Skip links

Com queden els convenis? Signatura de l’acord

La Unió Patronal Metal·lúrgica, UPM, ha tancat amb els sindicats els dos convenis que afecten el nostre sector. Us proporcionem la informació publicada.


Després del preacord assolit el passat dia 27 d’octubre, amb la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya, els hi comuniquem que, en el dia d’avui, dilluns 19 de desembre, s’ha signat el Conveni del Comerç del Metall de la província de Barcelona, per als anys 2022-2024, en el qual s’ha afegit a la signatura finalment FeSMC-UGT.  

Així doncs, amb la signatura de tots dos sindicats, arribem al consens de totes les parts, patronal i sindicats.

De les condicions del text, facilitarem la informació corresponent als nostres associats.

Juan Pedro Huertas González
Director Jurídic i de Relacions Laborals
Unió Patronal Metal·lúrgica


Reunits a la seu de la UPM, Barcelona en data 21 de desembre del 2022, els representants empresarials i sindicals del Conveni Col·lectiu d’Indústria Siderometal·lúrgica, hem signat el nou conveni per a la província de Barcelona pels anys 2022-2024, al qual s’ha arribat amb posterioritat a la convocatòria de vaga resolta davant del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta negociació ha sigut especialment complicada per la situació d’incertesa i inflació disparada que hem viscut aquest any, amb postures molt dures des de la part sindical, primer amb un conflicte col·lectiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i, finalment, amb una convocatòria de vaga, que anava directament contra la competitivitat de les nostres empreses, sense tenir en compte la manca de matèries primeres i productivitat, així com l’encariment de les mateixes i els elevats costos energètics, tal i com va quedar reflectit en l’acta del primer dia de mediació per vaga, del passat 19 d’octubre.

Els sindicats varen reclamar increments salarials per a l’any 2022 del 8,5 % amb clàusula de revisió plena i automàtica de l’IPC real; per als anys 2023 i 2024 amb increment de l’IPC real del +0,25 %; reducció de 8 hores de la jornada laboral per cada any del conveni col·lectiu; eliminació dels mecanismes d’absorció i compensació; activació de les comissions de Treball; i establir la figura de la Delegada d’Igualtat a totes les empreses del sector.

Finalment, després d’un nou anunci de convocatòria de vaga d’una setmana sencera i d’altres moviments des de la part sindical, com ha passat en altres províncies, es va arribar a un preacord sense necessitat d’haver de patir les conseqüències d’una vaga que s’ha acabat de consensuar en aquests últims dies amb els textos que interessaven i les peticions que també ens traslladaven els nostres socis individuals i col·lectius.

Aquest conveni té efectes des de l’1 de gener del 2022, essent exigible immediatament des de la seva signatura i publicació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Restem com sempre a la disposició de tots els associats i us desitgem que tingueu unes Bones Festes i Bon Any Nou.

Juan Pedro Huertas González
Director Jurídic i de Relacions Laborals
Unió Patronal Metal·lúrgica