Skip links

Diem no a l’impost CO2

Sembla mentida que amb les dificultats que estan atravessant les empreses i particulars, aquest 2021 sigui l’escollit per incorporar un nou impost al que haurem de fer front les famílies i empreses catalanes. Em refereixo a l’impost de nova creació CO2 que, si res no ho atura, una part majoritària de titulars de cotxes, motos i furgonetes de fins a 3,5 tones, l’haurem de pagar el proper mes de setembre. 

Insistentment i des de ja fa uns anys, Fecavem ha anat advertint de l’impacte negatiu de l’impost. Arguments no ens falten  però el Govern de la Generalitat el defensa fins a les últimes conseqüències. 

Aquest té com a objectiu combatre el canvi climàtic, un problema global que afecta la humanitat i la seva importància queda prou manifesta amb les declaracions d’emergència climàtica que van fer el gener del 2020 el govern municipal de Barcelona, el català i l’espanyol. És necessari emprendre les accions oportunes per fer-ne front, a tots els nivells, no ho dubto pas.

Per què no toca ara?

El que succeeix és que aquesta no és oportuna per diverses raons i la primera perquè la primera prioritat és superar la crisi sanitària actual i les seves derivades: la crisi econòmica, la desocupació i l’empobriment de les famílies i empreses. La gravetat actual desaconsella imposar noves càrregues.

Per generar els recursos per emprendre les accions contra el canvi climàtic, es demana un esforç fiscal extra als titulars de vehicles sense tenir en compte un element tan rellevant com és la circulació del vehicle. En altres paraules, el titular pagarà el mateix circuli 10 quilòmetres a l’any, 1.000 o 100.000. Això és el que passa també amb l’impost de circulació vigent. A més, és una mesura única a Catalunya que la resta de comunitats han decidit fer l’excepció.

Aquestes són les meves dues preguntes que m’agradaria compartir amb tots vosaltres. D’entrada, no seria més útil reformar aquest darrer impost que es paga en funció d’un paràmetre tan tècnic com irrellevant com són els cavalls fiscals i evitar la duplicitat?

I de l’altra, té sentit iniciar una acció de govern contra un problema global des de Catalunya sense connivència amb altres comunitats autònomes i països del nostre entorn, a càrrec de les famílies i empreses amb vehicles?