Skip links

Informe de mercat de vehicles d’ocasió (VO), maig a Catalunya

Informe de mercat de vehicles d’ocasió, a Catalunya (turismes i vehicles comercials).

Autor: Patronal Catalana de la Distribució d’Automoció, Fecavem. / Avís: tots els quadres que figuren en aquest informe estan disponibles a:

Veure informe gràfic complet de dades de mercat de transferències

Valoració dels resultats, maig 2022

La demanda a Catalunya d’usat puja un 8% i és una dada que hem de valorar positivament perquè segueix una tendència diferent al nou, que cau un 10,9%, molt condicionat per la manca de semiconductors.

La meitat de les operacions són de vehicles de 10 o més anys. Això no és positiu i provoca que l’envelliment del parc continuï en la mateixa línia amb els conseqüents problemes per la seguretat vial i les emissions mediambientals. Així doncs, continuem reivindicant un pla d’ajudes que estimuli el mercat i renovi el parc mòbil. L’any 2021 ens situem en una mitjana d’edat del parc mòbil de 13,5 anys.

El mercat comercial que representen els furgons continua travessant un moment de dificultat. No es renoven prou per la dificultat que travessen molts sectors econòmics amb gran potencial de compra.

Pugen un 7,66% les transferències de turismes i totterrenys

A Catalunya, les vendes d’automòbils de turismes d’ocasió creixen i mantenen la tendència d’alça, impulsats per les operacions formalitzades a la província de Barcelona, que creixen un 11,56%.

En el darrer mes de maig, a Catalunya augmenten un 7,66%, arribant als 26.605 turismes. En la comparativa del mes de maig de l’any 2022 respecte al de l’any 2020, creixen un 205,73%. Per interpretar aquesta diferència, hem de recordar que el maig de l’exercici 2020 sortíem del confinament als domicilis, que va aturar l’activitat comercial.

Si fem aquesta mateixa comparativa amb les matriculacions de turismes nous, ens trobem que s’han venut a prop de 9.282 turismes i una baixada del -10,9% interanual. Per tant, el mercat del nou segueix una evolució molt diferent a la de l’usat.

Al mes de maig corresponen 26.605 turismes usats, amb una pujada percentual del 7,66%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 18.176, a Girona 3.034, a Lleida 1.849 i a Tarragona 3.546. El mercat de Barcelona puja un 11,58% i compensa les baixades a Girona i Lleida, on el volum de transferències cau.

La província de Barcelona és el mercat on s’han produït més transferències i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt.  

L’acumulat dels primers cinc mesos marca una pujada del 4,90% en les vendes d’automòbils de turisme i tot-terrenys a Catalunya

En l’acumulat de l’any 2022 corresponen 118.261 turismes usats, amb una pujada percentual del 4,90%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 80.835, a Girona 13.829, a Lleida 8.525 i a Tarragona 15.549. El mercat de Barcelona puja un 7,98%. La província de Barcelona és el mercat on s’han produït més transferències i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt.  

Les matriculacions de furgons baixen un 8,10%

A Catalunya, en el mes de maig, el mercat ha baixant un 8,10% amb un total de 2.586 furgons. Per províncies, Barcelona presenta una variació interanual del -8,77% el mes de maig i el seu pes aproximat en el total del mercat català és del 65%. El mercat pateix la falta de vehicles, malgrat la rellevància que té el final de la moratòria que afecta als vehicles comercials sense distintiu ambiental a la Zona de Baixes Emissions.

L’acumulat del trimestre baixa un 5,8% en les vendes de furgons

En l’acumulat de l’any 2022 corresponen 11.989  furgons usats, amb una baixada percentual del 5,8%, de les quals a la província de Barcelona corresponen 7.818, a Girona 1.564, a Lleida 1.005 i a Tarragona 1.602. El mercat de Barcelona baixa un 5,1%.

D’altra banda, la província de Barcelona és el mercat on s’han produït més transferències i marca la dinàmica del mercat en el seu conjunt.

L’acumulat del trimestre baixa un 5,8% en les vendes de furgons

Repunten en l’acumulat anual la demanda de turismes de més de 10 anys, que suposa 57 de cada 100 transferències.

El tram de turismes de més de 10 anys es situa en el 56,95% de les transferències. Dels 118.261 turismes transferits en el que portem d’any, un total de 67.353 tenen 10 o més anys. Percentualment, aquesta xifra rebaixa la de l’any 2021, que va ser del 58,36%, però la tendència desitjada és que es quedi per sota del 50%. A l’any 2020 es va situar en un 54.68%, però el fet que pugi resulta preocupant perquè la circulació de vehicles de major antiguitat provoca més emissions ambientals i rebaixa la seguretat vial.

El tram de turismes de menys d’un any i es situa en un 8,77% a l’any 2022. A l’any 2021 va ser del 7,50%.

A l’any 2022, les transferències de vehicles amb menys d’un any representen un 10.371 turismes quan a l’any anterior va ser de 8.451 unitats. El tram d’edat entre els 0 a 4 anys sumen un total del 29,87% (2021 va ser de 28,98%) de les transferències i els trams d’edat entre els 5 a 9 anys representen el restant 12,18%, un 12,66% l’any 2021.

Tres turismes usats per cada 1 de nou

A Catalunya s’han transferit 2,9 turismes usats per 1 de nou. A l’exercici 2.021 aquesta relació va ser la mateixa de 2,5 i a l’exercici 2020 va ser de 2,4.  La situació de pandèmia i la manca de vehicles nous condiciona l’evolució de la venda d’automòbils nous i usats.

Barcelona queda per sota de la mitjana catalana amb un 2,7. L’any 2021 i 2020, aquesta relació va ser de 2,1 i 2,2 respectivament.  Girona, Tarragona i Lleida pugen la mitjana catalana i és on el mercat d’usats supera clarament al nou. La província on la relació és més favorable pels vehicles usat és Lleida, amb una relació de 4,3 automòbils de turisme transferits per cada un de nou.

El Volkswagen Golf lidera les transferències de maig

Aquest darrer mes de  maig, els models de turismes més venuts són el Volkswagen Golf amb 1.067 unitats, Seat Ibiza amb 1.000 i el Seat León amb 838 unitats.

El model Fiat Ducato lidera de nou el mercat de furgons català del mes de maig

Aquest darrer mes de maig, els models de furgons més venuts són Fiat Ducato amb 273 unitats, Ford Transit amb 225 i Mercedes vito amb 186.

El motor de combustió manté la seva força en el mercat, cedint terreny a les noves motoritzacions, que novament pugen.

En el quadre resum de mercat d’automòbils de turisme de l’acumulat anual a Catalunya, es pot comprovar que la motorització preferent del mercat és la de dièsel amb un 47,78% i el de gasolina, amb un 45,54, en l’acumulat del 2022.

El vehicle dièsel a l’any 2021 representava el 49,80% i el 2020 el 51,91. Per tant, encara manté una important presència en el mercat de l’usat. El vehicle amb motor elèctric (BEV) representa un 0,93% acumulat, encara que el seu creixement s’evidencia si es comparen les dades dels exercicis 2021 i 2020, que van ser del 0,63% i el 0,31% .

En el seu conjunt, les motoritzacions alternatives als motors dièsel i gasolina tanquen l’exercici sumant el 6,7%. Aquest percentatge l’any 2021 va ser del 5,3% i el 2020 del 3,2%. Es posa de manifest que es van incorporant al mercat d’usat, en una línia ascendent. La pujada però, queda ralentitzada perquè la falta de semiconductors frena la incorporació de vehicle nou i això es trasllada al mercat de l’usat.

Autors:

Aquest informe es prepara mensualment per Fecavem, que és la patronal que representa als comerciants dedicats a la venda de vehicles a Catalunya. Fecavem és l’organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, Astave Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d’aquestes davant organismes i institucions públiques i privades. Saber més: www.fecavem.cat

Aquest informe es confecciona des del Gremi del Motor de Barcelona i Província, nascut l’any 1957, és una associació patronal que actualment té un total de 1.030 agremiats i col·laboradors, que representen 1.100 punts de venda, agrupats com a distribuïdors de Marca d’Automòbils, Motocicletes i Vehicles Industrials, Agents Oficials i Compravendes. L’entitat defensa els interessos col·lectius i particulars dels seus agremiats. Saber més: www.gremidelmotor.org

Fonts i mètode d’elaboració

Informació subministrada per MSI www.msiberia.org per a Fecavem procedent de la Direcció General de Trànsit. Elaboració Fecavem. Hem incorporat informació facilitada per Coches.net, a través del seu #barometrocoches.net. Els gràfics que figuren en aquest informe estan publicats a https://fecavem.com/dades-sectorials/