Skip links

Sumem un altre impost únic a Catalunya!

Aquest maig és el mes marcat en el calendari per a la publicació al padró de vehicles subjectes al pagament del nou Impost sobre les emissions de CO2 que grava als titulars dels vehicles a Catalunya. Aquest, s’ha concebut per a fer front a un problema global com és el canvi climàtic, derivat entre d’altres factors, de les emissions de CO2. Amb el nous impost, la pressió fiscal augmenta, de manera que  ciutadans i empreses titulars de vehicles han de pagar, a mitjans de setembre, encara més.

Hem de posar de manifest les nombroses accions que hem portat a terme, amb arguments en contra que estimem amb força pes i credibilitat, però no ha estat possible que se’ns escoltés. Ara, l’opinió pública rema en la nostra direcció i s’oposa frontamlment a un impost merament recaptatori. Recordem que Catalunya, en total, ja sumava 15 impostos, ara un més.

Abans de l’esclat de la pandèmia per coronavirus, els nostres arguments tenien caràcter tècnic però després, la raó de pes és encara més evident: no és el moment de fer pagar nous impostos perquè fer front a la crisi és prioritari.

Per a nosaltres, el problema no està en el què si no en el com. Compartim la necessitat de combatre l’escalfament global i l’efecte hivernacle, però no té sentit mantenir l’Impost de Circulació i sumar-hi aquest nou, que es pagui el mateix per un vehicle que hagi circulat 25 i, a la vegada, 25.000 quilòmetres en el període impositiu.

Ara mateix, que hi hagi tants vehicles als quals s’apliqui un algoritme indesxifrable per estimar les seves emissions, que els catalans el paguin i la resta de l’Estat espanyol no. i que ens presentin un primer rebut reduït perquè està bonificat, però que l’any següent es dispara a l’alça, és impossible d’entendre.

Així doncs, s’obre ara una etapa de consulta del padró per a saber com afecta a les nostres respectives economies i si no estem d’acord, presentar les al·legacions oportunes. Us hem detallat tota la informació en una breu guia per fer els tràmits pertinents.

GUIA DEL PADRÓ PROVISIONAL PER L’IMPOST CO2