Skip links

Un pla que ens vol restringir la mobilitat

El Pla Metropolità de Mobilitat Urbana Horitzó 2024 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, AMB, preveu a partir de l’any 2022, restringir el seu ús en les Zones de Baixes Emissions, ZBE als no residents i més endavant, als residents.

Els i les empresàries del sector, han iniciat la recollida de signatures i han habilitat un sistema per tal que els afectats, els ciutadans, les empreses o els col·lectius que s’hi vulguin sumar, expressin la seva disconformitat presentant la seva queixa. 

Amb la pandèmia de la Covid-19 i la crisi, considerem que no és el moment de noves afeccions i restriccions a la mobilitat. Per presentar la teva queixa, clica l’enllaç!

ENLLAÇ PRESENTA LA TEVA QUEIXA