als vehicles amb distintiu ambiental de color gros. Ara bé, la realitat és que, a dia d’avui, aquesta mesura no és vigent perquè ha generat una notable oposició de la ciutadania, fins i tot abans de la seva concreció. Falta informació, previsió i més consens.

Etiqueta groga de la DGT

Tot i així, el camí està traçat i la ZBE és una de les accions previstes per combatre el canvi climàtic. Amb tots els ítems damunt la taula, el que cal és matisar la mesura en alguns punts i això és precisament el que ha demanat el Gremi del Motor a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). A tall d’exemple, els vehicles amb etiqueta groga representen un terç del parc mòbil amb una forquilla d’edat que pot anar dels 5 als més de 20 anys.

Amb aquesta comparativa molt diferenciada entre uns i altres, es fa necessari formular un calendari que tingui en compte aquesta circumstància segons el tipus i motorització del vehicle, amb l’objectiu d’ajudar el ciutadà en la retirada del seu vehicle. Cal comunicar una proposta que la ciutadania no la percebi com una amenaça sinó com una necessitat. Però calen més accions. També és imprescindible mantenir l’actual règim de moratòries, autoritzacions i excepcions. En definitiva, aquesta és la manera d’avançar que el Gremi del Motor i tambe Fecavem proposen per evitar perjudicis greus a un gran conjunt de la ciutadania i moltes empreses.