Skip links

La mobilitat urbana, en l’epicentre del debat polític

Un dels eixos sobre el que ha girat el debat electoral ha estat el model de mobilitat urbana i les discrepàncies en la seva planificació i en les mesures que cal adoptar. Precisament, des del Gremi del Motor, vam impulsar les jornades #GREMIConfidencial per conèixer les propostes dels candidats en aquesta matèria. Cal recordar, que vam obrir les portes i convidar a tothom, però no tots els alcaldables van acceptar la nostra proposta.

Malgrat tot, hem tingut l’oportunitat d’escoltar tota mena de propostes i accions. Uns posen l’accent en l’eficiència dels desplaçaments, facilitar a la ciutadania tot el ventall de modes de mobilitat al seu abast; i altres posen dificultats en l’ús de determinats modes de transport pel seu impacte ambiental i la salut o, senzillament, per la seva condició de ser privats; n’hi ha que aposten per pacificar el seu carrer, barri o districte, altres que ordenen la mobilitat per reorientar un model comercial i dels serveis, etc.

En definitiva, hem constatat molts punts de vista, massa vegades oposats i confrontats, que vist des de fora l’escenari i el debat polític, no deixa de sorprendre. Al final, una decisió o altra tenen un impacte real sobre el conjunt de persones i cada individu, així com en el nostre model econòmic.

Hi ha mesures radicals que generen adhesió i rebuig al mateix temps. Això el que provoca és generar confrontació i, conseqüentment, malestar. Així és molt difícil avançar plegats. Cal per aquesta raó avançar amb mesures consensuades, rigoroses i preveient l’impacte que poden generar. Enmig de l’equació es troba el sector de l’automoció, amb un pes real i rellevant en l’economia, en moltes famílies i en tota la societat perquè està arrelat en la nostra vida, uns que hi treballen o altres per ser usuaris del cotxe, de la moto o la furgoneta. A tots i totes, una política de mobilitat o altra els afecta molt. En fi, és una reflexió general amb l’objectiu d’avançar en la nova mobilitat amb seny i no enfocar les accions en benefici dels votants del partit, sinó amb una visió més àmplia.